Voortgang verkeerskundige aanpassingen Vlietweg

1 juli 2024, 10:55

De gemeente werkt samen met bewoners aan de verbetering van de verkeersveiligheid op de Vlietweg. Op woensdag 25 oktober 2023 is hierover een drukbezochte bewonersavond geweest. Al de ideeën en opmerkingen zijn verzameld. Daarop hebben bewoners een reactie gekregen. Nu is er een definitief ontwerp.

Uitleg ontwerp

De Vlietweg wordt op een aantal punten aangepast. Veel van deze aanpassingen komen over de hele weg terug.

Aanleg groenvakken

De rijbaan in het noordoostelijke deel van de Vlietweg (tussen huisnummers 4 en 38) is erg breed. Hierdoor parkeren er soms auto’s. Dit zorgt voor een onveilige situatie, omdat je door de geparkeerde auto’s de weg en het verkeer niet goed kunt zien. En auto’s kunnen elkaar niet meer passeren. De nieuwe groenvakken zorgen voor een natuurlijke versmalling van de weg, zodat er niet meer geparkeerd kan worden.

Markeringen

  • Er komt een as-streep op de weg, in het midden van de bochten, die de weggebruikers erop wijst dat zij rechts van het midden moeten rijden en de bocht niet mogen afsnijden.
  • Door ‘zigzag’ strepen op de weg bij de bruggen te zetten, wordt de weggebruiker gewezen op de versmalling van de weg bij de brug.
  • Er komen twee strepen langs de rijbaan op een breed stuk van de weg om de rijbaanbreedte onder de aandacht te brengen.
  • Op 3 kruispunten komen markeringen, om de gelijkwaardigheid van deze plekken te benadrukken.

Plaatsen extra borden en zonemarkering

Door het plaatsen van extra borden ‘30km-zone’ op plekken waar meerdere woningen staan en de zonemarkering vlakbij huisnummer 4 worden weggebruikers vaak herinnerd aan de maximale snelheid.

Verwijderen groen

Ter hoogte van huisnummer 94 staan drie wilgen op gemeentelijke grond. Door de bomen kun je het verkeer niet goed zien aankomen. Wij halen deze bomen daarom weg.

Plaatsen spiegels

Veel bewoners hebben gevraagd om spiegels. Er komen spiegels in de bochten vlakbij Vlietweg 1. Dit doen we vooral om de voetgangers hier een veiliger gevoel te geven, omdat ze de verkeerssituatie beter overzien. Daarnaast wordt er een spiegel geplaatst in de bocht bij Vlietweg 15, omdat de grote wilg hier veel zicht wegneemt.

Aanleg drempels

We hebben onderzocht op welke plekken drempels in de rijbaan mogelijk en nuttig zijn. De nieuwe drempels worden in asfalt uitgevoerd en passen bij de maximum snelheid die hier geldt.

Benieuwd naar het gedetailleerde ontwerp?

Na de bewonersavond in oktober is het projectteam aan de slag gegaan met het ontwerp en de nodige onderzoeken. Zoals afgesproken, is het definitieve ontwerp met de bewoners gedeeld. Zij hebben een brief met bijlage gekregen. Hierin staat de publieksversie van het ontwerp, waarop alle aanpassingen staan aangegeven die we gaan doen op de Vlietweg. Als u het gedetailleerde ontwerp wilt ontvangen, kunt dit opvragen via ons contactformulier, ter attentie van projectleider Nadine Schutten – van der Sar. Het digitale ontwerp ontvangt u dan in uw mailbox.

Uitvoering

We zijn bezig met de voorbereiding van de uitvoering van de werkzaamheden. We verwachten dat de werkzaamheden in het derde of vierde kwartaal van 2024 zijn. Dit is uitvoeringstechnisch ook een goede tijd, omdat er dan minder recreatieverkeer is op de weg. Als de exacte datum van de werkzaamheden bekend is, zullen we u opnieuw informeren.

Stand van zaken project ‘Uitbreiding volkstuinen’

Het project ‘Uitbreiding volkstuinen’ zit nog in de onderzoeksfase. Op dit moment wordt gesproken met de volkstuinverenigingen over de invulling van de uitbreiding van de volkstuinen. De verwachting is dat er voor de zomer een besluit wordt genomen over het vervolg.

Vragen?

Bel met de gemeente Leiden, tel. 14 071 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur). Of gebruik het contactformulier ter attentie van projectleider Nadine Schutten – van der Sar.