Verruiming Leidse Duurzaamheidsleningen: nieuwe verordening

16 mei 2024, 14:07

Gemeente Leiden wil haar inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties blijven ondersteunen in het verduurzamen van hun woningen, bedrijven en panden. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor de mogelijkheden voor de duurzaamheids- en stimuleringsleningen te verruimen voor particulieren, ondernemers en maatschappelijke organisaties, scholen en grote en kleine Verenigingen van Eigenaren. Om beter in te kunnen spelen op de wensen van de inwoners en organisaties is een nieuwe Verordening duurzaamheidsleningen Leiden 2024 nodig.

Voor een goede financiële ondersteuning aan inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, scholen en Vereniging van Eigenaren (VvE’s) wil de gemeente de mogelijkheden voor een duurzaamheidslening of een stimuleringslening voortzetten en vooral uitbreiden. Dat is mogelijk door de bestaande verordeningen samen te voegen tot één Verordening duurzaamheidsleningen Leiden 2024, met vier onderliggende regelingen.

“Gemeente Leiden wil de CO2-uitstoot in de stad verder terugdringen om in 2050 CO2-neutraal te zijn,“ zegt wethouder Yvonne van Delft (Energie). “Daarom is het belangrijk om inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties te ondersteunen in het verduurzamen van hun woningen, bedrijven en panden. Met de nieuwe verordening en regelingen kunnen we beter tegemoet komen aan de behoeften en wensen van inwoners en organisaties. Zo kan iedereen meedoen aan de verduurzaming van de stad en bijdragen aan een duurzame toekomst.”

Voorstel meer financiële ondersteuning

Het college stelt onder andere voor dat er meer mogelijkheden komen voor het financieren van noodzakelijke aanverwante werkzaamheden, innovaties en CO2-reducerende maatregelen.

Voor particulieren betekent dat zij bijvoorbeeld ook werkzaamheden op het gebied van duurzame verwarming kunnen financieren. Ondernemers krijgen meer mogelijkheden voor verduurzaming en duurzame mobiliteit. Bijvoorbeeld in het kader van Zero Emissie Stadslogistiek voor de aanschaf van een voertuig zonder uitstoot of een zogenaamd Light Electric Vehicle (LEV).

Verder stelt het college voor ook aan kleine VvE’s van 2 tot 8 appartementen een lening beschikbaar te stellen. Dat was eerder niet mogelijk door rijksregels.

Vervolg

Na de vaststelling van de Verordening duurzaamheidsleningen Leiden 2024 door de raad, wordt door het college de uitvoering van de verordening nog vastgelegd in vier regelingen. De gemeente zal de vier regelingen daarna breed in de stad bekend maken.