Sluiting pand Brandts Buyskade

22 mei 2024, 10:12

Op dinsdag 21 mei is op bevel van burgemeester Peter van der Velden een winkelpand aan de Leidse Brandts Buyskade voor vier weken gesloten. Het pand is gesloten op grond van de gemeentewet.

Bij een winkelpand aan de Brandts Buyskade is op dinsdag 21 mei kort na middernacht een explosief tot ontploffing gebracht. Er waren op dat moment geen personen aanwezig in de ruimte. De politie onderzoekt het incident. Dit geweldsincident is een ernstige verstoring van de openbare orde en veiligheid en heeft een negatieve invloed op het openbare leven en het woon- en leefklimaat. De burgemeester neemt dit incident daarom zeer hoog op. Ter bescherming van de omgeving en om herhaling te voorkomen, is het pand daarom met spoed gesloten voor een periode van vier weken. De komende vier weken wordt bezien of, en zo ja, welke aanvullende maatregelen nodig zijn