Rijnsburgerweg - informatiebijeenkomst onderzoeken leefbaarheid en R-netbus (2024-042)

26 februari 2024, 16:08

De provincie Zuid-Holland en de gemeenten Noordwijk, Katwijk, Oegstgeest en Leiden gaan samen twee onderzoeken doen waar wij u graag bij betrekken. Het gaat om een onderzoek naar de leefbaarheid rondom de busroute Rijnsburg-Leiden Centraal. En een onderzoek naar de mogelijkheden om van de bestaande buslijn 20 en 21, R-netbuslijnen te maken op de route tussen Leiden Centraal en Noordwijk.

Met deze brief informeren wij u over deze onderzoeken en nodigen wij u uit om mee te denken tijdens een informatiebijeenkomst op woensdag 6 maart.

Onderzoek leefbaarheid

De route Rijnsburg-Leiden Centraal is een belangrijke en drukke route voor fietsers, bussen en auto’s. Doordat er steeds meer mensen in de Leidse regio wonen en werken, is het de verwachting dat deze route nog drukker wordt. De komende tijd onderzoeken de gemeenten Leiden, Oegstgeest en Katwijk de mogelijkheden die er zijn om:

  • de verkeersveiligheid te verbeteren;
  • de overlast door het verkeer te verminderen;
  • een doorfietsroute tussen Rijnsburg en Leiden te maken.

Met dit onderzoek ontstaat er inzicht of de voordelen van mogelijke maatregelen op de route Rijnsburg-Leiden Centraal opwegen tegen de nadelen die mogelijk op andere locaties in de regio ontstaan. Het is belangrijk dat de omgeving goed bereikbaar blijft.

Onderzoek R-netverbinding

Tegelijkertijd onderzoekt de provincie Zuid-Holland de mogelijkheden om van de bestaande buslijn 20 en 21, R-netbuslijnen te maken op de route tussen Leiden Centraal en Noordwijk. Met een R-netbus kunt u regelmatig, snel en comfortabel tussen Noordwijk en Leiden reizen. Eerder is dit gedaan met buslijnen 30 en 31. De komende maanden wordt onderzocht wat daarvoor nodig en wat de meeste geschikte route is.

Informatiebijeenkomst

Op woensdag 6 maart bent u van harte welkom op de informatiebijeenkomst over de onderzoeken. Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen op en langs de route, naar knelpunten die u ziet en naar uw ideeën. De avond start met een toelichting op de onderzoeken. Daarna kunt u aan verschillende tafels uw ideeën en aandachtspunten aan ons meegeven.

Datum: woensdag 6 maart 2024
Tijd: 19.00 – 21.00 uur
Plaats: Driestar College (Vennemeerstraat 5)

Online vragenlijst

Kunt u niet naar de informatiebijeenkomst komen of geeft u liever online een reactie? Dan kunt u de online vragenlijst invullen. Ga hiervoor naar doemee.leiden.nl. Op doemee.leiden.nl vindt u ook meer informatie over de vervolgstappen na de informatiebijeenkomst.

Meer informatie

Hebt u vragen over deze brief? Neem dan contact met mij op. Mijn telefoonnummer is 06 – 51 54 37 34 of e-mailadres l.hazeleger@leiden.nl.

Graag tot ziens op 6 maart!

Met vriendelijke groet,

Len Hazeleger
Omgevingsmanager Gemeente Leiden