Merenwijkpark - snoeien bomen (2024-024)

1 februari 2024, 05:59

Met deze brief informeren we u over de snoeiwerkzaamheden die binnenkort plaatsvinden in het Merenwijkpark. Hieronder leest u wat dit voor u betekent.

Aanleiding snoei en kap en wat gaan we doen?

In het Merenwijkpark staan meerdere bomen langs de waterkant (Vooral aan de kant van het hommelveld) die over het water hangen richting uw tuin en die van uw buren. Meerdere bewoners hebben gevraagd om hier wat aan te gaan doen. Om de hinder en zorgen over scheef (richting tuinen) groeiende bomen weg te nemen hebben we een beheerplan gemaakt.

In het beheerplan is beschreven hoe we het bosperceel de komende 15 jaar het best kunnen beheren. Voor meerdere bomen geldt een advies voor ‘afzetten en beheren als hakhout’. Dit houdt in dat de bomen net boven de grond worden afgezaagd en eens in de 3 tot 5 jaar opnieuw worden afgezet. Daarnaast worden er ook een aantal bomen weggehaald zodat andere bomen en struiken de ruimte krijgen om uit te groeien. Naast het kappen en afzetten van bomen krijgen bomen langs het pad indien nodig ook onderhoud snoei. Het zal voornamelijk bestaan uit het wegnemen van gebroken takken en dood hout.

Wanneer gaan we dit doen?

De werkzaamheden starten op maandag 12 februari. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 8 maart. Door het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid

De werkzaamheden vinden plaats in het Merenwijkpark aan de overzijde van Hommelveld vanaf huisnummer 2 tot en met huisnummer 66, overzijde Libelleveld huisnummer 1, aan de overzijde van Fakkelgras vanaf huisnummer 2 tot en met huisnummer 10, aan de overzijde van Lintgras vanaf huisnummer 2 tot en met huisnummer 22 en aan de overzijde van Wollegras vanaf huisnummer 2 tot en met huisnummer 28.

Overlast

De werkzaamheden gaan gepaard met geluidshinder. We doen ons uiterste best het geluid te minimaliseren, maar u krijgt ongetwijfeld iets mee van de werkzaamheden.

Omgeving

Het werkterrein kan een gevaarlijke plek zijn voor kinderen. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen?

Heeft u vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 – keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9:00-17:00 uur). Of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Heeft u vragen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden neem dan contact via bovenstaand telefoonnummer en laat een terugbelverzoek achter voor Richard Reumerman, directievoerder van de gemeente Leiden.

Sander de Jeu
Projectcoördinator Cluster Beheer