Merendonk - opnieuw inrichten entree (2024-036)

Dit nieuwsbericht is verlopen.
15 februari 2024, 05:57

Met deze brief informeren we u over de werkzaamheden die binnenkort plaatsvinden in de Merendonk. Hieronder leest u wat dit voor u betekent.

Wat gaan we doen?

De bestrating bij de entree van de Merendonkflat is door de wortelopdruk van de bomen in slechte staat. Ook bij de ondergrondse containers ligt de bestrating niet meer recht. We willen de bestrating graag herstellen, zonder dat de bomen hiervoor gekapt moeten worden.

  • We gaan ter hoogte van de entree een plateaudrempel aanleggen;
  • De bomen krijgen grotere plantvakken;
  • Om ruimte te maken, gaan we de weg ter hoogte van het aan te leggen plateaudrempel versmallen;
  • Er komt één parkeervak te vervallen. Hier komen parkeerplekken voor scooters, bromfietsen en scootmobielen.

Zo kunnen we de bestrating weer recht leggen en is de entree van de flat weer veilig.

Tegelijk gaan we het voetpad tussen de Merendonk en IJsselmeerlaan opnieuw bestraten. Ook het trottoir rond de flat gaan we herstellen waar nodig.

Start werkzaamheden

De werkzaamheden starten op maandag 26 februari. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 22 maart. Door het weer of andere onverwachte omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden is het werkvak afgesloten. Er kan hinder ontstaan, maar uw woning blijft bereikbaar.

Parkeren

Tijdens de werkzaamheden zijn een paar parkeervakken niet bereikbaar. We gaan parkeerverboden plaatsen. Wilt u uw auto tijdelijk op een andere plek parkeren.

Overlast

De werkzaamheden gaan samen met geluidshinder. We doen ons uiterste best het geluid te minimaliseren, maar u krijgt ongetwijfeld iets mee van de werkzaamheden.

Vragen?

Heeft u vragen na het lezen van deze brief?

Bel dan met de gemeente Leiden, telefoonnummer 14 071 – keuze 3 (maandag tot en met vrijdag 9.00-17.00 uur) of stuur een e-mail naar WT@leiden.nl

Met vriendelijke groet,

W. van der Burg

Projectcoördinator Cluster Beheer