Kagerstraat - voorlopig aanwijsbesluit ondergrondse containers (2023-333)

Dit nieuwsbericht is verlopen.
21 december 2023, 12:22

De gemeente Leiden werkt samen met de wijkvereniging en u aan een nieuw verkeersplan voor de wijk. Als gevolg hiervan is het nodig om alle ondergrondse containers vlakbij Kagerstraat 40 te verplaatsen. De volgende containers worden verplaatst: papier, glas, restafval en textiel.

Plattegrond met locatie inzien

Het voorlopig aanwijsbesluit en de locatietekening ligt vanaf 22 december 2023 tot en met 2 februari 2024 ter inzage in het Stadskantoor, Bargelaan 190 te Leiden, geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur.

Indienen zienswijzen

U kunt in de periode van 22 december 2023 tot en met 2 februari 2024 schriftelijk reageren naar: Burgemeester en Wethouders van Leiden, t.a.v. Stadsingenieurs Nadine Schutten-van der Sar, Postbus 9100, 2300 PC Leiden of per e-mail aan: www.leiden.nl/contact, onder vermelding van ”‘zienswijze, naam locaties, ondergrondse containers voor huishoudelijk restafval”.

Meer informatie

Voor meer informatie of eventuele vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Leiden, via tel. 14 071 of via het contactformulier www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Nadine Schutten-van der Sar
Technisch projectleider