Jaarverslag klachten 2022

14 november 2023, 08:56

Klachten zijn belangrijk voor de gemeente om van te leren en om de dienstverlening mee te verbeteren. In het jaarverslag 2022 klachten van de gemeente staat hoeveel klachten er zijn binnengekomen in dat jaar. Ook staat erin waar de klachten over gingen en wat er mee is gedaan.

De contacten tussen inwoners en gemeente lopen vaak goed, maar niet altijd. Het kan gebeuren dat een inwoner niet tevreden is over de dienstverlening, over de informatie die de gemeente heeft verstrekt of over de manier waarop hij of zij is behandeld. Die inwoner kan dan een klacht indienen.

In veel gevallen kunnen klachten worden opgelost met een gesprek, uitleg of het alsnog reageren op een brief of melding. Waar dat niet kan, wordt de klacht formeel behandeld. De gemeente geeft dan een oordeel over een klacht. Is de klager daar niet tevreden mee, dan kan hij of zij naar de Nationale ombudsman.

Bekijk het Klachtenjaarverslag (pdf, 920 kb).