Het Leidse onderwijs vernieuwt

15 mei 2024, 15:07

De gemeente Leiden stimuleert innovatie en samenwerking in het onderwijs door ideeën uit het Leidse onderwijsveld te subsidiëren. Voor de zesde keer kon iedereen, van student tot docent, bij de gemeente vernieuwingsplannen voor het Leidse onderwijs indienen. Deze subsidieronde ontvangen dertien onderwijsplannen geld voor innovatie.

Een externe beoordelingscommissie met experts uit de regio heeft de zeventien ingestuurde plannen bekeken en beoordeeld.

Ook wethouder Abdelhaq Jermoumi (Kansengelijkheid, Jeugd & Onderwijs) is onder de indruk:

Het is fantastisch om te zien dat er zoveel ideeën leven in het onderwijs voor vernieuwing van het onderwijs. Zo zie je maar weer dat Leiden echt een kennisstad is. We vinden het belangrijk om de talenten van ieder kind tot ontwikkeling te laten komen, dat die gezien en gestimuleerd worden. Ik ben daarom blij dat er dit jaar ook een aantal projecten subsidie hebben gekregen die inzetten op het leesplezier en op de bevordering van een soepele doorstroom van het ene type onderwijs naar het andere. Dat gaat namelijk nog niet altijd vanzelf en zijn wel voorwaarden voor gelijke kansen voor ieder kind. Met dit aanjaagbudget geven we een flinke extra impuls aan de verbetering van het onderwijs in Leiden voor zowel leerling als ook leerkracht. Door de projecten versterken we ook de samenwerking en kennis tussen verschillende onderwijsprofessionals.

Thema’s

De plannen, die deze keer zijn ingediend, zijn heel divers. Ze laten zien wat er op dit moment in het Leidse onderwijs leeft. Waar in de ronde van 2022 relatief veel aanvragen gingen over burgerschap, lag nu het zwaartepunt bij duurzaamheid. Daarnaast gingen een aantal aanvragen over een soepele doorstroom van bijvoorbeeld een voorschool (peuterspeelzaal of crèche) naar het basisonderwijs of van nieuwkomersonderwijs naar het regulier voortgezet onderwijs. Andere onderwerpen waren de inzet op leesplezier, de brede persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen, ondernemersvaardigheden en digitale vaardigheden.

Enkele projecten

  • Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden en stichting Peuterspeelzalen Leiden en omgeving (SPL) zien dat sommige kinderen van vier jaar nog niet klaar zijn om aan de basisschool te beginnen. Voor deze kinderen richten ze een specifieke groep in waar meer tijd en aandacht is voor ondersteuning in schoolse vaardigheden.
  • Het Marecollege en het Vlietland College zetten samen een docentennetwerk op waarmee docenten, leerlingen en aanbieders kunnen samenwerken aan duurzame Leidse scholen. Ze streven er naar om op elke deelnemende Leidse middelbare school een Green Office (GO) op te richten.
  • Het project ‘Klimaatklas’ inspireert leerlingen om mee te bouwen aan onze hoopvolle toekomst. Dit maakt hen niet alleen bewust van de impact van klimaatverandering, maar laat hen ook zien dat er al veel oplossingen beschikbaar zijn en laat hen op die manier positief bijdragen aan mogelijke oplossingen.
  • Card sorting is in het onderwijs een relatief nieuwe methode om op een aantrekkelijke manier hogere leerdoelen te bereiken en kennis van leerlingen te vergroten. Het Leiden Learning and Innovation Centre van de Universiteit Leiden werkt aan de ontwikkeling van de Leiden Card Sorting App (LCSA) en test deze in samenwerking met het Da Vinci Kagerstraat en Universiteit Leiden.
  • Leyden Academy on Vitality and Ageing, PROO Leiden-Leiderdorp, Jeugdtheaterschool Leiden en omgeving, de Cultuureducatiegroep gaan jong en oud verbinden in de Generatie Mixer. Basisschoolleerlingen en ouderen uit de wijk ontwerpen samen een fantasiewereld. Met behulp van speloefeningen, creatieve schrijfopdrachten en het bouwen van decors komt die wereld samen tot leven.

Dertien innovatieprojecten ontvangen subsidie

De aanvragers van de plannen vroegen meer dan 2 keer zoveel subsidie aan dan de gemeente beschikbaar heeft. Met financiering uit andere onderdelen van de gemeente en een bijdrage van de gemeente Oegstgeest is het gelukt om dertien ideeën financieel te ondersteunen. Deze projecten zijn in totaal bijna 1,6 miljoen euro waard. De aanvragers investeren zelf 1 miljoen euro door inzet van uren, aanvullende eigen middelen en andere fondsen.

Ondersteuning

De experts van het Leiden Education Fieldlab ondersteunen de onderwijsprofessionals bij de uitvoering van hun plannen.

Tweejaarlijks

De subsidie onderwijsinnovatie stimuleert samenwerking in het onderwijs en verbeterplannen voor het Leidse onderwijs. De gemeente Leiden reikt de subsidie tweejaarlijks uit. Er is dan meer tijd om de projecten uit te werken en in de onderwijsorganisaties te verankeren. Een van de projecten uit een eerdere subsidieronde ‘Expeditie Leerkracht’ viert deze week haar tiende editie en wordt inmiddels ook in Den Haag georganiseerd. In ‘Expeditie Leerkracht’ kunnen volwassenen, die een carrièreswitch naar het onderwijs overwegen, het beroep van leerkracht in 2 dagen in de praktijk ervaren.

Meer informatie

Alle dertien plannen, die nu subsidie ontvangen, staan op de pagina Subsidie Onderwijsinnovatie. Hier staan ook alle plannen, die de vorige jaren subsidie ontvingen. Dat zijn er inmiddels meer dan honderd sinds de start in 2017.