Hart van Meerburg - extra participatieperiode project (2024-017)

23 januari 2024, 14:40

In een groot deel van Meerburg wordt de riolering vervangen en tegelijkertijd de openbare ruimte opnieuw ingericht. Het voorlopig ontwerp voor dit project Hart van Meerburg is de afgelopen maanden met de wijk besproken. Zowel tijdens de bijeenkomst met de klankbordgroep als tijdens de bewonersavond op 19 december 2023 zijn er veel vragen gesteld over de bomen in de wijk en waarom er door de werkzaamheden zo veel bomen weg moeten. Hierdoor hebben wij besloten om verder onderzoek te doen naar wat er nodig is om een aantal beeldbepalende bomen in de wijk te behouden en dit uit te werken in een groenplan. Het voorlopig ontwerp wordt daarop aangepast en daarna opnieuw met u besproken.

Onderzoek naar bomen

Er gaat veel gebeuren in Meerburg: vervanging van de riolering, verzwaring en vervanging van kabels en leidingen en de herinrichting van de openbare ruimte. De gemeente heeft laten onderzoeken wat er gebeurt met de bomen als deze werkzaamheden plaatsvinden. Helaas heeft het onderzoek, de bomen effect analyse (BEA), laten zien dat de werkzaamheden negatieve effecten hebben op een groot deel van de bomen.

Hoe komt dat?

In de grond zit een laag zeeklei, waardoor de wortels van de bomen minder ruimte hebben. De bomen groeien daarnaast vooral in de grond onder de stoepen en de tuinen, omdat de grond onder de rijbanen door het vele verkeer erg verdicht is. Maar juist onder de stoepen wordt straks gewerkt aan de verzwaring en vervanging van de kabels en leidingen. De wortels van de bomen zullen hierdoor beschadigd raken, waardoor bomen dit niet overleven. Ook de herinrichting van de openbare ruimte boven de grond heeft gevolgen voor bomen, omdat ook dit werk schade aanricht aan het oppervlakkig wortelpakket. Een ander deel van de bomen in de wijk is in hun huidige toestand al aan het einde van hun levensduur. Dit raakt door de werkzaamheden in een versnelling. Alle bomen, die vanwege de werkzaamheden weg moeten, zullen worden gecompenseerd. Dit betekent dat er na de werkzaamheden minimaal evenveel bomen terugkomen in uw straat of nabijgelegen groenzone.

Aanvullend onderzoek

Uit reacties van leden van de klankbordgroep, de wijkvereniging en de bewoners blijkt dat er nog veel vragen zijn over de uitkomsten van de BEA. Daarom nemen we nu meer tijd om het

voorlopig ontwerp verder uit te werken en om een aanvullend onderzoek te laten doen naar de beeldbepalende bomen in de wijk (Italiaanse populieren in de Lekstraat, valse christusdoorn in de Drechtstraat, winterlindes in de Zaanstraat en de meelbessen in de Zaanstraat). We willen graag weten welke maatregelen er nodig en mogelijk zijn om deze bomen te kunnen behouden.

Vervolg

In maart en april 2024 houden we een nieuwe participatieperiode om het aangepaste voorlopig ontwerp met u te bespreken. De opzet en indeling van de bijeenkomsten bespreken we eerst met leden van de wijkvereniging, de klankbordgroep en de bomenbond. We willen in deze periode in ieder geval uitleg geven over de uitkomsten van de BEA, de verschillende oorzaken waarom er zoveel bomen weg moeten en het aanvullende onderzoek naar de vier beeldbepalende boomgroepen. U ontvangt tegen die tijd een uitnodiging voor deze bijeenkomst.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 – keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Meer informatie over het project Hart van Meerburg en de andere projecten in de wijk vindt u op leiden.nl/meerburg. Vragen kunt u per mail stellen via meerburg@leiden.nl.

Met vriendelijke groet,

David van Zanten
Projectmanager Hart van Meerburg