Gerestraat - herbestrating (2023-321)

Dit nieuwsbericht is verlopen.
21 december 2023, 09:21

Met deze brief informeren we u over de werkzaamheden die binnenkort plaatsvinden in de Gerestraat. Hieronder leest u wat dit voor u betekent.

Wat gaan we doen?

De rijbaan van de Gerestraat huisnummers 2 tot en met 10 is aan onderhoud toe. We gaan dit opnieuw bestraten. Deze werkzaamheden doen we zoveel mogelijk met hergebruik van het aanwezige materiaal. Maar kapot materiaal vervangen we voor nieuw.

De gemeente houdt zoveel mogelijk rekening met het aanhouden van de bestaande hoogte van het straatwerk. We voeren geen werkzaamheden uit op uw terrein.

Start werkzaamheden

De werkzaamheden starten op maandag 8 januari 2024. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 12 januari 2024. Door het weer of andere onverwachte omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden is het begin van de Gerestraat aan de kant van het Levendaal afgesloten voor het verkeer. De Gortestraat is bereikbaar via de Kraaierstraat.

Wilt u voordat de werkzaamheden starten overhangend groen, plantenbakken, bankjes etc. verwijderen?

Parkeren

Omdat de weg volledig wordt afgesloten vragen we uw auto op een andere plek te parkeren. Hiervoor worden parkeerverboden geplaatst.

Overlast

De werkzaamheden gaan samen met geluidshinder. We doen ons uiterste best om zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Maar u krijgt ongetwijfeld iets mee van de werkzaamheden.

Vragen

Heeft u vragen na het lezen van deze brief?

Bel dan met de gemeente Leiden, telefoonnummer 14 071 – keuze 3 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of stuur een e-mail naar WT@leiden.nl.

Met vriendelijke groet,

Wilco van der Burg
Projectcoördinator Cluster Beheer