4e Binnenvestgracht - herbestrating (2023-320)

Dit nieuwsbericht is verlopen.
21 december 2023, 09:21

Met deze brief informeren we u over de werkzaamheden die binnenkort plaatsvinden in de 4Binnenvestgracht. Hieronder leest u wat dit voor u betekent.

Wat gaan we doen?

De verharding tussen de rijbaan en de gevel ter hoogte van huisnummers 77 tot en met 99 en het trottoir tegenover huisnummer 73 zijn aan onderhoud toe. We gaan dit opnieuw bestraten. Deze werkzaamheden doen we zoveel mogelijk met hergebruik van het aanwezige materiaal. Maar kapot materiaal vervangen we voor nieuw.

De gemeente houdt zoveel mogelijk rekening met het aanhouden van de bestaande hoogte van het straatwerk. We voeren geen werkzaamheden uit op uw terrein.

Start werkzaamheden

De werkzaamheden starten op maandag 15 januari 2024. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 2 februari 2024. Door het weer of andere onverwachte omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid

De 4e Binnenvestgracht blijft toegankelijk voor al het verkeer. Uw woning blijft bereikbaar via loopschotten. Wilt u voordat de werkzaamheden starten overhangend groen, plantenbakken, bankjes etc. verwijderen?

Parkeren

Omdat de parkeervakken opnieuw bestraat worden, gaan we parkeerverboden plaatsen. Wilt u uw auto tijdelijk op een andere plek parkeren?

Overlast

De werkzaamheden gaan samen met geluidshinder. We doen ons uiterste best om zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Maar u krijgt ongetwijfeld iets mee van de werkzaamheden.

Vragen

Heeft u vragen na het lezen van deze brief?

Bel dan met de gemeente Leiden, telefoonnummer 14 071 – keuze 3 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of stuur een e-mail naar WT@leiden.nl.

Met vriendelijke groet,

Projectcoördinator Cluster Beheer