Langegracht

Dit deel van de Centrumroute begint op de kruising van de Langegracht met de Klokpoort en loopt tot en met de aansluiting op de Lammermarkt. Er wordt gewerkt aan een goede doorstroming van het openbaar vervoer en een bredere middenberm met een duidelijke groene structuur.

Dit zijn de plannen:

 • Geschikt gemaakt voor hoogwaardig openbaar vervoer
 • Gebruik van hoogwaardige materialen verbeteren de uitstraling van de route voor alle verkeersdeelnemers
 • De rijbaan wordt overal even breed
 • Brede, groene middenberm, platanen blijven behouden
 • Aanleg hemelwaterafvoer
 • Oversteekbaarheid voor fietsers op de kruising Oude Herengracht – Langegracht wordt verbeterd
 • Bushalte Oude Herengracht wordt verplaatst naar Langegracht
 • Inpassen aanlanding van de Singelparkbrug tussen Blekerspark en Huigpark

Naar verwachting wordt het uitvoeringsbesluit van de Langegracht en de Oude Herengracht eind 2019 door het college vastgesteld en is het uitvoeringsbesluit begin 2020 in de raad.

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.

 • Pelikaanstraat en plein in een nieuw jasje

  De eerste fase van de centrumroute tracédeel Hooigracht is door aannemer Van Gelder afgerond. De Pelikaanstraat en het Pelikaanplein zijn opnieuw ingericht.

  Lees meer
 • Werkzaamheden Centrumroute Pelikaanstraat 2 weken langer

  De werkzaamheden aan de eerste fase van de Centrumroute bij de Pelikaanstraat vorderen goed maar duren helaas twee weken langer. De reden hiervoor is dat de werkzaamheden aan het riool langer duurden dan verwacht.

  Lees meer
 • Bushokje Leiden Pelikaan geplaatst

  Het gaat goed met de werkzaamheden aan de Centrumroute tracédeel Hooigracht. Dinsdag 25 februari is het bushokje bij de Pelikaanstraat geplaatst.

  Lees meer
 • Omleidingsroute Pelikaanstraat vanaf 2 maart

  Tussen maandag 2 maart en begin april werkt Aannemingsmaatschappij Van Gelder aan de laatste stap van de werkzaamheden bij de Pelikaanstraat als onderdeel van het werk aan de Centrumroute Hooigracht.

  Lees meer
 • Aannemer Centrumroute Hooigracht stelt zich voor ; informatieavond 27 november

  In januari 2020 start aannemer Van Gelder met de herinrichting van de Centrumroute tracédeel Hooigracht. Dit tracédeel bestaat uit de Sint Jorissteeg, de Hooigracht, de Pelikaanstraat en het stuk Hoge Woerd tot de Breestraat. De kruising ir. Driessenstraat en...

  Lees meer
 • Kap bomen Hooigracht

  In januari start de herinrichting van de Hooigracht. Voorafgaand aan deze herinrichting worden de bomen langs het tracé gekapt door De Wit Groenvoorziening.

  Lees meer
 • Inloopbijeenkomst ontwerp Centrumroute – Langegracht

  Vanaf januari 2020 wordt de Hooigracht van gevel tot gevel opnieuw ingericht. Daarna is de Langegracht aan de beurt. Bent u benieuwd hoe het ontwerp van de Langegracht eruit ziet? Kom naar de inloopbijeenkomst.

  Lees meer
 • Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. werkt vanaf januari 2020 aan de Hooigracht

  Vanaf januari 2020 werkt aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. aan de nieuwe inrichting van het tracédeel Hooigracht van de Centrumroute.

  Lees meer