Brug Poelgeest

Er komt een brug over de Haarlemmertrekvaart, ter hoogte van de ijsbaan aan de Oegstgeesterweg in Leiden en de Hugo de Vrieslaan in Oegstgeest. Deze zorgt ervoor dat de wijk Poelgeest en het Trekvaartplein voor alle soorten verkeer beter bereikbaar is.

Dankzij de brug komt er straks een busverbinding door de wijk Poelgeest en een fietsverbinding tussen het noordelijk plassengebied en de Boterhuispolder en het Bio Science Park.

Uitvoeringsbesluit

In juni 2020 heeft de gemeenteraad van Leiden het ontwerp voor de brug vastgesteld en het uitvoeringsbesluit voor de aanleg van de brug genomen. Daarna is gestart met de voorbereiding van de aanbesteding van het werk en de omgevingsvergunningen en de verkeersbesluiten die nodig zijn.

Vergunningen

In december 2020 is de omgevingsvergunning verleend. Hier zijn bezwaren tegen ingediend. Deze hebben ertoe geleid dat de omgevingsvergunning in februari is ingetrokken. Half juni is er een nieuwe aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend. Na het doorlopen van de uitgebreide vergunningsprocedure is op 9 februari 2022 de omgevingsvergunning voor de uitvoering van het project ‘Brug Poelgeest’ verleend. Enkele omwonenden zijn tegen het verlenen van deze omgevingsvergunning in beroep gegaan bij de rechtbank. Zij hebben een voorlopige voorziening aangevraagd. Op 4 mei 2022 heeft de rechter de voorlopige voorziening afgewezen.

In februari 2021 zijn door het hoogheemraadschap van Rijnland watervergunningen gegeven. Deze vergunningen zijn inmiddels definitief (er kan geen bezwaar meer tegen gemaakt worden).

Uitvoering

Aannemer Max Bögl Nederland B.V. is eind maart gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Vanaf 25 april 2022 is de Haarlemmerweg ter plaatse van de bouwlocatie afgesloten voor alle verkeer. 

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden? Download dan de BouwApp in de Google Play Store of de App Store. Zoek in de app naar ‘Realisatie Brug Poelgeest’, open het project en klik op ‘volgen’.

Volgens planning is het project klaar in augustus 2024.

Contact

Meer weten over dit project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.