Brug Poelgeest

Er komt een brug over de Haarlemmertrekvaart, ter hoogte van de ijsbaan aan de Oegstgeesterweg in Leiden en de Hugo de Vrieslaan in Oegstgeest. Deze zorgt voor een extra ontsluiting van de wijk Poelgeest en het Trekvaartplein voor alle soorten verkeer.

Dankzij de brug komt er straks een busverbinding door de wijk Poelgeest en wordt de ontbrekende fietsverbinding gelegd tussen het noordelijk plassengebied en de Boterhuispolder en het Biosciencepark.

Veelgestelde vragen inloopbijeenkomst Brug Poelgeest

Op 14 januari was een inloopbijeenkomst over het project Brug Poelgeest. Tijdens deze bijeenkomst zijn verschillende vragen gesteld.
Alle vragenstellers hebben per e-mail antwoord gekregen op hun vraag. De meest gestelde vragen en antwoorden vindt u hieronder.

Vragen over de nieuwe brug

Vragen over groen en water

Vragen over verkeer

Vragen over openbaar vervoer

Contact

Meer weten over dit project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.