Brug Poelgeest

Er komt een brug over de Haarlemmertrekvaart, ter hoogte van de ijsbaan aan de Oegstgeesterweg in Leiden en de Hugo de Vrieslaan in Oegstgeest. Deze zorgt ervoor dat de wijk Poelgeest en het Trekvaartplein voor alle soorten verkeer beter bereikbaar is.

Dankzij de brug komt er straks een busverbinding door de wijk Poelgeest en een fietsverbinding tussen het noordelijk plassengebied en de Boterhuispolder en het Bio Science Park.

Een indruk (artist impression) van de nieuwe brug Poelgeest, aanzicht vanaf het water
Een indruk (artist impressions) van hoe de brug Poelgeest eruit gaat zien, aanzicht vanaf het fietspad

Uitvoeringsbesluit

In juni 2020 heeft de gemeenteraad van Leiden het ontwerp voor de brug vastgesteld en het uitvoeringsbesluit voor de aanleg van de brug genomen. Daarna is gestart met de voorbereiding van de aanbesteding van het werk en de omgevingsvergunningen en de verkeersbesluiten die nodig zijn.

Vergunningen

In december 2020 is de omgevingsvergunning verleend. Hier zijn bezwaren tegen ingediend. Deze hebben ertoe geleid dat de omgevingsvergunning in februari is ingetrokken. Om een nieuwe vergunningaanvraag succesvol te kunnen maken, moest de grens van het bestemmingsplan Poelgeest worden aangepast. De gemeenteraad van Oegstgeest heeft hier eind april over besloten. Half juni is er een nieuwe aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend. Daarbij wordt een uitgebreide vergunningsprocedure gevolgd.

De planning was om de omgevingsvergunning in september te kunnen verlenen. Maar bij de omgevingsvergunningprocedure is vertraging opgelopen. De verwachting is nu dat de omgevingsvergunning in februari 2022 kan worden gegeven. Zodra de vergunning definitief is, kan met de uitvoering van het project worden begonnen.

In februari zijn door het hoogheemraadschap van Rijnland watervergunningen gegeven. Deze vergunningen zijn inmiddels definitief (er kan geen bezwaar meer tegen gemaakt worden).

Aanbesteding

De aanbestedingsprocedure van het werk is in april 2021 afgerond. Aannemer Max Bögl Nederland B.V. uit Amsterdam gaat de werkzaamheden uitvoeren. De aannemer is gestart met de voorbereiding van de uitvoering van de werkzaamheden.

Uitvoering

De start van de uitvoeringswerkzaamheden is gepland in de 2e helft van maart 2022. Uitgangspunt bij de planning is dat de vergunningen die nodig zijn, dan verleend zijn.

Als de werkzaamheden beginnen, wordt de Haarlemmerweg ter plaatse van de bouwlocatie afgesloten voor alle verkeer.

Volgens planning is het project klaar in de zomer van 2023.

Informatiebijeenkomst

Voor de start van de uitvoering van het werk wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd. Deze informatiebijeenkomst is gepland in de 2e helft van februari. De aannemer zal daar omwonenden en overige belanghebbenden informeren over de uitvoering van het werk.

Contact

Meer weten over dit project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.