Brug Poelgeest

Er komt een brug over de Haarlemmertrekvaart, ter hoogte van de ijsbaan aan de Oegstgeesterweg in Leiden en de Hugo de Vrieslaan in Oegstgeest. Deze zorgt voor een extra ontsluiting van de wijk Poelgeest en het Trekvaartplein voor alle soorten verkeer.

Dankzij de brug komt er straks een busverbinding door de wijk Poelgeest en wordt de ontbrekende fietsverbinding gelegd tussen het noordelijk plassengebied en de Boterhuispolder en het Biosciencepark.

Visualisatie 1 (artist impression) van brug Poelgeest, aanzicht vanaf het water
Visualisatie 2 (artist impressions) van brug Poelgeest, aanzicht vanaf het fietspadvanuit verschillende hoeken

Voortgang project

Tijdens de inloopbijeenkomst begin dit jaar is het ontwerp voor de brug gepresenteerd aan de omwonenden en andere belanghebbenden. Reacties hebben er toe geleid dat het verkeerskundig ontwerp is aangepast. De middenberm van de Oegstgeesterweg is verbreed van 2 naar 6 meter bij de aansluiting met de weg van en naar de brug. Hierdoor is er meer opstelruimte tussen de rijbanen voor het kruisende verkeer.

In juni heeft de gemeenteraad van Leiden het ontwerp vastgesteld en het uitvoeringsbesluit voor de aanleg van de brug genomen. Daarna is gestart met de voorbereiding van de aanbesteding van het werk en het in procedure brengen van de aanvragen van de benodigde omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten.

De aanbestedingsprocedure van het werk start in oktober. Naar verwachting is deze in december afgerond en hebben we de opdracht verstrekt aan een aannemer. De uitvoering van de werkzaamheden op locatie begint in maart 2021. De Haarlemmerweg is vanaf dat moment ter plaatse van de bouwlocatie afgesloten voor alle verkeer.

Contact

Meer weten over dit project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.

  • Aanbesteding Brug Poelgeest volgende stap

    In oktober start de aanbesteding voor de aanleg van Brug Poelgeest. De afgelopen maanden stonden in het teken van de voorbereidingen hiervoor.

    Lees meer
  • Inloopbijeenkomst Brug Poelgeest

    Op 14 januari was een inloopbijeenkomst over het project Brug Poelgeest. Tijdens deze bijeenkomst zijn diverse vragen gesteld. Alle vragenstellers hebben per e-mail antwoord gekregen op hun vraag. De meest gestelde vragen en antwoorden vindt u op deze pagina.

    Lees meer