Brug Poelgeest

Er komt een brug over de Haarlemmertrekvaart, ter hoogte van de ijsbaan aan de Oegstgeesterweg in Leiden en de Hugo de Vrieslaan in Oegstgeest. Deze zorgt voor een extra ontsluiting van de wijk Poelgeest en het Trekvaartplein voor alle soorten verkeer.

Dankzij de brug komt er straks een busverbinding door de wijk Poelgeest en wordt de ontbrekende fietsverbinding gelegd tussen het noordelijk plassengebied en de Boterhuispolder en het Bio Science Park.

Visualisatie 1 (artist impression) van brug Poelgeest, aanzicht vanaf het water
Visualisatie 2 (artist impressions) van brug Poelgeest, aanzicht vanaf het fietspadvanuit verschillende hoeken

Voortgang project

In juni 2020 heeft de gemeenteraad van Leiden het ontwerp voor de brug vastgesteld en het uitvoeringsbesluit voor de aanleg van de brug genomen. Daarna is gestart met de voorbereiding van de aanbesteding van het werk, de  benodigde omgevingsvergunningen en de verkeersbesluiten.

In december 2020 is de omgevingsvergunning verleend. Hierop zijn bezwaren ontvangen. Eén van de bezwaren heeft een niet herstelbaar gebrek in de verleende vergunning aan het licht gebracht. De vergunning is daarom ingetrokken. Er zal zo snel mogelijk een nieuwe omgevingsvergunning worden aangevraagd.

De aanbestedingsprocedure van het werk is bijna afgerond. Naar verwachting kan begin april de opdracht aan de aannemer worden gegeven. De uitvoering van de werkzaamheden begint zodra alle benodigde vergunningen verleend zijn. Dit is naar verwachting in het derde kwartaal van 2021. De Haarlemmerweg is vanaf dat moment ter plaatse van de bouwlocatie afgesloten voor alle verkeer.

Contact

Meer weten over dit project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.