Agenda Autoluwe Binnenstad

Samen maken we ruimte voor een groene en vitale binnenstad.

In onze historische binnenstad genieten we van ons rijke verleden en bouwen we verder aan onze toekomst. Om ervoor te zorgen dat onze binnenstad nu, straks en later een nog fijnere plek wordt stelt de gemeente samen met de stad een ‘Agenda Autoluwe Binnenstad’ op. De agenda is één van de uitwerkingen van de overkoepelende mobiliteitsnota ‘Leiden Duurzaam Bereikbaar’ en past bij de ambities van onze culturele en historische stad.

Foto Hooglandse Kerkgracht

Ruimte voor iedereen

Leiden heeft één van de mooiste binnensteden van Nederland en dat willen we graag zo houden. In het beleidsakkoord zijn hier afspraken over gemaakt. De komende jaren blijft Leiden groeien, en dat is fijn. Om ervoor te zorgen dat iedereen ook in de toekomst kan blijven genieten van onze prachtige historische binnenstad heeft het college van burgemeester en wethouders de Agenda Autoluwe Binnenstad (pdf, 6,70 mb) vastgesteld. De Agenda Autoluwe Binnenstad is een programma om de komende jaren meer ruimte te creëren voor een groene en vitale binnenstad. Zo blijft de binnenstad een fijne plek om in te wonen, winkelen en werken.

Doelen voor de toekomst

De binnenstad is niet gebouwd voor veel verkeer of veel geparkeerde auto’s. We willen de schaarse ruimte die de binnenstad rijk is zo goed mogelijk benutten. We willen de binnenstad leefbaar houden en geven schone vervoersvormen en groen de ruimte. Daarom delen we de ruimte die er is anders in. Met de maatregelen van de Agenda Autoluwe Binnenstad gaan we het volgende bereiken:

 1. Een hogere kwaliteit van de openbare ruimte door het toevoegen van groen en plekken voor rust, ontspanning en ontmoeting.
 2. Meer ruimte en kwaliteit voor voetgangers, fietsers en OV door bijvoorbeeld brede trottoirs, fietsstraten en aantrekkelijke hubs voor bezoekers en bewoners.
 3. Het versterken van de economische vitaliteit. Een binnenstad die goed bereikbaar is en waar het fijn vertoeven is, is aantrekkelijk. We zorgen voor ruimte om de stad op een milieuvriendelijke manier te bevoorraden.
 4. Meer ruimte voor voorzieningen zoals laad- en losplekken, laadpalen, parkeerplekken voor deelauto’s en fietsparkeerplekken.
 5. Een binnenstad met schone lucht en minder geluidshinder, minder hittestress en wateroverlast.
 6. Leiden is een inclusieve en toegankelijke stad waar iedereen mee kan doen.

Nu, straks en later

De ambities en bijbehorende maatregelen worden gekoppeld aan een fasering in NU (maatregelen t/m 2022), STRAKS (maatregelen tussen 2023 en 2026) en LATER (maatregelen in de periode 2026-2040). Door stap voor stap de rol van rijdende en geparkeerde auto’s in de binnenstad te beperken ontstaan vele mogelijkheden om de leefbaarheid en vitaliteit in de binnenstad te verbeteren.

Er wordt ruimte gemaakt om langs het water te kunnen lopen en te genieten van de historische architectuur, om vrienden te ontmoeten op een zonnig terras of om zorgeloos met kinderen door de stad te fietsen. Vervoer dat weinig ruimte inneemt krijgt een hoofdrol. Voetgangers, fietsers, het openbaar vervoer en deelvervoer krijgen ruim baan. Deze maatregelen dragen bij aan een verbetering van de luchtkwaliteit en leefbaarheid en daarmee aan het woongenot van de bewoners.

Participatie

De Agenda Autoluwe Binnenstad is mede tot stand gekomen na een uitgebreid participatietraject. Alle maatregelen in de agenda worden opgepakt als project die in nauwe samenwerking met de stad worden uitgevoerd. Daarnaast komen veel maatregelen na deze uitwerking terug voor besluitvorming bij college en raad.

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.

 • Participatie over kortparkeren in de binnenstad

  In de Leidse binnenstad gaat het parkeren veranderen. De meeste parkeerplekken zijn straks bestemd voor vergunninghouders, zoals bewoners, visite van bewoners en werknemers. Op een aantal locaties in de stad komt een nieuwe vorm van kortparkeren, namelijk...

  Lees meer
 • Naturalis bouwt parkeergarage aan Mendelweg

  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een perceel grond aan de Mendelweg Noord op het Leiden Bio Science Park te verkopen aan Stichting Naturalis Biodiversity Center. Naturalis bouwt op deze plek een parkeergarage. Deze zal naast het...

  Lees meer