Agenda Autoluwe Binnenstad

Samen maken we ruimte voor een groene en vitale binnenstad.

In onze historische binnenstad genieten we van ons rijke verleden en bouwen we verder aan onze toekomst. Om ervoor te zorgen dat onze binnenstad nu, straks en later een nog fijnere plek wordt stelt de gemeente samen met de stad een ‘Agenda Autoluwe Binnenstad’ op. De agenda is één van de uitwerkingen van de overkoepelende mobiliteitsnota ‘Leiden Duurzaam Bereikbaar’ en past bij de ambities van onze culturele en historische stad.

Foto Hooglandse Kerkgracht

Ruimte voor iedereen

Samen kunnen we Leiden nog veel mooier maken en daardoor de leefbaarheid en de economie in de stad versterken. De binnenstad is niet gebouwd voor veel verkeer of veel geparkeerde auto’s. Omdat Leiden naar verwachting blijft groeien qua inwoners, bezoekers, studenten en werknemers, willen we de ruimte zo goed mogelijk besteden. De ruimte die er is delen we daarom anders in. Dat doen we aan de hand van de ‘Agenda Autoluwe Binnenstad’. We maken de binnenstad van Leiden stap voor stap groener, gezonder en aantrekkelijker. Voor iedereen.

Kansen nu, straks en later

We beginnen niet op nul, integendeel. De binnenstad heeft de afgelopen jaren al een prachtige impuls gehad. Denk aan het Singelpark, het realiseren van nieuwe parkeergarages, aantrekkelijke pleinen. De RijnlandRoute en de Leidse Ring Noord leveren een belangrijke bijdrage aan minder doorgaand verkeer in en langs de binnenstad en versterken tegelijkertijd de routes voor het autoverkeer in de regio.

We zijn goed op weg, maar we zijn er nog niet. Er liggen nog genoeg kansen die de leefbaarheid, aantrekkelijkheid en daarmee ook de economische vitaliteit van de stad kunnen vergroten. Op basis van onderzoeken en verzoeken uit de stad zien we quick wins die snel een bijdrage aan deze doelen kunnen leveren  alsook kansen die nog nadere uitwerking nodig hebben. We denken hierbij bijvoorbeeld aan kansen op het gebied van het toevoegen van groen, water of plekken waar je prettig kunt verblijven. Natuurlijk hoeven niet alle kansen per direct benut te worden, er zijn ook kansen die op de langere termijn een goede bijdrage leveren.

Van kans tot agenda samen met de stad

Dankzij meedenkrondes zijn veel wensen uit de stad al bij ons bekend, denk aan de Mobiliteitsnota, Parkeervisie of het Fietsbeleid. Deze wensen zijn onder andere gebundeld in het boekje ‘Kijk op Mobiliteit’. Met onder andere deze inzichten start de gemeente de meedenkperiode voor het maken van de Agenda Autoluw. Ook in de situatie waarin we nu leven is het belangrijk dat zorgen, ideeën en wensen van bewoners, ondernemers en bezoekers van de stad goed in beeld zijn en dat uiteindelijk het voorstel kan rekenen op breed draagvlak. Eind juli start de meedenkperiode met het informeren van iedereen over de doelen van de Agenda Autoluwe Binnenstad. Ook gaan we tijdens de zomer in gesprek met georganiseerde stakeholders. Tijdens en na de zomervakantie kunt u op verschillende manieren en momenten meedenken. U kunt nu meedoen via doemee.leiden.nl. De reacties uit de meedenkperiode worden gebruikt om de Agenda Autoluwe Binnenstad te maken. Deze wordt in januari 2021 aan de raad voorgelegd.

In dit filmpje nodigt wethouder Ashley North iedereen uit om mee te doen met de Agenda Autoluwe Binnenstad.

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.

  • Tijd voor een tussentijdse check

    Al veel inwoners, ondernemers, bezoekers en organisaties hebben meegedacht over de Agenda Autoluwe binnenstad. De opbrengst leggen wij graag tussentijds aan u voor. Wilt u weten welke kansen, zorgen en dromen er tot nu toe zijn opgehaald, hoe wij die verder...

    Lees meer