Autoluwe Binnenstad

Samen maken we ruimte voor een groene, leefbare en levenskrachtige binnenstad door de rol van de geparkeerde en rijdende auto stapsgewijs te verminderen.

In onze historische binnenstad genieten we van ons rijke verleden en bouwen we verder aan onze toekomst. Zo worden er de komende jaren veel woningen bijgebouwd in Leiden en de regio. Om ervoor te zorgen dat onze binnenstad nu, straks en later een nog fijnere plek wordt, heeft de gemeente samen met de stad de Agenda Autoluwe Binnenstad opgesteld, onder de naam ‘Ruimte voor een groene en vitale binnenstad’. De agenda is één van de uitwerkingen van de overkoepelende mobiliteitsnota ‘Leiden Duurzaam Bereikbaar' en past bij de ambities van onze culturele en historische stad.

Foto Hooglandse Kerkgracht

Doelen voor de toekomst

De binnenstad is niet gebouwd voor veel verkeer of veel geparkeerde auto’s. We willen de beperkte openbare ruimte die er in de binnenstad is, zo goed mogelijk gebruiken. Zo zijn de afgelopen jaren twee parkeergarages gebouwd op loopafstand van het centrum. En zijn al diverse pleinen zoals het Garenmarktplein, het Lakenplein, de Lammermarkt en ook Hooigracht met meer ruimte voor groen en met minder auto’s ingericht. We willen de binnenstad leefbaar houden en geven schone vervoersvormen en groen de ruimte. Daarom delen we de ruimte die er is, anders in. Met de maatregelen van de Agenda Autoluwe Binnenstad gaan we het volgende bereiken:

 1. Een hogere kwaliteit van de openbare ruimte door het toevoegen van groen en plekken voor rust, ontspanning en ontmoeting.
 2. Meer ruimte en kwaliteit voor voetgangers, fietsers en OV door bijvoorbeeld brede stoepen, fietsstraten en aantrekkelijke hubs voor bezoekers en bewoners.
 3. Het versterken van de economische vitaliteit. Een binnenstad die goed bereikbaar is en waar het fijn verblijven is, is aantrekkelijk. We zorgen voor ruimte om de stad op een milieuvriendelijke manier te bevoorraden.
 4. Meer ruimte voor voorzieningen zoals laad- en losplekken, laadpalen, parkeerplekken voor deelauto’s en fietsparkeerplekken.
 5. Een binnenstad met schone lucht en minder geluidshinder, minder hittestress en wateroverlast.
 6. Leiden is een inclusieve en toegankelijke stad waar iedereen mee kan doen en die dus ook voor mindervaliden goed bereikbaar is.

Nu, straks en later

De ambities en bijbehorende maatregelen worden gekoppeld aan een fasering in NU (maatregelen t/m 2022), STRAKS (maatregelen tussen 2023 en 2026) en LATER (maatregelen in de periode 2026-2040). Door stap voor stap de rol van rijdende en geparkeerde auto’s in de binnenstad te beperken, ontstaan vele mogelijkheden om de leefbaarheid en vitaliteit in de binnenstad te verbeteren. Er wordt ruimte gemaakt om langs het water te kunnen lopen en te genieten van de historische architectuur, om vrienden te ontmoeten op een zonnig terras of om zorgeloos met kinderen door de stad te fietsen. Vervoer dat weinig ruimte inneemt krijgt een hoofdrol. Voetgangers, fietsers, het openbaar vervoer en deelvervoer krijgen ruim baan. Deze maatregelen dragen bij aan een verbetering van de luchtkwaliteit en leefbaarheid en daarmee aan het woongenot van de bewoners.

  Contact

  Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.

  • Havenhoofd omgetoverd tot groene plek

   Eind vorig jaar is dit versteende pleintje omgetoverd tot een groene plek. Er is maar liefst 80 m2 groen toegevoegd en er zijn drie nieuwe bomen geplant.

   Lees meer
  • Nieuwe straatparkeren in de Leidse binnenstad zorgt voor ruimte en gemak

   Het college van burgemeester en wethouders een voorstel voor uitbreiding vergunningshoudersparkeren en introductie van het nieuwe kortparkeren vastgesteld. Dit voorstel geeft uitvoering aan een maatregel uit de Parkeervisie.

   Lees meer