Mobiliteit in Leiden

Leiden groeit, zowel qua inwoners als bedrijven en werknemers. Daardoor wordt het verkeer drukker en de ruimte in de stad schaarser. De gemeente Leiden werkt aan de toekomst en zet de fiets op 1, wil de leefbaarheid in de binnenstad vergroten (autoluw), de juiste parkeerder op de juiste plek en ruim baan voor voetganger en openbaar vervoer.

De Mobiliteitsnota (pdf, 7,54 mb) en het Investeringsprogramma Infrastructuur (pdf, 8,13 mb) beschrijven de plannen van de stad op het gebied van bereikbaarheid. De Mobiliteitsnota beschrijft wat we de komende jaren gaan doen en in het Investeringsprogramma Infrastructuur staat hoe we deze plannen gaan realiseren. Een nieuwe mobiliteitsvisie bevat straks keuzes over de mobiliteit van Leiden tot 2040. Een eerste aanzet hiervoor staat in het beleidsakkoord 2018-2022 ‘Samen maken we de Stad’. Leefbaar, duurzaam en bereikbaar zijn centrale thema’s waar het stadsbestuur samen met u op wil gaan inzetten.

Routes in en rond Leiden

Fietsers en parkeren

Bruggen