Mobiliteit in Leiden

In Leiden krijgt vervoer dat zuinig omgaat met ruimte en goed is voor de leefbaarheid, duurzaamheid én bereikbaarheid een hoofdrol. De gemeente wil fietsen, lopen en openbaar vervoer verder stimuleren. De auto blijft aanwezig in de stad maar minder prominent. Dit gaat niet vanzelf. Hier zijn scherpe keuzes voor nodig. Deze keuzes staan in de mobiliteitsnota 2020-2030.

De mobiliteitsnota is tot stand gekomen met input vanuit verschillende participatietrajecten in de stad. Dat is fijn want samen houden we de weg naar de toekomst duurzaam, leefbaar en bereikbaar.

Projecten in en rond Leiden

Fietsers en parkeren

Bruggen