Gebiedsvisie Schipholweg

De gemeente stelt een plan op voor de toekomst van de Schipholweg en omgeving.  Dat noemen we een gebiedsvisie. Deze gebiedsvisie moet van de Schipholweg een aangenamere plek maken. En de huidige en toekomstige gebouwen en activiteiten moeten bijdragen aan een duurzame stad.

De Schipholweg is onderdeel van de Duurzaamste Kilometer van Nederland.

De gebiedsvisie geeft antwoord op vragen zoals: wat voor uitstraling moet de Schipholweg hebben? Hoe wordt het prettig wonen en werken aan de Schipholweg? Hoe maken we beter gebruik van de ligging nabij het station? En hoe vertalen we duurzaamheidsambities in concrete maatregelen?

Gebiedsvisie klaar

De gemeenteraad heeft de gebiedsvisie Schipholweg op 8 oktober 2020 vastgesteld. Hierbij zijn vier amendementen (voorstellen voor aanpassingen) aangenomen. Die wijzigingen zijn verwerkt in de gebiedsvisie. Daarmee is de gebiedsvisie Schipholweg nu klaar.

Impressie Schipholweg

Uitgangspunten

Het college van burgemeester en wethouders heeft voor de gebiedsvisie drie vertrekpunten in een collegebesluit vastgesteld: 

  • kantoren en woningen (functiemenging)
  • verduurzaming
  • verdichting

Gebiedsvisie bijna klaar

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gebiedsvisie Schipholweg (visie en bijlagen met nummer 20.0243) eind mei 2020 voor vaststelling naar de gemeenteraad gestuurd.

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.