B&W stelt Uitvoeringsbesluit fase 1 vast

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Uitvoeringsbesluit Vogelwijk en Raadsherenbuurt fase 1 vastgesteld. Wethouder Ashley North (Duurzaamheid, Mobiliteit en Beheer Openbare Ruimte): “Het uitvoeringsbesluit Vogelwijk en Raadsherenbuurt is tot stand gekomen na een intensief participatietraject. Ik waardeer de betrokkenheid van de wijkbewoners enorm, het vraag soms veel tijd om samen met het projectteam tot een ontwerp te komen waarbij alle belangen zorgvuldig zijn gewogen. Door de vele gesprekken, het inzetten van doemee.leiden.nl en de enquêtes met varianten heeft het projectteam een duidelijke koers kunnen varen. Ik wil alle bewoners bedanken voor het veelvuldig meedenken over de toekomst van hun wijk.” Lees verder het persbericht: Vogelwijk en Raadsherenbuurt klaar voor de toekomst of bekijk het besluit in iBabs Online, nummer 21.0591.