Uitbreiding betaald parkeren

Het betaald parkeren in Leiden wordt uitgebreid naar een aantal wijken. Op bepaalde dagen en tijden moet de autoparkeerder dan betalen voor het parkeren. Dat kan via een parkeervergunning, bij de parkeerautomaat of via mobiel parkeren. De uitbreiding van betaald parkeren is gestart in 2023 en gebeurt in fasen.

Waarom breiden we het betaald parkeren gebied uit?

Om onze stad leefbaar, bereikbaar en aantrekkelijk te houden moeten we het parkeren anders organiseren. We hebben de ruimte op straat nodig voor fijn wonen, gezond ondernemen, vergroenen en buiten ontspannen. Dit heeft de gemeenteraad in juli 2020 vastgelegd in de Parkeervisie. Concreet betekent dit dat we betaald parkeren uitbreiden naar een aantal wijken in Leiden.

Met name aan de randen van de gebieden ervaren mensen hoge parkeerdruk. Door het invoeren van betaald parkeren verlagen we de parkeerdruk. Hierdoor kunnen we de ruimte beter en duurzamer inrichten. We kunnen dan bijvoorbeeld meer groen toevoegen en meer woningen bouwen.

Welke wijken krijgen betaald parkeren?

Op 15 mei 2023 is betaald parkeren ingevoerd in de Hoge Mors. De wijken Boshuizen en Fortuinwijk kregen 10 oktober 2023 betaald parkeren. Vlietpoort (en de Vlietzone), Oostvliet, Klein Cronestein en Meerburg volgen juni 2024. Dit is nodig om te voorkomen dat door nieuwe woningen en appartementen de parkeerdruk in de wijken verder stijgt. Zo blijft het prettig wonen. Met het vaststellen van de Parkeervisie in de zomer van 2020 heeft de gemeenteraad besloten dat ook deze wijken, na het centrum (zone A) en de wijken eromheen (zone B), betaald parkeren krijgen. De nieuwe zone betaald parkeren wordt zone C.

Wat betekent dat voor bewoners, bezoekers en ondernemers?

Uitgangspunt is dat de juiste parkeerder op de juiste plek parkeert. Bewoners van de nieuwe wijken kunnen maximaal twee – en tot 1 januari 2026 tijdelijk drie – parkeervergunningen aanvragen. Hiermee kunnen ze in de buurt van hun huis parkeren. Voor visite die met de auto komt, kunnen bewoners een bezoekersparkeervergunning aanvragen. Hetzelfde geldt voor hun mantelzorger(s). Voor bedrijven en instellingen en hun werknemers zijn diverse parkeervergunningen beschikbaar. Gehandicapten, verenigingen en zorgprofessionals hebben een eigen parkeervergunning. Nieuw is dat de parkeervergunning alleen in de eigen wijk, de parkeervergunningzone, geldig is. Er komen vier parkeervergunningzones: C1 t/m C4. De voorwaarden die gelden voor de parkeervergunningen in zone C staan vermeld bij het product parkeervergunningen.

Fasering

Het betaald parkeren wordt in fases ingevoerd. De Hoge Mors en de wijken in Zuidwest hebben inmiddels betaald parkeren. De wijken Vlietpoort en Vlietzone, Oostvliet, Klein Cronestein en Meerburg zijn als laatste aan de beurt. Voor de invoering ontvangen alle bewoners, bedrijven en instellingen een brief huis-aan-huis over het aanvragen van een parkeervergunning. Op straat komen parkeerautomaten en borden. De nieuwe parkeersituatie gaat in als fysiek en digitaal alles is aangepast. De invoeringsdatum wordt bovendien bekendgemaakt via de gemeentelijke website, Stadskrant, Stadsnieuws en social media, en op straat met bebording.

Planning

Start communicatie

Januari 2023

Start uitbreiding betaald parkeren Fase 1: Hoge Mors (zone C1)

Mei 2023

Start Fase 2: Boshuizen en Fortuinwijk (zone C2)

Oktober 2023

Plaatsen parkeerautomaten en bebording Fase 3

Mei 2024

Start Fase 3: Vlietpoort en Vlietzone, Oostvliet, Klein Cronestein (zone C3) en Meerburg (zone C4)

Juni 2024

Veelgestelde vragen over Betaald parkeren algemeen

Betaald parkeren in zone C – het uitbreidingsgebied – geldt (straks) op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 19.30 uur. Deze tijden sluiten aan bij betaald parkeren in de naastgelegen zone B2.

Door bij parkeerplaatsen met een “rode-kap-automaat” een speciaal parkeertarief te hanteren, voorkomen we dat niet-winkelbezoekers de auto de hele dag laten staan. Zo zijn er meer parkeerplaatsen beschikbaar voor de winkelbezoekers. 

In zone C is op een aantal plekken een lager parkeertarief voor de eerste twee uur: bij de winkelcentra Diamantplein en Wagnerplein, op bedrijventerrein Amphoraweg en straks ook bij Combibad en IJshal De Vliet. Daar geldt de eerste 2 uur € 0,20 per uur, en vanaf het 3e uur € 3,10 per uur. Omdat het lagere parkeertarief niet meer € 0,10 bedraagt, spreken we niet meer van dubbeltjestarief, maar van kortparkeertarief.

Voor uw werknemers kunt u een maximaal aantal werknemersvergunningen aanvragen. Deze vergunningen zijn gekoppeld aan een gebied. De precieze voorwaarden en berekening van het aantal vergunningen vindt u op Parkeervergunning voor werknemers.

U kunt uw eigen parkeerterrein afsluiten van de openbare weg om ervoor te zorgen dat vreemdparkeerders niet op uw terrein parkeren. Als tegemoetkoming van deze kosten kunt u een eenmalige subsidie aanvragen

Betaald parkeren wordt niet ingevoerd voor extra inkomsten, maar om de parkeerdruk te verlagen en de leefbaarheid te verbeteren. Als de parkeerdruk daalt, kunnen we de leefruimte beter en duurzamer inzetten, bijvoorbeeld voor extra groen of nieuwe woningen. Daarnaast kost het invoeren en handhaven van betaald parkeren geld: parkeerautomaten en bebording, administratie, communicatie en personeel en apparatuur voor de handhaving. Die kosten worden betaald uit de inkomsten van betaald parkeren. Een ander deel van de opbrengsten wordt gebruikt voor investeringen in schoon vervoer zoals fietsroutes en -voorzieningen en het openbaar vervoer.

Een aantal straten in de wijk Roomburg krijgt vanaf maandag 3 juni ook betaald parkeren. Deze straten grenzen direct aan de wijk Meerburg. Om te voorkomen dat bewoners in deze straten parkeeroverlast gaan ervaren, voeren we hier ook betaald parkeren in. Deze straten vallen binnen parkeerzone C4. Bewoners kunnen ook een parkeervergunning aanvragen voor henzelf en hun bezoek.

Veelgestelde vragen over Parkeervergunningen

Een eerste bewonersparkeervergunning kost € 61 per jaar, een tweede vergunning kost € 215 per jaar. De tijdelijke derde bewonersparkeervergunning kost € 430 per jaar. De prijzen worden ieder jaar aangepast.

Een parkeervergunning kost – achter de schermen – sowieso geld, zoals kosten van digitale en financiële systemen en personeel. Een gratis parkeervergunning zou betekenen dat niet-autobezitters meebetalen. Daar is niet voor gekozen.

De juiste parkeerder op de juiste plek is het uitgangspunt. Dat betekent in woonwijken dat bewoners en hun visite, werknemers, zorgprofessionals en gehandicapten in de buurt kunnen parkeren. Door de vergunning kunt u in de directe omgeving van uw woning parkeren. Door kleinere parkeerzones verwachten we minder autogebruik tussen wijken. Zo stimuleren we schoon vervoer, zoals openbaar vervoer, de fiets of lopen. De vergunning in een C-zone is alleen geldig in de eigen parkeervergunningzone. Bij winkelcentra, sportvoorzieningen en bedrijventerreinen krijgen kortparkeerders voorrang.

Als bewoner kunt u voor uw visite een bezoekersparkeervergunning aanvragen. U krijgt direct een eerste bezoekerstegoed van 20 uur voor € 7,20. Met een inlog- en pincode kunt u op een mobiele website het kenteken van uw bezoek invoeren. Als uw bezoek vertrekt, meldt u het kenteken weer af. Mocht u niet beschikken over een computer of smartphone, dan kunt u uw bezoek ook telefonisch aanmelden via een speciaal telefoonnummer. De bezoekersparkeervergunning is niet geldig op parkeerplaatsen met rode- kap-automaat.  

U kunt het bezoekerstegoed per jaar tot een maximum van 800 parkeeruren ophogen. Een bezoekersparkeeruur kost € 0,40.

Ja, normaal gesproken worden de uren direct bijgeschreven. Is dit niet het geval? Volg dan onderstaande stappen:

1. Ga naar leiden.nl/contact en open het contactformulier.

2. Stel in het veld ‘Uw vraag’ kort uw vraag en vermeld uw bankrekeningnummer en vergunningsnummer. Uw vergunningsnummer staat in het e-loket.

3. Voeg bij ‘Documenten toevoegen’ een kopie van uw betaling of bankafschrift toe, waarop te zien is dat u hebt betaald. Vul het formulier verder in en klik vervolgens op verzenden.

Wij zorgen er dan voor dat de uren alsnog bijgeschreven worden. Lukt het niet? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente via 14 071.

Ook in zone C staan straks parkeerautomaten. Hier kunt u uw kenteken aanmelden voor het parkeren. Ook kunt met een mobiel parkeerabonnement betalen voor het parkeren. Parkeert u regelmatig in zone C, dan kunt u een week-, maand- of jaarkaart aanschaffen. Lees op deze pagina meer over de parkeerkaart.

Een berijdersverklaring is een verklaring van de leasemaatschappij of werkgever waarin staat dat u de vaste bestuurder van de auto bent. De leasemaatschappij of werkgever moet een berijdersverklaring afgeven. Deze verklaring kunt u als scan toevoegen bij het aanvragen van een parkeervergunning. Op de verklaring moet tenminste vermeld worden: het kenteken, de datum, en naam, adres en woonplaats van de vaste bestuurder.

Voor het parkeren van uw auto op een parkeerplek op eigen terrein, bijvoorbeeld een inrit naast uw huis of een parkeerterrein van de VVE, hebt u geen parkeervergunning nodig.

Waarom uitbreiding betaald parkeren?

De gemeente ontvangt regelmatig signalen van parkeeroverlast door vreemdparkeerders in de genoemde wijken. Om die te weren, voeren we betaald parkeren in. Vooral de mensen die aan de rand van het gebied wonen waar betaald parkeren komt, ervaren parkeerproblemen. Niet elke straat heeft dezelfde parkeerdruk, maar om te voorkomen dat het parkeerprobleem zich verschuift, kiezen we voor een hele wijk met duidelijke grenzen zoals een spoorlijn, water of een grote verkeersweg.

Niet overal in de wijk is de parkeerdruk hoog. Vooral aan de randen en bij winkelcentra is er sprake van hoge parkeerdruk. Parkeerders die op andere plekken in de stad moeten zijn, willen hier gratis parkeren. We noemen dit ook wel ‘vreemdparkeerders’.

Ook wordt niet overal de eigen parkeergelegenheid zoals een eigen parkeerplek of parkeerplek goed benut. Door betaald parkeren verwachten we dat bewoners en ondernemers meer op eigen terrein parkeren en de parkeerdruk daalt. Als de parkeerdruk daalt, is het voor de gemeente mogelijk om parkeerplaatsen op te heffen. Zo ontstaat ruimte voor extra groen, meer woningen en buiten ontspannen in de wijk. De gemeente houdt dit goed in de gaten.

In de Parkeervisie is vastgelegd dat er geen extra parkeerplaatsen worden aangelegd, ook niet als de parkeerdruk hoog is. Gekozen is voor andere maatregelen om hoge parkeerdruk op te lossen zoals betaald parkeren invoeren en minder parkeervergunningen per woning uitgeven.

Nee, bij nieuwbouw en als een gebouw wordt omgezet naar woningen krijgen de nieuwe bewoners geen parkeervergunning. Het parkeren moet op eigen terrein worden opgelost, bijvoorbeeld met een eigen parkeerplaats of parkeergarage. Deze regeling geldt voor projecten met een vergunning om te bouwen (officieel: omgevingsvergunning) vanaf 3 juni 2021 en later.

De gemeenteraad heeft in 2020 besloten dat er betaald parkeren komt in zone C. Inspraak hierop is niet meer mogelijk.

Het College heeft in januari 2023 twee aanvullende besluiten genomen waarop nu geen inspraak meer mogelijk is:

  • het aanwijzingsbesluit met de grenzen van de kleinere parkeervergunningzones.
  • het collegebesluit over de locaties van de rode-kap-automaten.

Meer informatie

Contact

Meer weten over dit project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel 14 071.

Nieuws

Aanvragen Subsidie Privaat gefinancierde parkeergelegenheden nu mogelijk

Hebt u een eigen parkeerterrein? En hebt u last van mensen die zonder toestemming op uw terrein parkeren? Dan kunt u de subsidie Privaat gefinancierde parkeergelegenheden aanvragen.

Betaald Parkeren Boshuizen en Fortuinwijk start binnenkort

Vanaf dinsdag 10 oktober start betaald parkeren in zone C2, Boshuizen en Fortuinwijk. Bewoners, bedrijven en instellingen kunnen vanaf nu een parkeervergunning aanvragen.