Parkeervergunning voor werknemers

Moet u bij uw bedrijf of organisatie in de buurt betalen om te parkeren? Vraag dan een parkeervergunning aan voor uw werknemers of voor uzelf. Dit kan ook als u eigenaar van een bedrijf of zzp’er bent.

U krijgt de parkeervergunning voor een parkeerterrein of voor een bepaald gebied van de stad in de buurt van uw bedrijf.

Voorwaarden

 • Uw bedrijf of organisatie (of een nevenvestiging) zit in zone A, zone B, zone C1 of zone C2. Bekijk in welke parkeervergunningzone uw bedrijf zit of zoek het op in de straatnamenlijst.
 • De gemeente Leiden kijkt naar het adres waarmee uw bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. U krijgt de werknemersparkeervergunning voor het parkeren op een bepaald parkeerterrein of in een bepaald gebied. Krijgt u een werknemersparkeervergunning? Dan hoort u op welk terrein of in welk gebied u mag parkeren.
 • Het voertuig van uw werknemer of van uzelf is geen kampeerauto of voor deze doeleinden ingericht.

Geldigheid werknemersvergunningen

 • Zone A gebiedsvergunning: parkeren mag in de gehele zone A (maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 21:00 uur)
 • Zone A terreinvergunning: parkeren mag op het Langegrachtterrein, Morssingelterrein en het Huigpark (maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 21:00 uur)
 • Zone B gebiedsvergunning: parkeren mag in het werknemersgebied waar uw onderneming zit (maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 19.30 uur)
 • Zone C gebiedsvergunning: parkeren mag in het werknemersgebied waar uw onderneming zit (maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 19.30 uur). Let op: zone C is onderverdeeld in zone C1 t/m C4. U mag alleen in uw eigen parkeervergunningzone parkeren.
 • U mag niet parkeren op een autodateparkeerplaats en bij een rode-kap-automaat.

Wilt u weten waar uw werknemersparkeervergunning geldig is? Kijk op de plattegrond met de werknemersgebieden waar uw werknemersvergunning geldig is. 

Let op: gebied XII start op 10 oktober en is gelijk aan zone C2. De zones C3 en C4 (XIII en XIV) starten juni 2024. Meer informatie op de projectpagina Uitbreiding Betaald Parkeren

Aanvragen

Vraag de werknemersparkeervergunningen online aan. U hebt hiervoor nodig:

 • eHerkenning (niveau 2+)
 • het kenteken van uw werknemer
 • een bewijs waarop staat hoeveel werknemers u hebt. Meestal staat dit op uw uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Stuur een uittreksel mee van maximaal 3 maanden oud. Staat het aantal werknemers niet op uw uittreksel? Dan moet u uw jaarrekening of een accountantsverklaring meesturen waarin staat hoeveel werknemers u hebt.

De gemeente beoordeelt uw aanvraag. U ontvangt een e-mail met het besluit. Als u de vergunning krijgt, betaalt u online. Zorg dat het juiste kenteken bij ons bekend is. Na betaling gaat de werknemersparkeervergunning direct in.

U krijgt een brief en een e-mail als uw werknemersparkeervergunning verloopt. U kunt de werknemersparkeervergunning online verlengen en wijzigingen doorgeven, bijvoorbeeld een ander kenteken opgeven. U kunt de werknemersparkeervergunning zo ook laten gebruiken door diverse parttime medewerkers. Geef het ook door als u minder werknemers hebt.

U krijgt geen papieren vergunning, maar vult online het kenteken in van de auto waarvoor u de vergunning gebruikt. Parkeercontroleurs scannen het kenteken en weten zo dat uw werknemer met een vergunning parkeert.

Voor de werknemersparkeervergunningen kunnen wachtlijsten zijn.

Naar de balie

Kunt of wilt u dit niet online regelen? Maak dan een afspraak om naar de balie te komen.

U kunt ook bellen om een afspraak te maken: 14 071.

Neem de volgende documenten mee naar uw afspraak:

 • identiteitsbewijs
 • machtiging (als u niet de eigenaar van het bedrijf bent). De machtiging is een brief waarin de eigenaar zegt dat u de werknemersparkeervergunning aan mag vragen. Op de brief moet een datum staan en de handtekening van de eigenaar.
 • inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Het uittreksel mag maximaal 3 maanden oud zijn.
 • bewijs van hoeveel werknemers u hebt als dit niet op de inschrijving van de Kamer van Koophandel staat. Dit kan uw jaarrekening zijn of een accountantsverklaring.

Kosten

 • Zone A: € 125 per kwartaal, € 500 per kalenderjaar
 • Zone B: € 175 per kalenderjaar
 • Zone C: € 175 per kalenderjaar
 • Wijzigen parkeervergunning online: gratis
 • Wijzigen parkeervergunning aan de balie: € 7,84

U betaalt vanaf de 1e dag van de maand waarin u de vergunning krijgt. Zegt u de parkeervergunning op? U krijgt uw geld terug voor elke hele maand die van de lopende vergunningsperiode over is.

Hoelang duurt het?

U hoort het besluit van de gemeente binnen 1 week, tenzij uw aanvraag niet compleet is of wordt afgewezen. Er kan een wachtlijst zijn.

U kunt een maximum aantal parkeervergunningen voor werknemers krijgen. Het maximum hangt af van het aantal werknemers en van het aantal parkeerplekken dat uw bedrijf heeft. U krijgt minder vergunningen als uw bedrijf eigen parkeerplekken heeft. Het gaat om het aantal werknemers dat staat in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel.

Aantal fte’s Aantal vergunningen
1 t/m 10 3
11 t/m 20 5
21 t/m 30 6
31 t/m 40 7
41 t/m 50 8
> 50 1 per 10 extra fte

In zone A kunt u maximaal 10 vergunningen krijgen. In zone B en C is geen maximum per bedrijf.

Bedrijventerrein De Waard

Aantal werkzame personen Aantal vergunningen
1 t/m 3 2
4 t/m 6 3
7 t/m 9 4
10 t/m 12 5
13 t/m 15 6
16 t/m 18 7
19 t/m 21 8
22 t/m 24 9
25 t/m 27 10
28 t/m 30 11
> 30 1 per 3 extra werkzame personen

Lugdunumterrein

Voor het Lugdunumterrein (gebied IX) worden maximaal 100 werknemersparkeervergunningen gegeven aan het Alrijne ziekenhuis. Werknemers van het Alrijne ziekenhuis komen niet in aanmerking voor een werknemersparkeervergunning voor een ander gebied.

Eigen parkeerplaatsen

De gemeente kijkt ook naar het aantal eigen parkeerplaatsen op het (gehuurde) terrein van uw bedrijf. Hebt u veel eigen parkeerplaatsen? Dan krijgt u minder vergunningen. Het kan zijn dat een deel van uw parkeerplaatsen ook door klanten en andere niet-werknemers wordt gebruikt. Afhankelijk van uw activiteit (SBI-code bij de Kamer van Koophandel) telt daarom een deel van uw eigen parkeerplaatsen mogelijk niet mee. Dit percentage staat in de SBI-coderingstabel. Bijvoorbeeld: u hebt een kantoor met baliefunctie (SBI-code 64) en 21 medewerkers in dienst. Op basis van het aantal medewerkers kunt u 3 werknemersvergunningen krijgen. U hebt 10 parkeerplaatsen op eigen terrein. Op basis van de SBI-code voor een kantoor met baliefunctie telt 80% daarvan mee als parkeerplaats voor uw werknemers. Dit zijn 8 parkeerplaatsen dus u krijgt: 3 vergunningen – 8 parkeerplaatsen = 0 vergunningen. Uw bedrijf krijgt dan dus geen werknemersparkeervergunningen.