Parkeervergunning voor bewoners zone C

Woont u in een gebied waar u moet betalen om te parkeren? Dan kunt u een bewonersvergunning aanvragen. Deze bewonersparkeervergunning is gekoppeld aan het kenteken van uw auto, motor of brommobiel.

Zone C

De wijken Hoge Mors, Boshuizen, Fortuinwijk, Vlietpoort en de Vlietzone, Oostvliet, Klein Cronestein en Meerburg vormen zone C:

 • Betaald parkeren maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 19.30 uur.

Zone C bestaat uit vier parkeervergunningzones:

 • Zone C1 Hoge Mors
 • Zone C2 Boshuizen en Fortuinwijk
 • Zone C3 Vlietpoort en de Vlietzone, Oostvliet en Klein Cronestein
 • Zone C4 Meerburg

Let op: uw parkeervergunning is alleen geldig in uw eigen parkeervergunningzone.
U kunt op dit moment voor zone C1 en C2 een parkeervergunning aanvragen. Zone C3 en C4 volgen begin 2024. Meer informatie vindt u op de projectpagina: www.leiden.nl/uitbreidingbetaaldparkeren.

Kijk op de parkeervergunningenkaart in welke zone u woont of zoek het op in de straatnamenlijst (pdf, 4,95 mb).

Voorwaarden

 • U bent bij de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven in zone C1 of C2 waarvoor u de vergunning aanvraagt.
  Let op: als u kortgeleden naar een nieuw adres bent verhuisd, zou het kunnen dat u niet meteen een vergunning kunt aanvragen.
 • Op het adres waar u ingeschreven staat, is het maximum aantal parkeervergunningen nog niet verleend. Voor zone C1 en C2 geldt een maximum van 2 vergunningen. Tot 1 januari 2026 kunt u gebruikmaken van een tijdelijke derde bewonersparkeervergunning.
 • U woont in een zelfstandige woonruimte (u deelt de keuken en de badkamer niet).
 • Het kentekenbewijs van uw auto, motor of brommobiel staat op uw naam of u maakt gebruik van een leaseauto.
 • Uw voertuig is niet langer dan 6 meter en niet hoger dan 2,4 meter.
 • Uw voertuig staat niet ais kampeerauto geregistreerd bij de RDW.
 • U bent niet ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP), maar kan wel aantonen dat u werkt (= economisch gebonden) én woont in Leiden. Dan kunt u maximaal één bewonersvergunning per adres aanvragen.

Wanneer krijg ik geen bewonersparkeervergunning?

Woont u in een woning die valt onder nieuwbouw, functiewijziging, verkamering of splitsing van de woning? Dan hebt u geen recht op een bewoners-, bezoekers- en deelautoparkeervergunning. Dit geldt voor woningen die na 3 juni 2021 zijn of worden gebouwd.

Wilt u weten of u op uw adres nog een parkeervergunning kunt aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente via 14071, keuze 3.