Subsidie Privaat gefinancierde parkeergelegenheden

Hebt u een eigen parkeerterrein? En hebt u last van mensen die zonder toestemming op uw terrein parkeren? Dan kunt u de subsidie Privaat gefinancierde parkeergelegenheden aanvragen. Hiermee kunt u bijvoorbeeld een slagboom of hekken aanschaffen.

Voorwaarden

 • Uw parkeerterrein ligt in Leiden in de vergunningszones C1 t/m C4. Hieronder vallen de Leidse wijken Hoge Mors, Boshuizen, Fortuinwijk, Vlietpoort (en de Vlietzone), Oostvliet, Klein Cronestein en Meerburg.
  Bekijk de verschillende parkeerzones op de stadskaart.
 • U hebt borden die aangeven dat het om een eigen terrein gaat.
 • U kunt aantonen dat u parkeeroverlast hebt van mensen van buitenaf die op uw terrein parkeren, ondanks borden en andere maatregelen. Bijvoorbeeld met foto’s en filmpjes.
 • U kunt aantonen dat de parkeeroverlast al minimaal 2 maanden duurt.
 • Parkeren op uw terrein is gratis.

Weigeringsgrond

 • Als u voor de oplossing voor het afsluiten van uw eigen parkeerterrein een vergunning aan moet vragen. Dan moet vooraf de vergunning aan u zijn verleend. 

Bekijk de hele regeling onderaan deze pagina onder wetten en regels.

Aanvragen

U kunt een aanvraag indienen tot uiterlijk 31 december 2025. Een jaar na de invoering van het betaald parkeren regime in vergunningengebied C1 t/m C4 : de Leidse wijken Hoge Mors, Boshuizen, Fortuinwijk, Vlietpoort (en de Vlietzone), Oostvliet, Klein Cronestein en Meerburg. U moet de volgende documenten meesturen:

Een toelichting waarin het volgende staat omschreven:

 • beschrijving van de situatie;
 • tekening of foto van de parkeergelegenheid;
 • bewijs dat u de eigenaar bent van het parkeerterrein;
 • een beschrijving van de aanpassing waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;
 • een omschrijving van uw plan om de parkeeroverlast tegen te gaan, en hoe de subsidie daaraan gedeeltelijk bijdraagt;
 • waar en wanneer de aanpassing plaatsvindt;

Een sluitende begroting:

 • met alle uitgaven voor deze aanpassing;
 • een overzicht van de al eerder aangevraagde of toegekende subsidies of vergoedingen, die voor hetzelfde doel worden gebruikt. Benoem daarbij ook de stand van zaken.

U kunt deze subsidie met eHerkenning aanvragen als organisatie of als inwoner met DigiD. Voor de aanvraag met eHerkenning hebt u niveau 2+ of hoger nodig.

Aanvragen in het subsidieloket

U doet uw aanvraag in het subsidieloket. Als u op de knop aanvragen klikt, komt u automatisch in het subsidieloket waar u kunt inloggen met DigiD of eHerkenning. U komt daarna meteen bij het goede formulier. Meer informatie, uitleg en hulp over het subsidieloket vindt u op  de pagina informatie over het subsidieloket.

Subsidiebedrag

U kunt maximaal een bedrag aanvragen wat 50% bedraagt van de kosten om de privaat gefinancierde parkeergelegenheid af te sluiten met een maximum van € 7.500 per locatie.

Hoelang duurt het?

Binnen 13 weken na het indienen van uw complete aanvraag krijgt u een brief waarin staat of u de subsidie krijgt of niet krijgt.

Verantwoording afleggen

Na het uitvoeren van de activiteiten waarvoor u subsidie hebt ontvangen, moet u hierover verantwoording afleggen.