Hart van Meerburg

Deelproject van Meerburg

De riolering in een groot deel van Meerburg is na bijna zestig jaar aan vervanging toe. Voor de werkzaamheden onder de grond moeten de straten en stoepen open. Een mooi moment om de inrichting van de straten te vernieuwen en meer groen toe te voegen. Zo zorgen we ervoor dat de wijk in de toekomst bestand is tegen het veranderende klimaat met meer regen en langere periodes van droogte en hitte.

Wat gaat onder de grond gebeuren?

Het bestaande riool wordt vervangen door een gescheiden rioolstelsel: één buis voor vuilwater en één buis voor regenwater. Dit voorkomst vermenging van het relatief schone regenwater met het vuile water van bijvoorbeeld toiletten en wasmachines. Straks wordt alleen het vuile water gezuiverd, het regenwater wordt direct afgevoerd naar de sloten in de wijk. Ook komt er een drainagesysteem in de grond dat het grondwaterpeil reguleert. Bij droog weer stroomt er water uit de sloot in het systeem en bij harde regen stroomt het grondwater sneller naar de sloot.

Voor de aanleg van een toekomstig energienet reserveert de gemeente nu ook vast ruimte in de ondergrond. De daadwerkelijke aanleg van nieuwe warmtenetleidingen gebeurt in een later stadium.

Wat gaat er boven de grond gebeuren?

Omdat de straten voor de rioolwerkzaamheden toch open moeten, wil de gemeente gelijk alles boven de grond een opknapbeurt geven. We vervangen de parkeerplaatsen door parkeervakken en de straten en stoepen worden duurzaam en veilig ingericht met vooral nieuwe materialen. De gemeente wil de gebakken straatstenen wel zo veel mogelijk hergebruiken. Waar ruimte is, willen we de wijk graag groener maken. Bomen en planten verkoelen de openbare ruimte en houden water langer vast in de ondergrond. Het vergroten van de biodiversiteit, het toevoegen van verschillende soorten bomen en planten, is daarbij een belangrijk thema. Zo kunnen we toekomstige klimaatveranderingen beter opvangen.

Participatie

De bewoners van Meerburg kennen hun wijk het beste. De gemeente wil daarom graag samen met de bewoners en andere belanghebbenden werken aan het plan voor de nieuwe inrichting van de wijk. In de fases van het schetsontwerp en het voorlopig ontwerp zal de gemeente de buurt vragen om mee te denken. Zo willen we graag tot een nieuwe inrichting van de wijk komen, waar zo veel mogelijk bewoners en belanghebbenden achter staan.  

Planning

Participatie voorafgaand aan het schetsontwerp

3e kwartaal 2022

Kaderbesluit in gemeenteraad

April 2023

Voorlopig ontwerp klaar

3e kwartaal 2023

Definitief ontwerp klaar

1e kwartaal 2024

Uitvoeringsbesluit

2e kwartaal 2024

Start uitvoering

4e kwartaal 2024

Veelgestelde vragen

De werkzaamheden aan de riolering en aan de straten gaan tot de erfgrens. De gemeente legt een rioleringsbuis vanaf het hoofdriool tot aan de erfgrens. Als het nodig is, kunnen bewoners de rioolaansluiting vanaf de erfgrens naar hun woning vervangen. Dit gebeurt op eigen kosten. De gemeente adviseert u graag bij een mogelijke vervanging van uw huisaansluiting op uw eigen terrein en de aanleg van een extra aansluiting voor het regenwater. Wij zullen u hier in een later stadium voor de uitvoering hier uitgebreider over informeren. U kunt wel alvast het animatiefilmpje bekijken via Wijken klaar voor de toekomst.

Dat is nog niet duidelijk, de gemeente gaat dit onderzoeken. Bij de nieuwe inrichting wordt waar het kan steen vervangen door groen. Dit om weersextremen in de toekomst beter op te kunnen vangen. Bewoners kunnen hierover op verschillende momenten hun mening geven. Daarbij is de nieuwe Parkeervisie met parkeernormen ook een belangrijke leidraad.

We ontwerpen en werken zo veel mogelijk om de bomen heen, omdat we zo min mogelijk bomen willen kappen. Eventueel wordt een boom verplaatst. Alleen als het echt niet anders kan – zoals bij mogelijk gevaar bij de aanleg van de riolering of als de boom in een hele slechte conditie is – wordt de boom gekapt. Voor gekapte bomen komen nieuwe bomen terug in de buurt. Meer info op Bomen.

We willen graag de biodiversiteit verbeteren door meer inheemse bomen en planten te planten. Ook moet de wijk beter bestand worden tegen toekomstige klimaatveranderingen, zoals hevige regen en lange periodes van droogte en hitte. Dat kan bijvoorbeeld door stenen te vervangen door groen. Kortom, meer bomen, bloemen en planten in de wijk.

Ja. U kunt op eigen initiatief en kosten uw eigen tuin vergroenen. Kijk op www.gagoed.nl of Samen aan de Slag voor meer informatie en tips.

Nieuwsberichten over dit project verschijnen in de Stadskrant en in Stadsnieuws, de digitale nieuwsbrief van de gemeente Leiden. U kunt zich abonneren, klik daarbij interessegebied Roodenburg aan. 

Daarnaast ontvangt u een paar keer per jaar onze huis-aan-huis nieuwsbrief met nieuws over het project. Wanneer er een fase van start gaat waarin u mee kunt denken, ontvangt u hier een brief over. 

Meer informatie

Contact

Meer weten over dit project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel 14 071.

Documenten

Hoofdproject:

Meerburg

De wijk Meerburg is in ontwikkeling. De komende jaren werken de gemeente en woningbouwcorporaties Portaal en de Sleutels samen aan...