Bomen

Om een leefbare en duurzame stad te blijven is aandacht voor klimaatverandering en biodiversiteit van cruciaal belang. Bomen zijn hierbij belangrijke spelers en verdienen daarom bescherming.

Hoe beschermen we bomen?

Hoe we waardevolle bomen beschermen en hoe we gezonde bomen de ruimte geven staat in de nieuwe Verordening fysieke leefomgeving, onderdeel bomen en de beleidsregels houtopstand 2023. Deze nieuwe regels worden in de volksmond Bomenverordening genoemd en daarom zullen we dat hier ook doen.

In deze video krijgt u informatie over wat bomen voor de stad kunnen betekenen. 

Wat doen we met meldingen over bomen?

Op de pagina ‘onderhoud en overlast van bomen‘ leest u meer over hoe er met meldingen over bomen wordt omgegaan.

Een infographic over de bomenverordening.

Mag u de bomen in uw tuin kappen?

Ook bomen bij u in de tuin kunnen waardevol zijn en daarmee beschermd tegen kappen. Uw boom is waardevol wanneer deze:

  • 80 jaar of ouder is, of
  • Een stamdiameter van 80 cm of meer heeft, of
  • Een leeftijd van 50 jaar of ouder, een stamdiameter van 50 cm of meer én de boomsoort in het Register Ecologische Bomen vermeld staat met een waardering van 3 en hoger.
  • Een zeldzame boom is, waarvan er minder dan 10 volwassen (vanaf 14 cm diameter)  exemplaren bestaan in Leiden.