Samen aan de slag

Samen met bewoners de buurt aantrekkelijker maken. Dat is het doel van project Samen aan de Slag. Doe ook mee!

Geveltuintjes en boomspiegels

Een geveltuin is een stukje groen tegen de gevel van uw huis. Een boomspiegel is het stukje grond rondom een boom. Deze grond kan mooi worden opgevuld met planten. Extra groen ziet er niet alleen fleurig uit. Het helpt ook om hevige regenbuien en periodes van droogte en hitte op te vangen. U kunt zelf de planten en bloemen kiezen. Zie ook de folder Geveltuinen & boomspiegels (pdf, 2,28 mb).

Vergroent u uw straat samen met een aantal buren? Dat is sowieso gezellig, maar u ontvangt dan ook allemaal van ons een plantpakket om daarmee een groene start te maken.

Een buurt(moes)tuin

Een buurt(moes)tuin is een tuin van de buurt in openbaar groen, waar buurtbewoners samen tuinieren. Samen tuinieren is gezellig en ontspannend. De gemeente wil daarom tuinieren in de stad aanmoedigen en initiatieven ondersteunen. Bekijk onderaan deze pagina het stappenplan om een buurtmoestuin te beginnen.

Zwerfvuilacties

Een opschoondag met de buurt? Een middagje vuil prikken met een groep van de basisschool? Of een zwerfafvalgroep starten in de wijk? De gemeente levert materiaal aan (grijpers en ringen voor vuilniszakken) die u eventueel ook voor langere tijd in bruikleen kunt krijgen.

Ondergrondse container adopteren

Het is mogelijk om een ondergrondse container te adopteren. Zo helpt u mee met het schoonhouden van de plek rond deze container. U krijgt een speciale sleutel en uitleg wat u kunt doen bij storingen.

Hebt u een goed idee?

Hebt u een superleuk idee om ergens iets te vergroenen? Stuur een e-mail naar aandeslag@leiden.nl of bel 14 071.

Veelgestelde vragen

Stappenplan

 1. Ga met uw buren in gesprek over uw idee. Houd er rekening mee dat de buurtmoestuin er voor minimaal 5 jaar moet zijn en een sociale functie krijgt, bijvoorbeeld als ontmoetingsplek.
  Voldoende enthousiaste buurtbewoners (de gemeente hanteert de leidraad minstens 60%)? Dan is de gemeente aan zet.
 2. De gemeente bekijkt eerst of de grond waar de tuin komt gemeentelijke grond is. Ja? Door naar stap 3
 3. De gemeente onderzoekt of de grond geschikt is. Hierbij kijken we naar:
  – de bodemkwaliteit (samen met de Omgevingsdienst West Holland)
  – beleidsplannen/bouwplannen
  – kabels/leidingen/kades etc.
 4. Alles in orde? Dan kan er (samen met de buren) een ontwerp worden gemaakt. U kunt dit sturen naar aandeslag@leiden.nl.
 5. De gemeente beoordeelt en toetst het ontwerp.
 6. Ontwerp akkoord? Dan is het tijd om afspraken te maken over de financiën met de projectleider. De gemeente betaalt maximaal 10% van de kosten (en maximaal € 10.000). Dit geld is bedoeld voor bodemverbetering en/of grondbewerking en voor kleine zaken, zoals een hekje, afzetting of (moestuin)bak. Voor de rest van de kosten kunt u zelf een fondsenaanvraag doen. Zie bijvoorbeeld www.leidsefondsen.nl.
 7. Financieel alles in orde? Dan stellen we een contract op met de gemaakte afspraken.
 8. Aan de slag!