Peter van der Velden

Peter van der Velden is de (waarnemend) burgemeester van Leiden en verantwoordelijk voor het bestuur, de veiligheid en handhaving.

Samen leven in Leiden

“Leiden is een prachtige stad met grote ambities: sociaal, duurzaam en ondernemend. Leiden wil bij de meest leefbare steden van Europa horen. Belangrijke wens hierbij is dat we inwoners betrekken bij de grote en kleine uitdagingen waar we voor staan. Als Leids college van burgemeester en wethouders gaan wij samen met stad en regio aan de slag. Met een open blik én in vertrouwen.

Om ons samen sterk te maken voor de stad, hebben we betrokken inwoners nodig. Mensen die naar elkaar omkijken én die zorgen, ervaringen en ideeën willen delen. Mensen die belangstelling hebben voor elkaar en hun omgeving. Leiden ondersteunt dat. En ook ikzelf lever graag mijn bijdrage aan die verbondenheid.

Voor een leefbare stad moet het klimaat voor inwoners veilig zijn. We zetten meer in op handhaving en bestrijding van criminaliteit. En we proberen de verleidingen van criminaliteit te beperken. Hierbij helpt het als onze samenleving hecht is en als inwoners aandacht hebben voor hun omgeving. Zo blijft Leiden een plek waar mensen zich welkom en thuis voelen. Waar mensen zichzelf kunnen zijn, als waardevol onderdeel van onze Leidse samenleving. Samen leven in Leiden.

Ik ben waarnemend burgemeester. Een eervolle positie, met mogelijkheden om Leiden verder op weg te helpen in de gekozen richtingen. Maar ook een tijdelijke functie. De stad kan uitzien naar de komst van een vaste burgemeester. Dat wordt een bijzonder moment voor alle inwoners.”

Meer informatie

Peter van der Velden is de (waarnemend) burgemeester van Leiden en verantwoordelijk voor het bestuur, de veiligheid en handhaving.

Leiden is Global Goals gemeente. Dat betekent dat Leiden zich inzet voor de 17 doelen van de Verenigde Naties om van de wereld een duurzame, betere plek te maken in 2030. De burgemeester zet vanuit zijn rol in voor alle Global Goals in Leiden. In de portefeuille van de burgemeester vallen de doelen:

Werkervaring (verkort)

 • Waarnemend burgemeester van Dordrecht (2017)
 • Burgemeester van Breda (2004-2014)
 • Vicevoorzitter PvdA (2001-2005)
 • Burgemeester van Bergen op Zoom (2000-2004)
 • Burgemeester van Emmen (1998-2000)
 • Waarnemend burgemeester van Emmen (1996-1997)
 • Burgemeester van Rosmalen (1994-1995)
 • Burgemeester van Nieuw-Ginneken (1988-1994)

Nevenfuncties

Aansluitend bij functie, zonder vergoeding

 • Voorzitter Veiligheidsregio Hollands-Midden
 • Lid Veiligheidsberaad (vergadering voorzitters Veiligheidsregio’s), ook lid AB Nederlands Instituut Publieke Veiligheid
 • Ere-voorzitter 3 Octobervereeniging Leiden
 • Lid Vereniging van Burgemeesters van Gemeenten in Zuid-Holland
 • Lid Rijn-, Duin- en Bollenkring (Burgemeesterskring)
 • Lid BAC Zorg en Veiligheid

Niet aansluitend bij functie, met vergoeding

 • Voorzitter Coöperatie Werk en Vakmanschap U.A., € 18.000 op jaarbasis
 • Voorzitter Raad van Toezicht Curio, € 33.450 op jaarbasis

Meer informatie

Bekijk ook

Yvonne van Delft

Wethouder Energie, Werk en Inkomen en Cultuur

Abdelhaq Jermoumi

Wethouder Kansengelijkheid, Jeugd en Onderwijs

Ashley North

Wethouder Klimaat, Mobiliteit en Financiën.

Fleur Spijker

Wethouder Economie, Kennis, Sport en Gezondheid

Julius Terpstra

Wethouder Wonen, Bouwen en Welzijn

Pim van Vliet

Gemeentesecretaris en algemeen directeur