Fleur Spijker

Fleur Spijker (D66) is wethouder Economie, Kennis, Sport en Gezondheid.  

“Wat een eer om nogmaals wethouder te mogen zijn in de mooiste stad van Nederland! De komende vier jaar mag ik mij inzetten voor de Leidse economie, kennis- en onderwijsinstellingen en studentenzaken. Samen met sport en gezondheid zijn het onderwerpen die goed bij mij passen en mij zeer na aan het hart liggen.

Leiden kent een rijk studentenleven, veel internationaal bekende wetenschaps- en onderzoekscentra. De stad profiteert van die aanwezige kennis en de kennisinstellingen profiteren van de stad. Denk bijvoorbeeld aan de leerlingen die worden opgeleid tot verpleegkundigen en uitstekende zorg ‘om de hoek’ leveren. Of de studenten van de Leidse Instrumentenmakers School, die na de opleiding aan de slag gaan bij het Nederlands Instituut voor ruimteonderzoek .

We blijven daarom investeren in de samenwerking tussen onder meer de universiteit, hbo en het mbo, LUMC en Naturalis Biodiversity Center. De kenniseconomie levert werkgelegenheid op én veel van deze instellingen hebben als inzet om mensen gezond te houden of beter te maken.

Ook de lokale economie moet gezond zijn. Lokale ondernemers zijn de bloedvaten van onze stad. Ze zorgen dat voorzieningen in stand worden gehouden en houden Leiden levendig. Na de zware coronajaren kan ook de lokale economie een impuls gebruiken. Ik ga voorstellen doen voor een schonere binnenstad met meer openbare toiletten en groene ontmoetingsplekken, snellere vergunningverlening voor ondernemers en we kijken waar het mogelijk is om permanent ruimere terrassen toe te staan.

De gezondheid van alle Leidenaars, van jong tot oud, is belangrijk voor mij. Daarom willen we bewegen, spelen en sporten stimuleren. Dat betekent dat onze sportfaciliteiten, binnen en buiten, op orde moeten zijn. De komende tijd komt hier extra geld voor beschikbaar.

De beste plannen maken we nog steeds sámen. Ik realiseer me dat we het niet iedereen naar de zin kunnen maken, maar als er eenmaal een goed plan ligt dan pak ik door. Ik houd van daadkracht. In het kader van onze gezondheid, nodig ik iedereen met een goed plan uit om dit toe te lichten tijdens een fietstochtje door de stad. Kom fietsen met Fleur!

Meer informatie

Fleur Spijker (D66) is wethouder Economie, Kennis, Sport en Gezondheid. In haar portefeuille zit: kenniseconomie, bedrijventerreinen, midden- en kleinbedrijf (MKB), campusontwikkeling (Leiden Bio Science Park en Humanities Campus), binnenstad, citymarketing, kennisinstellingen, beroepsonderwijs, studentenzaken, leven-lang-ontwikkelen, sport en (volks)gezondheid.

Leiden is Global Goals gemeente. Dat betekent dat Leiden zich inzet voor de 17 doelen van de Verenigde Naties om van de wereld een duurzame, betere plek te maken in 2030. Deze portefeuille levert in ieder geval een bijdrage aan de volgende doelen:

Werkervaring

 • Partner TeekensKarstens advocaten notarissen (maart 2016 – mei 2018)
 • Geassocieerd adviseur Twynstra Gudde (maart 2016 – maart 2018)
 • Gemeenteraadslid Gemeente Leiden, Commissie Stedelijke Ontwikkeling (februari 2014 – maart 2018)
 • Lid Dagelijks Bestuur VNO-NCW West (mei 2017 – mei 2018)
 • Lid Raad van Toezicht Rijncoepel (januari 2008 – april 2014)
 • Advocaat, partner Dentons Boekel (2007 – 2016)
 • Advocaat Geelkerken & Linskens advocaten (1998 – 2007)
 • Juridisch adviseur Deloitte (1996 – 1997)

Nevenfuncties

Aansluitend bij functie, zonder vergoeding:

 • Lid DB Hecht
 • Lid RvT PLNT
 • Lid Stichting Bio Science Park
 • Lid van de stuurgroep Leiden Kennisstad
 • Lid PHO Economie & leefomgeving Holland Rijnland
 • Lid Innovation Quarter 
 • Voorzitter van Stichting Economie071

Meer informatie

Bekijk ook

Yvonne van Delft

Wethouder Energie, Werk en Inkomen en Cultuur

Abdelhaq Jermoumi

Wethouder Kansengelijkheid, Jeugd en Onderwijs

Ashley North

Wethouder Klimaat, Mobiliteit en Financiën.

Julius Terpstra

Wethouder Wonen, Bouwen en Welzijn

Peter van der Velden

Burgemeester en verantwoordelijk voor Bestuur, Veiligheid en Handhaving.

Pim van Vliet

Gemeentesecretaris en algemeen directeur