Stadskrant week 4

24 januari 2024, 23:00

Bekendmakingen en vergunningen 26 januari t/m 1 februari 2024

Omgevingsvergunningen

Vergunningaanvragen

Bij de gemeente zijn de volgende aanvragen binnengekomen.

Omgevingsvergunning regulier (Omgevingswet)

 • De Meij van Streefkerkstraat 4, vervangen kozijn voorzijde 1e etage, 7-1-24, Z/24/3623657
 • Herenstraat 39, wijziging gevel, 9-1-24, Z/24/3624800
 • Marktsteeg 8, tijdelijk wijzigen gebruik evenementenlocatie naar sportwedstrijd (boksen), 5-1-24, Z/24/3623638
 • Plantsoen 77, plaatsen schutting op nieuwe erfgrens, 4-1-24, Z/24/3621897
 • Schutterstraat 8, plaatsen zonnepanelen op dak, 8-1-24, Z/24/3624148
 • Stille Rijn 5, vervangen kozijnen, 10-1-24, Z/24/3625643
 • Vennemeerstraat 5, tijdelijk wijzigen gebruik van schoolgebouw naar Pop-up restaurant in de avonduren, 4-1-24, Z/24/3622294
 • Willem de Zwijgerlaan t.h.v. nummer 62 (tankstation), kappen twee bomen, 9-1-24, Z/24/3624428

Vergunning Horeca en Bijzondere wetten

 • Diefsteeg 3, aanvraag gedoogverklaring coffeeshop Bebop, 22-12-23, Z/24/3620691
 • Havenplein 1B, aanvraag gedoogverklaring coffeeshop Juicebar Groene Woud B.V., 4-1-24, Z/24/3623890
 • Janvossensteeg 6, aanvraag gedoogverklaring Coffeeshop Relaxed B.V., 30-12-23, Z/24/3620534
 • Korte Mare 8, aanvraag gedoogverklaring coffeeshop GOA/ Strong Leaf B.V., 4-1-24, Z/24/3623899
 • Lange Scheistraat 5, aanvraag gedoogverklaring coffeeshop High Society, 4-1-24, Z/24/3623881
 • Morsstraat 14, aanvraag gedoogverklaring coffeeshop Le Palais, 4-1-24, Z/24/3623862
 • Nieuwe Beestenmarkt 34, aanvraag gedoogverklaring coffeeshop Coffee and Dreams Horeca-Exploitatie, 4-1-24, Z/24/3623886
 • Nieuwe Beestenmarkt 5, aanvraag gedoogverklaring coffeeshop Aa Double, 5-1-24, Z/24/3623912
 • Nieuwe Beestenmarkt 6, aanvraag gedoogverklaring coffeeshop Paradise, 4-1-24, Z/24/3623874
 • Pieterskerkgracht 28, aanvraag gedoogverklaring coffeeshop v.o.f. ’t Leidseplein, 4-1-24, Z/24/3623869
 • Steenstraat 15, aanvraag gedoogverklaring coffeeshop De Eerste Kamer B.V., 5-1-24, Z/24/3623905

Terrasvergunning

 • Steenstraat 22, aanvraag terrasvergunning, 8-1-24, Z/24/3624251

Inzage

Informatie over de aanvragen kunt u vanaf vrijdag a.s. opvragen bij het team Omgevingsvergunningen, via tel. 14 071 (Leiden, keuze 4) of via www.leiden.nl/contact.

Verleende vergunningen

De volgende vergunningen zijn verleend.

Omgevingsvergunning regulier

 • Fitterstraat 35, aanpassen indeling gevelkozijnen, 5-1-24, Z/23/3614174
 • Flanorpad (Bos van Bosman), kappen boom (bos van Bosman), 11-12-23, Z/23/3609989
 • Gerecht 4, restauratie en onderhoud gevelmetselwerk, 9-1-24, Z/23/3603772
 • Lijsterstraat 16, plaatsen dakkapel voorgevel, 8-1-24, Z/23/3616650
 • Sliksteeg 4, veranderen gevel, 5-1-24, Z/23/3574113
 • Tesselschadestraat 28A, renovatie dakkapel voorgevel, 4-1-24, Z/23/3605490

Vergunning Horeca en Bijzondere wetten

 • Steenstraat 22, Burger ’n Shake B.V., drank- en horecaverlof voor het in een besloten ruimte bedrijfsmatig verstrekken van alcoholvrije drank voor gebruik, 8-1-24, Z/23/3615783

Inzage

Informatie over de vergunningen kunt u vanaf vrijdag a.s. opvragen bij het team Omgevingsvergunningen, via tel. 14 071 (Leiden, keuze 4) of via www.leiden.nl/contact.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de achter de vergunning vermelde datum bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Leiden, Postbus 9100, 2300 PC  Leiden, of via www.leiden.nl/bezwaar.

Indien, gelet op de betrokken belangen, spoed is vereist kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH  Den Haag. Dit kan ook via www.rechtspraak.nl.

Rectificatie

 • Maresingel 59, renoveren en verduurzamen woonhuis en het plaatsen van een dakopbouw, 31-12-23, Z/24/3620528 gepubliceerd op 11 januari 2024 als ‘verleend’ echter moet dit ‘binnengekomen aanvraag’ zijn.

Vergaderingen

Regionale commissie bezwaarschriften

Op vrijdagochtend 2 februari 2024 wordt de volgende zaak behandeld in het Stadskantoor van Leiden:

 • Een bezwaarschrift gericht tegen de geweigerde omgevingsvergunning voor renovatie dak en plaatsen van zonnepanelen voor locatie Levendaal 97 te Leiden (09.30 uur)

Informatie

Wilt u een zitting bijwonen, stuur dan een mail aan bezwaren@leidse-regio.nl. De agenda kan namelijk nog wijzigen.

Evenementen

Vergunningaanvragen

De burgemeester heeft de volgende aanvragen ontvangen.

 • Steenstraat: Museum Volkenkunde – Hanami op zondag 24 maart 2024 van 09.00-17.00 uur (cat. 1).
 • 2e Binnenvestgracht: Oma Rietje – Koningsdag bij oma Rietje op vrijdag 26 april 2024 van 18.00-01.00 uur en op zaterdag 27 april 2024 van 13.00-23.59 uur (cat. 2b).
 • Galgewater: The Offline Company – Swan Market op zondag 5 mei 2024 van 11.00-18.00 uur (cat.1).
 • Heurniusstraat: LUMC – LUMC Zomerfeest 2024 op 6 juni 2024 van 16.00-20.00 uur (cat. 2a).

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over de aanvragen tot twee weken na publicatie schriftelijk indienen bij Bureau Evenementen van de gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC  Leiden.

Informatie

Bureau Evenementen, tel. (071) 5165144.

Verleende vergunning

De burgemeester heeft op 25 januari 2024 voor het volgende evenement vergunning verleend:

 • Vismarkt en Botermarkt: Stoffencircus 2.0 – Stoffencircus voorjaar 2024 op maandag 20 mei 2024 van 10.00-16.30 uur.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie bezwaar indienen bij de gemeente Leiden, postbus 9100, 2300 PC  Leiden, of via www.leiden.nl/bezwaar. Indien, gelet op de betrokken belangen, spoed is vereist kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Rechtbank Den Haag. postbus 20302, 2500 EH  Den Haag. Dit kan ook via www.rechtspraak.nl.

Informatie

Bureau Evenementen, tel. (071) 5165144.

Vaststelling evenementenkalender 2024, statiegeldbedrag herbruikbare statiegeldbekers 2024 en besluit eindtijden

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester hebben op 16 januari 2024 de evenementenkalender 2024, het statiegeldbedrag herbruikbare statiegeldbekers 2024 en besluit eindtijden 2024 vastgesteld.

Burgemeester en wethouders hebben besloten:

De evenementenkalender voor het evenementenseizoen 2024 vast te stellen.

De burgemeester heeft besloten:

 1. Met toepassing van artikel 2:24 lid 5 van de Algemene plaatselijke verordening 2020 in de nacht van vrijdag 26 april 2024 op zaterdag 27 april 2024 in verband met de viering van de Koningsnacht een eindtijd van 01.00 toe te staan;
 2. Met toepassing van artikel 2:24 lid 5 van de Algemene plaatselijke verordening 2020 op vrijdag 28 juni 2024 of zaterdag 29 juni 2024 naar keuze van de organisator van een evenement bij de Lakenfeesten een eindtijd toe te staan van 01.00 uur;
 3. Om op vrijdag 26 april 2024 en op zaterdag 27 april 2024 de eindtijd van te verstrekken ontheffingen, ex. art. 35 van de Alcoholwet te bepalen op één uur na de eindtijd van het evenement (uitblusuurtje);
 4. Met toepassing van artikel 4:84 Awb voor het evenementenseizoen 2024 het maximaal aantal toegestane dagen in het Ankerpark waarin evenementen in de geluidscategorie 2a zijn toegestaan te verhogen van 2 naar 4;
 5. Met toepassing van artikel 4:84 Awb voor het evenementenseizoen 2024 het maximaal aantal toegestane dagen op de Witte Singel waarin evenementen in de geluidscategorie 2a zijn toegestaan te verhogen van 2 naar 3;
 6. Het statiegeldbedrag 2024 ten behoeve herbruikbare bekers en pitchers respectievelijk vast te stellen op € 1,- en € 5,-;
 7. Bij stadsbrede evenementen het statiegeldbedrag 2024 vast te stellen op € 1,50 bij uitgifte indien er geen beker ingewisseld wordt en €1,00 retour bij inname.

Op de evenementenkalender staat wanneer en hoe vaak een evenementenlocatie bezet is, zodat organisatoren en omwonenden tijdig op de hoogte zijn van voorgenomen evenementen. Het is een planningsinstrument.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Evenementenbureau via tel. 14 071.

Verkeersbesluiten

Besluit gehandicaptenparkeerplaatsen

Burgemeester en wethouders van Leiden hebben besloten om voor de onderstaande plaats(en) een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen:

 • Os en Paardenlaan 63

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden.

Informatie

Tel. 14 071 (Leiden, keuze 3) – ma t/m vr 9.00-17.00 uur.

Diversen

Personen uitgeschreven uit de Basisregistratie personen

In de periode voorafgaand aan deze publicatie zijn de volgende personen op grond van de Wet BRP uitgeschreven uit de Basisregistratie personen (BRP).

Besluit 17-01-2024: naam, geb. datum, datum uitschrijving

 • Z. Aboulhorma, 27-01-1994, 10-11-2023
 • E. Demertzi, 02-09-1985, 13-10-2023
 • J. Dovranov, 18-11-1995, 08-11-2023
 • L. Karpiuk, 26-10-1969, 09-11-2023
 • G.H. de Kruijf, 10-10-1998, 19-10-2023
 • S. Mirmohammadmehdi, 13-09-1973, 24-10-2023
 • M. Murgia, 29-09-1979, 09-11-2023
 • A.R. Paraskeva, 01-12-2007, 13-10-2023
 • A. Safa, 15-10-1990, 06-11-2023
 • B.M. Thom, 15-08-1999, 27-09-2023
 • C. Vorholt, 27-12-2001, 09-11-2023
 • B. Vreeken, 30-06-1995, 06-10-2023
 • A. Watlow, 15-09-1991, 27-10-2023

Ingeschreven bij RNI

Volgens artikel 2.22, eerste lid, van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP), heeft het college bovenvermeld besluit genomen en zijn de gegevens met betrekking tot de verblijfplaats gewijzigd in: vertrokken naar ’Onbekend’ en ingeschreven in de registers van de RNI (Registratie Niet-Ingezetenen).

De brief, waarin het voornemen voor dit besluit tot uitschrijving is aangekondigd, is eerder gestuurd naar het adres dat als laatste bekend is van deze personen. De datum van deze brief is tevens de datum van de uitschrijving. De datum van het besluit is minimaal vier weken na verzending van deze brief.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen, binnen zes weken na de datum van het besluit, bezwaar maken tegen dit besluit. Vermeld hierbij naam en adres van de indiener, datum en omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de motivering waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift kunt u richten aan: Burgemeester en wethouders van Leiden, Postbus 9100, 2300 PC  Leiden. Dit kan ook via www.leiden.nl/bezwaar. U heeft daarvoor een DigiD nodig.

Adviescommissie Cultuurhistorie Leiden

Woensdag 31 januari 2024, Stadhuis van Leiden, ruimte STH V0.11 Copello kamer

Agenda

 • Opening. Vaststelling agenda. Mededelingen en ingekomen stukken. (19.30 uur)
 • Waardestelling Wielmakersteeg 26 te Leiden (19.40)
 • Waardestelling Kaiserstraat 2 te Leiden (19.50)
 • Waardestelling Kaiserstraat 4 te Leiden (20.00)
 • Rondvraag en sluiting (20.15 uur)

De agenda kan nog wijzigen. De definitieve agenda vindt u op: www.leiden.nl/cultuurhistorie.

Informatie

Voor informatie en aanmelding kunt u mailen naar i.groeneveld@leiden.nl.