Adviescommissie Cultuurhistorie Leiden

De Adviescommissie Cultuurhistorie Leiden (ACL) is een onafhankelijke commissie van deskundigen die het college van burgemeester en wethouders adviseert over het erfgoed in uw omgeving.

In de ACL zijn 5 expertises vertegenwoordigd:

  • architectuurgeschiedenis
  • archeologie
  • historische stedenbouw
  • historische tuin- en landschapsarchitectuur
  • lokale kennis / stadsgeschiedenis

Een advies van de ACL gaat over ruimtelijke en fysieke ontwikkelingen in de stad.

De agenda wordt vooraf gepubliceerd op deze website en in de Stadskrant.

Zoekt u een verslag van een vergadering van meer dan 6 maanden geleden? Ga dan naar het archief.