De Omgevingswet

In heel Nederland wordt gewerkt aan de invoering van de Omgevingswet. In deze wet staan alle wetten en regels over de fysieke leefomgeving: alles wat u buiten ziet, hoort of ruikt. De startdatum is 1 januari 2024.

Het doel van de nieuwe wet is dat gemeente, inwoners en ondernemers de fysieke leefomgeving meer in samenhang bekijken. En dat bij het maken van plannen ook meer rekening wordt gehouden met die samenhang. Een ander doel is dat bewoners meer invloed krijgen op hun omgeving. Straks kunnen ze in het digitale Omgevingsloket zien welke regels er gelden in hun buurt. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt straks in één keer bij alle betrokken overheden getoetst. Wilt u meer weten? Bekijk dan het filmpje 'De omgevingswet in Leiden'.

Infographic over de omgevingsvergunning

Wat ziet u nu al van de Omgevingswet?

De gemeente Leiden is al jaren bezig met de voorbereidingen voor de invoering van de Omgevingswet. Als inwoner of ondernemer merkt u daar nog niet zoveel van. Wel kunt u al meedenken met de Omgevingsvisie en de Ontwikkelperspectieven die voor Leiden worden ontwikkeld. Lees meer op de pagina Leiden 2040. Hier staat wat in Leiden in de maak of al gemaakt is.

Omgevingsplan

Naast een omgevingsvisie over de toekomst van de stad, moet iedere gemeente ook een omgevingsplan hebben. In het omgevingsplan staan alle regels en kaders voor (de ontwikkeling van) de fysieke leefomgeving. Bij de start van de Omgevingswet worden onder meer de bestaande bestemmingsplannen en een verzameling rijksregels (ook wel Bruidsschat genoemd), opgenomen in het omgevingsplan. De Verordening Fysieke Leefomgeving volgt later, net als andere regels die betrekking hebben op de buitenruimte. Tot aan 2029 wordt het omgevingsplan verder uitgebreid en verbeterd.

Participatie

Participatie is belangrijk binnen de Omgevingswet. Als een ontwikkelaar of gemeente plannen maakt, dan moeten belanghebbenden – vaak bewoners – daar bij betrokken of over geïnformeerd worden. Hoe dat precies moet, komt te staan in de Beleidsregels Participatie die worden voorbereid. Wilt u hier meer over weten? Bekijk dan de pagina Participatie Omgevingswet.

Omgevingsloket

Bewoners, ondernemers én ambtenaren kunnen straks via een landelijke centrale website - het digitale Omgevingsloket – alle informatie vinden over de fysieke leefomgeving in Leiden. Het nieuwe Omgevingsloket kent drie onderdelen:

  1. Vergunningcheck: u kunt hier kijken of u een vergunning nodig heeft of melding moet doen van uw activiteit.
  2. Aanvragen van vergunningen: hier kunt u direct digitaal uw vergunning aanvragen of melding doen.
  3. Regels op de kaart: op een digitale kaart ziet u welke regels gelden op de gekozen locatie, of dat nu heel de stad Leiden is of uw directe buurt.

Het adres van de nieuwe website van het Omgevingsloket wordt een aantal maanden voor invoering bekendgemaakt.

Meer weten?

Zoekt u meer informatie over de Omgevingswet? Kijk op de landelijke website van Aan de slag, de samenwerking van gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk. Zij hebben informatie voor inwoners en informatie voor bedrijven.  

Meer informatie over de Leidse invoering vindt u op de pagina Leiden 2040.  

Staat uw antwoord er niet bij? Stel uw vraag via het contactformulier onder vermelding van 'Omgevingswet' of bel de gemeente Leiden op het telefoonnummer: 14 071.