Uitbreiding betaald parkeren

Het betaald parkeren in Leiden wordt uitgebreid naar een aantal wijken. Op bepaalde dagen en tijden moet de autoparkeerder dan betalen voor het parkeren. Dat kan via een parkeervergunning, bij de parkeerautomaat of via mobiel parkeren. De uitbreiding van betaald parkeren is gestart in 2023 en gebeurt in fasen.

Waarom breiden we het betaald parkeren gebied uit?

Om onze stad leefbaar, bereikbaar en aantrekkelijk te houden moeten we het parkeren anders organiseren. We hebben de ruimte op straat nodig voor fijn wonen, gezond ondernemen, vergroenen en buiten ontspannen. Dit heeft de gemeenteraad in juli 2020 vastgelegd in de Parkeervisie. Concreet betekent dit dat we betaald parkeren uitbreiden naar een aantal wijken in Leiden.

Met name aan de randen van de gebieden ervaren mensen hoge parkeerdruk. Door het invoeren van betaald parkeren verlagen we de parkeerdruk. Hierdoor kunnen we de ruimte beter en duurzamer inrichten. We kunnen dan bijvoorbeeld meer groen toevoegen en meer woningen bouwen.

Welke wijken krijgen betaald parkeren?

Op 15 mei 2023 is betaald parkeren ingevoerd in de Hoge Mors. De wijken Boshuizen en Fortuinwijk kregen 10 oktober 2023 betaald parkeren. Vlietpoort (en de Vlietzone), Oostvliet, Klein Cronestein en Meerburg volgen juni 2024. Dit is nodig om te voorkomen dat door nieuwe woningen en appartementen de parkeerdruk in de wijken verder stijgt. Zo blijft het prettig wonen. Met het vaststellen van de Parkeervisie in de zomer van 2020 heeft de gemeenteraad besloten dat ook deze wijken, na het centrum (zone A) en de wijken eromheen (zone B), betaald parkeren krijgen. De nieuwe zone betaald parkeren wordt zone C.

Wat betekent dat voor bewoners, bezoekers en ondernemers?

Uitgangspunt is dat de juiste parkeerder op de juiste plek parkeert. Bewoners van de nieuwe wijken kunnen maximaal twee - en tot 1 januari 2026 tijdelijk drie - parkeervergunningen aanvragen. Hiermee kunnen ze in de buurt van hun huis parkeren. Voor visite die met de auto komt, kunnen bewoners een bezoekersparkeervergunning aanvragen. Hetzelfde geldt voor hun mantelzorger(s). Voor bedrijven en instellingen en hun werknemers zijn diverse parkeervergunningen beschikbaar. Gehandicapten, verenigingen en zorgprofessionals hebben een eigen parkeervergunning. Nieuw is dat de parkeervergunning alleen in de eigen wijk, de parkeervergunningzone, geldig is. Er komen vier parkeervergunningzones: C1 t/m C4. De voorwaarden die gelden voor de parkeervergunningen in zone C staan vermeld bij het product parkeervergunningen.

Fasering

Het betaald parkeren wordt in fases ingevoerd. De Hoge Mors en de wijken in Zuidwest hebben inmiddels betaald parkeren. De wijken Vlietpoort en Vlietzone, Oostvliet, Klein Cronestein en Meerburg zijn als laatste aan de beurt. Voor de invoering ontvangen alle bewoners, bedrijven en instellingen een brief huis-aan-huis over het aanvragen van een parkeervergunning. Op straat komen parkeerautomaten en borden. De nieuwe parkeersituatie gaat in als fysiek en digitaal alles is aangepast. De invoeringsdatum wordt bovendien bekendgemaakt via de gemeentelijke website, Stadskrant, Stadsnieuws en social media, en op straat met bebording.

Veelgestelde vragen

Betaald parkeren algemeen

Parkeervergunningen

Waarom uitbreiding betaald parkeren?

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.