Hart van Meerburg

De riolering in een groot deel van Meerburg is na bijna zestig jaar aan vervanging toe. Voor de werkzaamheden onder de grond moeten de straten en stoepen open. Een mooi moment om de inrichting van de straten te vernieuwen en meer groen toe te voegen. Zo zorgen we ervoor dat de wijk in de toekomst bestand is tegen het veranderende klimaat met meer regen en langere periodes van droogte en hitte.

Illustratie huidige projectgrens Meerburg
Dit is het projectgebied van het duurzame wijkvernieuwingsproject Hart van Meerburg. De Hoge Rijndijk en de twaalf wooncomplexen in de Rivierenbuurt vallen buiten dit gebied, omdat ze deel uitmaken van andere projecten. Zie: www.leiden.nl/meerburg

Wat gaat er gebeuren?

Onder de grond

Het bestaande riool wordt vervangen door een gescheiden rioolstelsel: één buis voor vuilwater en één buis voor regenwater. Dit voorkomst vermenging van het relatief schone regenwater met het vuile water van bijvoorbeeld toiletten en wasmachines. Straks wordt alleen het vuile water gezuiverd, het regenwater wordt direct afgevoerd naar de sloten in de wijk. Ook komt er een drainagesysteem in de grond dat het grondwaterpeil reguleert. Bij droog weer stroomt er water uit de sloot in het systeem en bij harde regen stroomt het grondwater sneller naar de sloot.

Voor de aanleg van een toekomstig energienet reserveert de gemeente nu ook vast ruimte in de ondergrond. De daadwerkelijke aanleg van nieuwe warmtenetleidingen gebeurt in een later stadium.

Boven de grond

Omdat de straten voor de rioolwerkzaamheden toch open moeten, wil de gemeente gelijk alles boven de grond een opknapbeurt geven. We vervangen de parkeerplaatsen voor parkeervakken en de straten en stoepen worden duurzaam en veilig ingericht met vooral nieuwe materialen. De gemeente wil de gebakken straatstenen wel zo veel mogelijk hergebruiken. Waar ruimte is, willen we de wijk graag groener maken. Bomen en planten verkoelen de openbare ruimte en houden water langer vast in de ondergrond. Het vergroten van de biodiversiteit, het toevoegen van verschillende soorten bomen en planten, is daarbij een belangrijk thema. Zo kunnen we toekomstige klimaatveranderingen beter opvangen.

Participatie

De bewoners van Meerburg kennen hun wijk het beste. De gemeente wil daarom graag samen met de bewoners en andere belanghebbenden werken aan het plan voor de nieuwe inrichting van de wijk. In de fases van het schetsontwerp en het voorlopig ontwerp zal de gemeente de buurt vragen om mee te denken. Zo willen we graag tot een nieuwe inrichting van de wijk komen, waar zo veel mogelijk bewoners en belanghebbenden achter staan.  

Veelgestelde vragen

Contact

Heeft u vragen over het project dan vragen wij u een email te sturen naar meerburg@leiden.nl of bel tijdens kantooruren met 14 071 en vraag naar de omgevingsmanager Tamara Weber.

  • Ook de wijk Meerburg wordt duurzaam vernieuwd

    Niet alleen een nieuw riool, maar een wijk die klaar is voor het klimaat van de toekomst. De basis voor de duurzame wijkvernieuwing van Meerburg is samen met bewoners geschetst. Het college van burgemeester en wethouders heeft het Kaderbesluit Hart van...

    Lees meer