Leiden 2040

Leiden is een stad waar veel mensen met plezier wonen, werken, winkelen en recreëren. Maar hoe ziet Leiden er over ongeveer 20 jaar uit? Het jaar 2040 lijkt ver weg, maar de gemeente is nu al bezig om zich voor te bereiden op de toekomst. Denk, praat en schets ook mee hoe Leiden er straks uitziet.

Leiden 2040

Onze stad kent grote uitdagingen voor de toekomst

 • Bouwen in de stad (thema: verstedelijking): steeds meer mensen willen in Leiden wonen. Waar en hoe bouwen we de woningen voor die mensen? Gaan we de hoogte in of offeren we groen op?
 • Duurzaamheid: de klimaatverandering vraagt om maatregelen. Waar plaatsen we zonnepanelen en windmolens, nu we in de toekomst geen gas meer zullen gebruiken voor koken en verwarmen?
 • Een prettige stad voor iedereen (thema: sociale inclusiviteit): hoe zorgen we dat iedereen deelneemt in onze Leidse samenleving?

Toekomstplannen

De toekomstplannen, ook wel visies of perspectieven genoemd, dienen als kader voor de besluiten die we in de toekomst gaan nemen. Belangrijke plannen dus. Leiden werkt aan:

Omgevingswet

Het maken van die toekomstplannen past bij de ontwikkelingen rondom de landelijke Omgevingswet, die op 1 januari 2021 ingaat. Deze wet schrijft voor dat elke gemeente een lokale omgevingsvisie moet opstellen.

Contact

Meer weten? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.

Deze en andere ingewikkelde vragen zoeken we nu al uit. Dat doet de gemeente samen met haar stadsgenoten. De antwoorden komen samen in verschillende toekomstplannen. Deze toekomstplannen, ook wel visies of perspectieven genoemd, dienen als kader voor de besluiten die we in de toekomst gaan nemen. Belangrijke plannen dus.

 • Vaststelling Omgevingsvisie Leiden 2040 (1.0)

  De gemeenteraad stemde op 15 juli 2019 voor de Omgevingsvisie Leiden 2040 1.0 versie (raadsvoorstel RV 19.0068).

  Lees meer
 • Uitkomsten enquêtes Stadsgesprek

  Eind november 2018 konden Leidenaren vragenlijsten invullen over de toekomst van Leiden. Bekijk de opbrengst.

  Lees meer
 • Woningbouw in kaart - Verstedelijkingsnotitie

  Met de Verstedelijkingsnotitie brengt de gemeente de mogelijkheden voor woningbouw in kaart. Een belangrijk onderwerp, want de behoefte aan meer woningen is groot in Leiden.

  Lees meer
 • Meepraten over Leiden 2040

  Tijdens de week van het Stadsgesprek (eind november 2018) stond elke dag een ander thema centraal. Bekijk het videoverslag en lees meer over de opbrengsten.

  Lees meer