Leiden 2040

Leiden is een stad waar veel mensen met plezier wonen, werken, winkelen en recreëren. Maar hoe ziet Leiden er over ongeveer 20 jaar uit? Het jaar 2040 lijkt ver weg, maar de gemeente is nu al bezig om zich voor te bereiden op de toekomst. Denk, praat en schets ook mee hoe Leiden er straks uit ziet.

Onze stad kent grote uitdagingen voor de toekomst

 • Bouwen in de stad (thema: verstedelijking): steeds meer mensen willen in Leiden wonen. Waar en hoe bouwen we de woningen voor die mensen? Gaan we de hoogte in of offeren we groen op?
 • Duurzaamheid: de klimaatverandering vraagt om maatregelen. Waar plaatsen we zonnepanelen en windmolens, nu we in de toekomst geen gas meer zullen gebruiken voor koken en verwarmen?
 • Een prettige stad voor iedereen (thema: sociale inclusiviteit): hoe zorgen we dat iedereen deelneemt in onze Leidse samenleving?

Deze en andere ingewikkelde vragen zoeken we nu al uit. Dat doet de gemeente samen met haar stadsgenoten. De antwoorden komen samen in verschillende toekomstplannen. Deze toekomstplannen, ook wel visies of perspectieven genoemd, dienen als kader voorde besluiten die we in de toekomst gaan nemen. Belangrijke plannen dus.

Belangrijke plannen

Samen met de stad werkt de gemeente Leiden aan verschillende toekomstplannen voor Leiden in 2040. Momenteel werken we vooral aan:

Omgevingswet

Het maken van de toekomstplannen past bij de ontwikkelingen rondom de landelijke Omgevingswet , die op 1 januari 2021 ingaat.

Contact

Meer weten? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.

 • Junior Stadmakers gezocht

  De gemeente is op zoek naar jongeren tussen de 11 en 20 jaar die willen meedenken over hoe Leiden er in 2040 uitziet. We nodigen jongeren uit om zich aan te melden als Junior Stadmaker. Geef je op!

  Lees meer
 • Schetsboek Leiden 2040

  Op 16 plekken in de stad liggen unieke Leidse schetsboeken met tekenopdrachten. In deze schetsboeken kunnen stadsgenoten kwijt hoe Leiden er uit zou moeten zien in 2040.

  Lees meer