Leiden 2040

Leiden is een stad waar veel mensen met plezier wonen, werken, winkelen en recreëren. Maar hoe ziet Leiden er over ongeveer 20 jaar uit? Het jaar 2040 lijkt ver weg, maar de gemeente is nu al bezig om zich voor te bereiden op de toekomst. Denk, praat en schets ook mee hoe Leiden er straks uitziet.

Onze stad kent grote uitdagingen voor de toekomst

 • Bouwen in de stad (thema: verstedelijking): steeds meer mensen willen in Leiden wonen. Waar en hoe bouwen we de woningen voor die mensen? Gaan we de hoogte in of offeren we groen op?
 • Duurzaamheid: de klimaatverandering vraagt om maatregelen. Waar plaatsen we zonnepanelen en windmolens, nu we in de toekomst geen gas meer zullen gebruiken voor koken en verwarmen?
 • Een prettige stad voor iedereen (thema: sociale inclusiviteit): hoe zorgen we dat iedereen deelneemt in onze Leidse samenleving?

Deze en andere ingewikkelde vragen zoeken we nu al uit. Dat doet de gemeente samen met haar stadsgenoten. De antwoorden komen samen in verschillende toekomstplannen. Deze toekomstplannen, ook wel visies of perspectieven genoemd, dienen als kader voorde besluiten die we in de toekomst gaan nemen. Belangrijke plannen dus.

Belangrijke plannen

Samen met de stad werkt de gemeente Leiden aan verschillende toekomstplannen voor Leiden in 2040. Momenteel werken we vooral aan:

 • een lokale omgevingsvisie voor het inrichten van de leefomgeving voor Leiden in 2040
 • een toekomstplan voor Leiden Zuidwest in 2040

Omgevingswet

Het maken van de toekomstplannen past bij de ontwikkelingen rondom de landelijke Omgevingswet , die op 1 januari 2021 ingaat.

Contact

Meer weten? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.

 • Woningbouw in kaart - Verstedelijkingsnotitie

  Met de Verstedelijkingsnotitie brengt de gemeente de mogelijkheden voor woningbouw in kaart. Een belangrijk onderwerp, want de behoefte aan meer woningen is groot in Leiden.

  Lees meer
 • Programma Week van het Stadsgesprek - 24 t/m 30 november

  Bekijk het het programma van de Week van het Stadsgesprek.

  Lees meer
 • Resultaten gesprekken en schetsboeken

  Een paar maanden geleden konden Leidenaren de toekomst van onze stad schetsen in het Schetsboek Leiden 2040. Nu zijn alle binnengekomen schetsen en ideeën verwerkt tot één digitaal Eindschetsboek. Daarin is onder andere te lezen dat Leiden groener mag. En dat...

  Lees meer
 • 24 t/m 30 november: Week van het Stadsgesprek

  Samen maken we het toekomstplan voor Leiden, de Omgevingsvisie Leiden 2040. Voor dit toekomstplan is heel veel informatie verzameld. Om deze informatie aan te vullen en te prioriterente bepalen wat als eerste aan bod moet komen organiseert de gemeente een Week...

  Lees meer
 • Hart van Holland wint Aandeslag-trofee

  Leiden heeft samen met negen regiogemeenten de landelijke Aandeslag-trofee gewonnen. Fleur Spijker (wethouder Leiden) en Ton de Gans (wethouder Zoeterwoude) mochten de trofee in ontvangst nemen.

  Lees meer