Leiden 2040

Leiden is een stad waar veel mensen met plezier wonen, werken, winkelen en recreëren. Maar hoe ziet Leiden er over ongeveer 20 jaar uit? Het jaar 2040 lijkt ver weg, maar de gemeente is nu al bezig om zich voor te bereiden op de toekomst. Denk en praat ook mee hoe Leiden er straks uitziet.

Luchtfoto van Leiden

Onze stad kent grote uitdagingen voor de toekomst

  • Bouwen in de stad (thema: verstedelijking): steeds meer mensen willen in Leiden wonen. Waar en hoe bouwen we de woningen voor die mensen? Gaan we de hoogte in of offeren we groen op?
  • Duurzaamheid: de klimaatverandering vraagt om maatregelen. Waar plaatsen we zonnepanelen en windmolens, nu we in de toekomst geen gas meer zullen gebruiken voor koken en verwarmen?
  • Een prettige stad voor iedereen (thema: sociale inclusiviteit): hoe zorgen we dat iedereen deelneemt in onze Leidse samenleving?

Omgevingswet

Het maken van die toekomstplannen past bij de ontwikkelingen rondom de invoering van de Omgevingswet. Deze wet schrijft voor dat elke gemeente een lokale omgevingsvisie moet opstellen.

Toekomstplannen

Contact

Meer weten? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.