Wethouder Julius Terpstra

Julius Terpstra (CDA) is wethouder Wonen, Bouwen en Welzijn.

 

“Het is voor mij een voorrecht om wethouder in Leiden te zijn. Een stad met rijke historie en mooie uitdagingen. Sinds 2009 is Leiden mijn thuis. De stad waar ik heb gestudeerd, waar ik woon, waar ik mijn vrouw heb ontmoet en mijn dochter is geboren. Ik zal er alles aan doen om het goede voor de stad te doen.

Als wethouder Wonen, Bouwen & Welzijn ben ik verantwoordelijk voor de bouw van vele woningen in onze stad. Belangrijk daarbij is dat de stad een fijne plek blijft, een leefbare plek, voor iedereen.

Een woning is voor mij meer dan een stapel stenen. Het is de plek waar je thuiskomt, waar je je veilig voelt. We bouwen in Leiden voor iedereen. Voor studenten bouwen we zoveel mogelijk mét fusies. We zetten in op doorstroming door ouderenhofjes te bouwen. Daarnaast bouwen we 35% sociale woningen en willen we dat wonen betaalbaar is. Én dat alles op een zo duurzaam mogelijke manier.

Leiden is een sociale stad. Ik vind het belangrijk dat iedereen meetelt, ertoe doet en wordt gezien. Als het even niet gaat op eigen kracht of met hulp uit het netwerk, dan moet er ondersteuning zijn. We doen wat nodig is om mensen de zorg en aandacht te geven die ze verdienen.

We leven met elkaar in Leiden. Plannen en ambities zijn mooi, maar we moeten het samen doen. Met open vizier, om de stad iedere dag een stukje mooier te maken. Ik kijk uit naar de samenwerking met de stad!”