Burgemeester Peter van der Velden

Peter van der Velden is de (waarnemend) burgemeester van Leiden en verantwoordelijk voor het bestuur, de veiligheid en handhaving.

Samen leven in Leiden

“Leiden is een prachtige stad met grote ambities: sociaal, duurzaam en ondernemend. Leiden wil bij de meest leefbare steden van Europa horen. Belangrijke wens hierbij is dat we inwoners betrekken bij de grote en kleine uitdagingen waar we voor staan. Als Leids college van burgemeester en wethouders gaan wij samen met stad en regio aan de slag. Met een open blik én in vertrouwen.

Om ons samen sterk te maken voor de stad, hebben we betrokken inwoners nodig. Mensen die naar elkaar omkijken én die zorgen, ervaringen en ideeën willen delen. Mensen die belangstelling hebben voor elkaar en hun omgeving. Leiden ondersteunt dat. En ook ikzelf lever graag mijn bijdrage aan die verbondenheid.

Voor een leefbare stad moet het klimaat voor inwoners veilig zijn. We zetten meer in op handhaving en bestrijding van criminaliteit. En we proberen de verleidingen van criminaliteit te beperken. Hierbij helpt het als onze samenleving hecht is en als inwoners aandacht hebben voor hun omgeving. Zo blijft Leiden een plek waar mensen zich welkom en thuis voelen. Waar mensen zichzelf kunnen zijn, als waardevol onderdeel van onze Leidse samenleving. Samen leven in Leiden.

Ik ben waarnemend burgemeester. Een eervolle positie, met mogelijkheden om Leiden verder op weg te helpen in de gekozen richtingen. Maar ook een tijdelijke functie. De stad kan uitzien naar de komst van een vaste burgemeester. Dat wordt een bijzonder moment voor alle inwoners.”