Uitnodiging informatiebijeenkomst Energiepark, 30 januari (2024-002)

23 januari 2024, 14:14

Graag nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst over de maatschappelijke opvang in het Energiepark op dinsdagavond 30 januari.

Energiepark

Op 30 november 2023 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan inclusief beleidsregels voor het Energiepark vastgesteld. Meer informatie over de plannen en de stukken zelf zijn terug te vinden op de website van het Energiepark. Vanaf nu wordt de planvorming steeds concreter. Voor de maatschappelijke opvang starten we met de ontwerpfase. In deze fase zijn we gestart met het ontwerp voor het nieuwe gebouw van de maatschappelijke opvang. Daar willen we omwonenden en andere belanghebbenden graag over informeren, te beginnen met deze bijeenkomst.

Uitnodiging en programma

  • Datum: Dinsdag 30 januari
  • Tijd: Van 19.00 tot ca. 21.00 uur (inloop vanaf 18:45)
  • Plaats: Nieuwe Energie, 3e Binnenvestgracht 23 Leiden (begane grond)

We starten met een korte toelichting op de plannen. Dan vertellen we u welke keuzes tot nu toe zijn gemaakt, welke stappen al zijn gezet en hoe het traject naar nieuwbouw eruit komt te zien.

In het tweede deel van de avond is er alle gelegenheid om vragen te stellen. Daarvoor zijn verschillende partijen aanwezig. Dit delen we op in verschillende onderwerpen. In ieder geval:

  • Veiligheid en handhaving, connectie met de buurt (Politie Leiden Midden, de Binnenvest, Participatieplatform Energiepark);
  • Doelgroep in de opvang (gemeentelijke beleidsexperts, de Binnenvest);
  • Gebouw en het ontwerp (architecten Atelier Pro, ontwikkelcombinatie Energiepark);
  • Gemeentelijk proces (wethouder van Delft, wethouder Terpstra, projectmanagement).

Aanmelden

Wilt u komen? Stuur dan een mail aan Mieke Werter: m.werter@leiden.nl. Dan kunnen wij een inschatting maken van het aantal bezoekers. Aanmelden is niet verplicht.

Meer informatie

Op www.leiden.nl/energiepark staat meer informatie over de plannen. Heeft u vragen over deze uitnodiging? Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 – keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet, ook namens het Participatieplatform Energiepark en de Ontwikkelcombinatie Energiepark (OCE),

Bart de Boer
Projectmanager herontwikkeling maatschappelijke opvang