Energiepark e.o.

Het terrein rond de energiecentrale aan de Langegracht, inclusief het Stadsbouwhuis dat ernaast ligt, biedt unieke kansen om herontwikkeling van industrieel erfgoed te combineren met de ontwikkeling van groen, woningbouw en cultuur.  

Dit draagt bij aan het realiseren van de ambities van de gemeente voor de noordelijke rand van de binnenstad. Waaronder de stimulering van het cultuurkwartier, de realisatie van het Singelpark en het activeren van het gemeentelijk, monumentale vastgoed ter plaatse.

Initiatieven

In 2017 heeft de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) een voorstel en een haalbaarheidsstudie gedaan voor de herontwikkeling van het totale complex van het Energiepark en het Scheltema-complex. De gemeente heeft naar aanleiding daarvan een intentieovereenkomst gesloten met MBEG. In reactie hierop stelde het burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk (NLB) een alternatieve invulling voor de herontwikkeling voor. Het verloop van het proces rond deze plannen leidde bij betrokkenen en omwonenden tot ontevredenheid.

Uitgangspunten en kaders

Het is nu van belang dat de gemeente de uitgangspunten en kaders voor de herontwikkeling gaat bepalen. Vervolgens kan binnen die kaders de uitwerking van een haalbaar en uitvoerbaar plan worden georganiseerd. Bij dit alles is de samenwerking met initiatiefnemers, belanghebbenden en bewoners van grote waarde en belang.

Denk mee

Om een goed beeld te krijgen van de verschillende belangen, ideeën, wensen en behoeftes voor het gebied, gaat de gemeente in gesprek met de wijk, de stadspartners en andere betrokkenen. Zie ook het Plan van Aanpak Participatie Herontwikkelproces Energiepark e.o. op deze pagina onder Downloads.

U kunt op verschillende manieren meedenken:

 • Enquête over het Energiepark en omgeving. Invullen duurt
  10-15 minuten en kan tot 3 december.
 • Bijeenkomst op woensdag 12 december van 19:00 tot 21:00 uur in Nieuwe Energie, 3e Binnenvestgracht 23. Tijdens deze bijeenkomst vertellen we u meer over het gebied en het participatietraject. Ook is er gelegenheid voor het stellen van vragen en kunt u zich aanmelden voor de vervolgbijeenkomsten.
 • Straatinterviews. Medewerkers van de gemeente gaan de stad in om vragen te stellen.
 • Themabijeenkomst januari. Deelnemers gaan in groepjes in gesprek over verschillende thema’s.
 • Slotbijeenkomst.

Op de hoogte blijven?

Op deze pagina plaatsen we geregeld updates voor iedereen die op de hoogte wil blijven van het proces. U kunt zich ook aanmelden voor Stadsnieuws, de digitale nieuwsbrief van de gemeente Leiden. Ga naar www.leiden.nl/stadsnieuws. Voor specifieke informatie over het Energiepark en omgeving vinkt u onder het kopje onderwerp het vakje voor ‘Energiepark en omgeving’ aan.

Meer achtergrondinformatie

In november 2018 wordt deze pagina aangevuld met verschillende achtergronddocumenten, zoals het beeldkwaliteitsplan. Kijk daarvoor onder 'downloads' op deze pagina.

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.

 • Denk mee over de toekomst van het Energiepark, vul de enquête in

  Vul de enquête in over de toekomst van het Energiepark. Dit is het gebied aan de noordzijde van het centrum, binnen de singels, tussen de Langegracht, de Maresingel, de Lammermarkt en het Huigpark.

  Lees meer