Energiepark e.o.

Het terrein rond de energiecentrale aan de Langegracht, inclusief het Stadsbouwhuis dat ernaast ligt, biedt unieke kansen om herontwikkeling van industrieel erfgoed te combineren met de ontwikkeling van groen, woningbouw, cultuur, werk en voorzieningen en het gebied te verbinden met omliggende delen van de stad.

Schets zoals opgenomen in de gebiedsvisie.

Dit draagt bij aan het realiseren van de ambities van de gemeente voor de noordelijke rand van de binnenstad. Waaronder de stimulering van het cultuurkwartier, de woningbouwopgave, de realisatie van het Singelpark en het activeren van het gemeentelijk, monumentale vastgoed ter plaatse.

Gebiedsvisie

De gemeenteraad heeft op 17 oktober 2019 de Gebiedsvisie Energiepark en omgeving vastgesteld. In deze gebiedsvisie omschrijft de gemeente de ambitie die zij heeft met het Energiepark en welke functies hier gerealiseerd kunnen worden. De opbrengsten van een uitgebreid participatietraject en onderzoek vormden de basis voor de gebiedsvisie. De gemeente organiseerde dit participatietraject om omwonenden en andere betrokkenen mee te laten denken over de toekomst van het Energiepark en omgeving.

Haalbaarheidsonderzoek en ontwikkelplan

Rond de zomer van 2020 startte de gemeente een haalbaarheidsonderzoek samen met het Nieuw Leids Bolwerk en het consortium van de marktpartijen Bouwfonds Property Development, Steenvlinder en de MeyerBergman Erfgoed Groep. De uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek is het ontwikkelplan. Dit document zal als onderdeel van het kaderbesluit in april ter besluitvorming aan het college van burgemeester en wethouders worden aangeboden en vervolgens aan de gemeenteraad.

Parallel hieraan werkt de gemeente aan het bestemmingsplan.

Op de hoogte blijven?

Op deze pagina plaatsen we geregeld updates voor iedereen die op de hoogte wil blijven van het proces. U kunt zich ook aanmelden voor Stadsnieuws, de digitale nieuwsbrief van de gemeente Leiden. Ga naar www.leiden.nl/stadsnieuws. Voor specifieke informatie over het Energiepark en omgeving vinkt u onder het kopje onderwerp het vakje voor ‘Energiepark en omgeving’ aan.

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.