Energiepark e.o.

Het terrein rond de energiecentrale aan de Langegracht, inclusief het Stadsbouwhuis dat ernaast ligt, biedt unieke kansen om herontwikkeling van industrieel erfgoed te combineren met de ontwikkeling van groen, woningbouw, cultuur, werk en voorzieningen en het gebied te verbinden met omliggende delen van de stad.

Dit draagt bij aan het realiseren van de ambities van de gemeente voor de noordelijke rand van de binnenstad. Waaronder de stimulering van het cultuurkwartier, de woningbouwopgave, de realisatie van het Singelpark en het activeren van het gemeentelijk, monumentale vastgoed ter plaatse.

Schets van de toekomstige situatie

Gebiedsvisie

Op 16 juli 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders de Gebiedsvisie Energiepark en omgeving ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. In deze gebiedsvisie omschrijft de gemeente de ambitie die zij heeft met het Energiepark en welke functies hier gerealiseerd kunnen worden. De opbrengsten van een uitgebreid participatietraject en onderzoek vormen de basis voor de gebiedsvisie. De gemeente organiseerde dit participatietraject om omwonenden en andere betrokkenen mee te laten denken over de toekomst van het Energiepark en omgeving (pdf, 12,65 mb).

Betrokkenheid (markt)partijen bij ontwikkeling Energiepark e.o.

De gemeenteraad neemt naar verwachting in oktober 2019 een besluit over de gebiedsvisie. Na vaststelling van de gebiedsvisie worden allereerst de binnengekomen initiatieven voor het gebied vanuit de buurt en de markt beoordeeld aan de hand van een beoordelingskader. Na afronding hiervan besluit het college hoe marktpartijen geselecteerd worden om het Energiepark te ontwikkelen. Parallel hieraan start de gemeente met de ruimtelijke ordening procedure om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken.

Initiatieven

In 2019 is Nieuw Leids Bolwerk een nieuw buurtinitiatief, Buurtenergie genaamd, gestart samen met gebiedsontwikkelaars Bouwfonds Property Development, Steenvlinder (zelfbouw) en woningcorporatie de Sleutels. Op 17 juli 2019 hebben zij hun plan voor het Energiepark en omgeving  aan wethouder Fleur Spijker  (duurzame verstedelijking, ruimte en wonen)  aangeboden.

In een eerdere fase (2017) heeft de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) een voorstel en een haalbaarheidsstudie gedaan voor de herontwikkeling van het totale complex van het Energiepark en het Scheltema-complex. In reactie hierop heeft het burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk (NLB) in 2018 een alternatieve invulling voor de herontwikkeling voorgesteld.

Op de hoogte blijven?

Op deze pagina plaatsen we geregeld updates voor iedereen die op de hoogte wil blijven van het proces. U kunt zich ook aanmelden voor Stadsnieuws, de digitale nieuwsbrief van de gemeente Leiden. Ga naar www.leiden.nl/stadsnieuws. Voor specifieke informatie over het Energiepark en omgeving vinkt u onder het kopje onderwerp het vakje voor ‘Energiepark en omgeving’ aan.

Meer achtergrondinformatie

Zie het tabje Downloads rechts op deze pagina.

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.
 

 • Gemeenteraad stelt Gebiedsvisie vast

  De gemeenteraad heeft op 17 oktober de Gebiedsvisie Energiepark en omgeving vastgesteld. In deze gebiedsvisie omschrijft de gemeente de ambitie die zij heeft met het Energiepark en welke functies hier gerealiseerd kunnen worden. De raad is zeer te spreken over...

  Lees meer
 • Commissie Stedelijke Ontwikkeling - behandeling en vaststellen Gebiedsvisie Energiepark

  12 september en 10 oktober wordt de Gebiedsvisie Energiepark behandeld in de commissie Stedelijke Ontwikkeling.

  Lees meer
 • Herontwikkeling Energiepark en omgeving een stap dichterbij

  De Gebiedsvisie Energiepark en omgeving is ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. In deze gebiedsvisie omschrijft de gemeente de ambitie die zij heeft met het Energiepark en welke functies hier gerealiseerd kunnen worden.

  Lees meer
 • Participatieverslag online te bekijken

  Het Participatieverslag Energiepark e.o. is online te bekijken.

  Lees meer