Stadskrant week 8

21 februari 2024, 23:00

Bekendmakingen en vergunningen 23 t/m 29 februari 2024

Omgevingsvergunningen

Vergunningaanvragen

Bij de gemeente zijn de volgende aanvragen binnengekomen.

Omgevingsvergunning regulier

 • 4e Binnenvestgracht 31, aanbrengen isolatieglas op voorgevel ramen, 8-2-24, Z/24/3639425
 • Breestraat 16, dak- en gevelisolatie, 13-2-24, Z/24/3641233
 • Flevoweg 31, plaatsen overhead deur in buitengevel, 9-2-24, Z/24/3640517
 • Franchimontlaan 18, realiseren van een aanbouw, 10-2-24, Z/24/3640529
 • Haagweg 121, plaatsen wegschuifbare balkonbeglazing, 8-2-24, Z/24/3639266
 • Haarlemmerstraat 259, aanvraag huisnummer en legalisering bestaande situatie, 10-2-24, Z/24/3640541
 • Haven 11, wijzigen trap, plaatsen pui achtergevel en zonnepanelen, 8-2-24, Z/24/3639500
 • Herengracht 31, plaatsen zonnepanelen, 12-12-23, Z/23/3613665
 • Hermelijnvlinder 4, uitbreiden keuken en slaapkamer door de bestaande balkons bij de ruimtes te betrekken, 12-2-24, Z/24/3640870
 • Hugo de Grootstraat 21, plaatsen van een warmtepomp, 9-2-24, Z/24/3640521
 • Joop Vervoornpad 16, tuin 445, plaatsen tuinhuis, 12-2-24, Z/24/3640942
 • Kanaalpark 143, opbouw van 4 appartementen, 13-2-24, Z/24/3641518
 • Korte Hansenstraat 8, splitsen woning, 14-2-24, Z/24/3642356
 • Morsweg 214, kappen boom achtertuin, 14-2-24, Z/24/3642361
 • Noordeinde, herinrichting noordeinde, 12-2-24, Z/24/3640659
 • Plaatsteeg 20, oprichten compact station, 13-2-24, Z/24/3641516
 • Plantsoen 13, plaatsen zonnepanelen, 13-2-24, Z/24/3641485
 • Plantsoen 63, aanbrengen van isolerende voorzetwanden en dakramen, 10-2-24, Z/24/3640535
 • Schipholweg 101L, plaatsen hekwerk op achtererf, 13-2-24, Z/24/3641442
 • Schoolsteeg 11, plaatsen zonnepanelen, 14-2-24, Z/24/3641992
 • Sint Aagtenstraat 14A, splitsen bovenwoning en optoppen, 8-2-24, Z/24/3639366
 • Steenschuur 25, plaatsen van camera’s, 12-2-24, Z/24/3640550
 • Thorbeckestraat 35, plaatsen berging en overkapping achterzijde woning en wijzigen dakkapellen voor- en achterdakvlak, 12-2-24, Z/24/3641151
 • Thorbeckestraat bij huisnummer 13 t/m 19 oneven, plaatsen zonnepanelen, 8-2-24, Z/24/3639158
 • Tomatenstraat 47, plaatsen dakkapel voorzijde, 13-2-24, Z/24/3641195
 • Van Bemmelenstraat 18, plaatsen dakkapel in het voorgeveldakvlak, 12-2-24, Z/24/3640635
 • Vrouwenkerksteeg 10, plaatsen periscoop (kunstwerk) aan de gevel, 12-2-24, Z/24/3641157
 • Willem de Zwijgerlaan, aanleggen van een tijdelijke inrit tussen hoofdrijbaan en ventweg, 9-2-24, Z/24/3640504
 • Willem de Zwijgerlaan, tijdelijk verplanten van twee bomen, 14-2-24, Z/24/3641844
 • Zernikedreef 11, vervangen gevelreclame, 14-2-24, Z/24/3642353

Verhuurvergunning

 • Ananasweg 144, Caeciliastraat 4 en Sumatrastraat 42A, aanvraag verhuurvergunning voor 3 panden, 12-2-24, Z/24/3640985
 • Baatstraat 13, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 7-2-24, Z/24/3639054
 • Beschuitsteeg 1, 1A, 1B, 1C, 1D en 1E, aanvraag verhuurvergunning voor 6 panden, 12-2-24, Z/24/3640759
 • Floresstraat 11, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 8-2-24, Z/24/3639666
 • Floresstraat 15, Hansenstraat 39, Oranjestraat 44, Prins Frederikstraat 24 en 24B, Sophiastraat 78, 78A, Sophiastraat 82A en 82B, aanvraag verhuurvergunning voor 6 panden, 8-2-24, Z/24/3639289
 • Floresstraat 23, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 13-2-24, Z/24/3641595
 • Frans van Mierisstraat 17, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 1-2-24, Z/24/3635669
 • Geregracht 1A, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 31-1-24, Z/24/3635398
 • Joubertstraat 11 en 11A, aanvraag verhuurvergunning voor twee panden, 6-2-24, Z/24/3638403
 • Kruisstraat 8 en Paul Krugerstraat 20, aanvraag verhuurvergunning twee panden, 5-2-24, Z/24/3637281
 • Lage Rijndijk 31, 31A en Rijnkade 1A, aanvraag verhuurvergunning voor drie panden, 14-2-24, Z/24/3642354
 • Levendaal 108, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 13-2-24, Z/24/3641109
 • Middelstegracht 1B en Oude Singel 314, aanvraag verhuurvergunning voor twee panden, 14-2-24, Z/24/3641921
 • Morepoortkade 32 en Vliegerstraat 62, aanvraag verhuurvergunning voor twee panden, 4-2-24, Z/24/3637151
 • Morssingel 87, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 8-2-24, Z/24/3639161
 • Nassaustraat 16 en Uiterstegracht 7, aanvraag verhuurvergunning voor twee panden, 1-2-24, Z/24/3635986
 • Oude Singel 256, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 5-2-24, Z/24/3637787
 • Papengracht 1, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 31-1-24, Z/24/3635476
 • Papengracht 1, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 31-1-24, Z/24/3635479
 • Papiermolen 132, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 6-2-24, Z/24/3637996
 • Parmentierweg 199, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 14-2-24, Z/24/3641977
 • Pretoriusstraat 3, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 5-2-24, Z/24/3637417
 • Prinsenstraat 45B, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 8-2-24, Z/24/3639498
 • Prinsenstraat 45B, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 8-2-24, Z/24/3639556

Omzettingsvergunning

 • Corantijnstraat 28, aanvraag omzettingsvergunning met 3 wooneenheden, 8-2-24, Z/24/3639558

Horeca en Bijzondere Wetten

 • Burgsteeg 13, aanvraag drank- en horecavergunning, Hotel Rumour B.V., 12-2-24, Z/24/3640824

Terrasvergunning

 • Burgsteeg 13, aanvraag terrasvergunning, Hotel Rumour B.V., 12-2-24, Z/24/3640834

Inzage

Informatie over de aanvragen kunt u vanaf vrijdag a.s. opvragen bij het team Omgevingsvergunningen, via tel. 14 071 (Leiden, keuze 4) of via www.leiden.nl/contact.

Verleende vergunningen

De volgende vergunningen zijn verleend.

Omgevingsvergunning regulier

 • 4e Binnenvestgracht 43, verbouw woning, 8-2-24, Z/23/3604886
 • Appelbes 2, plaatsen van een dakopbouw, 13-2-24, Z/23/3619213
 • De Laat de Kanterstraat 15B, uitbreiding woning zijkant en achterzijde en verbreden dakkapel, 8-2-24, Z/23/3612239
 • Fuchsiadal 5, plaatsen dakkapel aan de voor- en achterzijde, 14-2-24, Z/24/3627153
 • Haarlemmerstraat 22, samenvoegen en wijzigen van het gebruik van de begane grond, 8-2-24, Z/23/3589466
 • Hooglandse Kerkgracht 11, nemen van een isolerende maatregel op de vensters aan de voorgevel, 13-2-24, Z/23/3618611
 • Plantsoen 69, plaatsen zonnepanelen, 9-2-24, Z/23/3613350
 • Roomburgerlaan 24, plaatsen zonnepanelen, 13-2-24, Z/24/3630396
 • Schelpenkade t.h.v. nr. 34, kappen 4 bomen, 12-2-24, Z/23/3599438
 • Truus Smuldersstraat 14, plaatsen dakkapel voorzijde, 12-2-24, Z/24/3627224
 • Vollersgracht 39, plaatsen zonnepanelen, 12-2-24, Z/24/3635042

Inzage

Informatie over de vergunningen kunt u vanaf vrijdag a.s. opvragen bij het team Omgevingsvergunningen, via tel. 14 071 (Leiden, keuze 4) of via www.leiden.nl/contact.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de achter de vergunning vermelde datum bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Leiden, Postbus 9100, 2300 PC  Leiden, of via www.leiden.nl/bezwaar.

Indien, gelet op de betrokken belangen, spoed is vereist kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH  Den Haag. Dit kan ook via www.rechtspraak.nl.

Omgevingsvergunning Anna Paulownastraat 2G (Z/22/3479503)

Het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Leiden heeft besloten om de omgevingsvergunning Anna Paulownastraat 2G (NL.IMRO.0546.OV000144-0301) ter inzage te leggen.

Toelichting

Het verzoek om omgevingsvergunning betreft het transformeren van een bestaande garage tot een ‘Tiny House’. Op de bestaande garage komt een extra bouwlaag waarna er een woning in twee bouwlagen ontstaat van 45m². De toegang naar de woning vindt plaats via een opening in de tuinmuur.

Inzage

De verleende omgevingsvergunning met bijbehorende stukken ligt vanaf vrijdag 23 februari 2024 tot en met donderdag 4 april 2024 voor beroep ter inzage. De stukken zijn digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Van zaterdag 24 februari 2024 tot en met vrijdag 5 april 2024 kunnen belanghebbenden beroep instellen. Een beroepschrift kunt u verzenden naar: de Rechtbank, sector Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH  Den Haag. Naast een beroepschrift kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. Het besluit treedt in werking op de dag na de afloop van de beroepstermijn of wanneer op een eventueel verzoek om voorlopige voorziening is besloten.

Informatie

Meer informatie bij het Frontoffice Team Omgevingsvergunningen, Bargelaan 190, Leiden. Openingstijden en overige contactgegevens zijn te vinden via www.leiden.nl/contact. De gemeente Leiden is op werkdagen bereikbaar via tel. 14 071.

Vergaderingen

Regionale commissie bezwaarschriften

Op vrijdagmiddag 1 maart 2024 worden de volgende zaken fysiek behandeld in het Stadskantoor van Leiden:

 • Een bezwaarschrift gericht tegen de geweigerde omgevingsvergunning voor het kappen van een berk en een conifeer op Everwijnpark 6 te Noordwijk (13.30 uur)
 • Een bezwaarschrift gericht tegen de weigering van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een hekwerk in de voortuin van Castellum 2 in Noordwijkerhout (14.15 uur)
 • Een bezwaarschrift gericht tegen de last onder dwangsom voor een vuilcontainer op de openbare weg ter hoogte van de Vrouwenkerkkoorstraat in Leiden (15.05 uur)

Informatie

Wilt u een zitting bijwonen, stuur dan een mail aan bezwaren@leidse-regio.nl. De agenda kan namelijk nog wijzigen.

Evenementen

Vergunningaanvragen

De burgemeester heeft de volgende aanvragen ontvangen.

 • Roodenburgerstraat: Historische Vereniging Oud Leiden – Herdenking Joods Weeshuis op zondag 17 maart 2024 van 14.00-15.00 uur (cat.1).
 • Apothekersdijk: Stichting De Leidse Rederij – Opening LeidsWatersportseizoen op zondag 7 april 2024 van 14.00-18.00 uur (cat. 1).
 • Leidse Hout – Muziektent de Waterlelie: Particulier – Zomertango de Waterlelie op zaterdag 27 april 2024 van 14.00-18.00 uur, 4, 11, 18, 25 mei, 1, 8, 15 juni van 15.00-19.00 uur (cat. 1), 22 juni van 18.00-23.00 uur (cat. 2a, 70 dB(A)), 29 juni, 6, 13, 20, 27 juli, 3, 10, 17, 24, 31 augustus en 7 september 2024 van 15.00-19.00 uur (cat. 1).
 • LHC Roomburg: LHC Roomburg – PIMS 2024 op vrijdag 17 mei 2024 van 18.00-20.00 uur, zaterdag 18 mei 2024 van 09.30-20.00 uur en op zondag 19 mei 2024 van 09.30-20.00 uur (cat. 1).
 • Garenmarktplein: KLIKK Events – Het Wijn Festijn op vrijdag 24 mei 2024 van 16.00-23.59 uur (cat. 2a), zaterdag 25 mei 2024 van 13.00-23.59 uur (cat. 2a) en op zondag 26 mei 2024 van 13.00-20.00 uur (cat. 1).
 • Lammermarkt/vastgestelde route: Like2 Organize B.V. – Urban Trail Leiden op zondag 7 juli 2024 van 08.00-13.00 uur.
 • Leidse Grachten/vastgestelde route: Stichting De Leidse Rederij – Woodstock Op het Water op zondag 7 juli 2024 van 12.00-18.00 uur (cat. 2a).
 • Pieterskerkplein: KLIKK Events – Het Wijn Festijn op vrijdag 19 juli 2024 van 17.00-23.59 uur en op zaterdag 20 juli 2024 van 13.00-23.59 uur (cat.2a).

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over de aanvragen tot twee weken na publicatie schriftelijk indienen bij Bureau Evenementen van de gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden.

Informatie

Bureau Evenementen, tel. (071) 5165144.

Verleende vergunningen

De burgemeester heeft op 22 februari 2024 voor de volgende evenementen een vergunning verleend:

 • 2e Binnenvestgracht: Oma Rietje – Koningsdag bij Oma Rietje op vrijdag 26 april 2024 van 18.00-01.00 uur en op zaterdag 27 april 2024 van 13.00-23.59 uur (cat. 2b).
 • Karnemelksbrug: KLIKK Events – Everybody Get On The Discobus op vrijdag 26 april 2024 van 19.00-01.00 uur en op zaterdag 27 april 2024 van 13.00-23.59 uur (cat. 2a).
 • Kaiserstraat: Café de Keyzer – Koningsnacht Keyzer 2024 op vrijdag 26 april 2024 van 20.00-01.00 uur (cat. 2a).
 • Boommarkt: A.L.S.V. Quintus – Koningsdag Quintus 2024 op zaterdag 27 april 2024 van 13.00-21.00 uur (cat. 2a).
 • Regenboogpad: Particulier – Avondvierdaagse Dukdalf op maandag 27 mei 2024, dinsdag 28 mei 2024 en woensdag 29 mei 2024 van 18.45-20.00 en donderdag 30 mei 2024 van 18.45-20.30 uur.    

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie bezwaar indienen bij de gemeente Leiden, postbus 9100, 2300 PC  Leiden, of via www.leiden.nl/bezwaar. Indien, gelet op de betrokken belangen, spoed is vereist kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Rechtbank Den Haag. postbus 20302, 2500 EH  Den Haag. Dit kan ook via www.rechtspraak.nl.

Informatie

Bureau Evenementen, tel. (071) 5165144.

Diversen

Straatnamen in Leiden

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat tot het toekennen van de onderstaande naam aan genoemde openbare ruimte is besloten.

Nieuwe naam

Bij de nieuwbouwlocatie tussen de Schipholweg en de Parmentierweg ontstaat een nieuwe openbare ruimte waaraan geadresseerd moet worden.

Het gebruiken van de bestaande namen voor deze adressen is te verwarrend, daarom wordt aan de openbare ruimte de naam Parmentierpassage met het onderschrift ‘Koene Dirk Parmentier, 1904-1948, luchtvaartpionier’ toegekend. Omdat de naam Parmentier al bestaat is hier geen inspraak of bezwaar op mogelijk.

Reageren

Wilt u reageren dan kunt u een bericht sturen naar de secretaris van de straatnamencommissie, Postbus 9100, 2300 PC  Leiden of via www.leiden.nl/contact.

Informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van de straatnamencommissie, Nicole van der Linden, tel. 14 071 of via www.leiden.nl/contact.

Voorlopig aanwijsbesluit ondergrondse restafvalcontainer locaties

Op 8 februari zijn namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden de volgende locatie voor 1 extra ondergrondse containers ten behoeve van huishoudelijk restafval voorlopig aangewezen:

Lijst voorlopige locaties ondergrondse containers:

Straatnaam/ter hoogte van, Aantal, Locatienummer

 • Kastanjekade / Lammenschansweg, 1, TW032R

Plattegronden met locatie inzien

Het voorlopig aanwijsbesluit en de locatietekening liggen van 23 februari tot 5 april ter inzage in het Stadskantoor, Bargelaan 190, maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur.

Reageren op de locaties (indienen zienswijzen)

U kunt tot 5 april schriftelijk reageren naar: Burgemeester en Wethouders van Leiden, t.a.v. Projectbureau M. Miedema, Postbus 9100, 2300 PC  Leiden of via www.leiden.nl/contact, onder vermelding van ‘zienswijze, Kastanjekade / Lammenschansweg, ondergrondse perscontainers voor huishoudelijk restafval’.

Meer informatie

Voor meer informatie of eventuele vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Leiden, via tel. 14 071 (van 9.00 uur tot 17.00 uur), of via www.leiden.nl/contact.