Stadskrant week 6

7 februari 2024, 23:00

Bekendmakingen en vergunningen 9 t/m 15 februari 2024

Omgevingsvergunningen

Vergunningaanvragen

Bij de gemeente zijn de volgende aanvragen binnengekomen.

Omgevingsvergunning regulier

 • Anna Paulownastraat 35, uitbouw 1e verdieping achtergevel, 25-1-24, Z/24/3633451
 • Beestenmarkt 12, plaatsen reclamebord op de gevel, 26-1-24, Z/24/3633634
 • Breestraat 173, vervangen reclame en spiegels, 28-1-24, Z/24/3633665
 • Cobetstraat 5, plaatsen zonnepanelen, 28-1-24, Z/24/3633680
 • Garenmarkt 19, plaatsen buitenunit warmtepomp, 26-1-24, Z/24/3633609
 • Goudsbloem 1, plaatsen dakkapel op het voordakvlak, 30-1-24, Z/24/3635014
 • Oude Rijn 33F, verbouwing woning, 25-1-24, Z/24/3633448
 • Rozenpad 3, isoleren dak, 27-1-24, Z/24/3633642
 • Thorbeckestraat 20, plaatsen overkapping in de achtertuin, 30-1-24, Z/24/3634585
 • Van Bemmelenstraat 18, plaatsen dakkapel voorzijde, 25-1-24, Z/24/3633447
 • Vollersgracht 39, plaatsen zonnepanelen, 30-1-24, Z/24/3635042
 • Vrouwenkerksteeg 10, plaatsen van een kunstwerk, 29-1-24, Z/24/3633997
 • Willem Barentszstraat 39, tijdelijk wijzigen gebruik industrieterrein naar horeca, 31-1-24, Z/24/3635703

Verhuurdervergunning

 • De la Reystraat 10, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 26-1-24, Z/24/3633055
 • Hartesteeg 9A, 9B, 9C, 11, 11A, Nieuwstraat 43, 43A en 43B, Oostdwarsgracht 4, Oude Singel 186, 186A, 186B, Rijnstraat 8B, 8C, Stationsweg 23B, 23C, Turfmarkt 7A, 7B, 7C, 7D en 7E, aanvraag verhuurvergunning voor 21 panden, 22-1-24, Z/24/3634459
 • Joubertstraat 12A, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 26-1-24, Z/24/3632989
 • Koolstraat 48E, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 29-1-24, Z/24/3634046
 • Morsweg 156, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 30-1-24, Z/24/3634579
 • Morsweg 21 (K2), Morsweg 21A (K3), Morsweg 21B (K11), Morsweg 21B (K12), Morsweg 21B (K14), Morsweg 21B (K15), Morsweg 21B (K16), Morsweg 21B (K17), Morsweg 21B (K18), Morsweg 21B (K13), Morsweg 21B (K10), Morsweg 21C (K1), Wolmaransstraat 1A (K6), Wolmaransstraat 1B (K7), Wolmaransstraat 1C (K8), Wolmaransstraat 1D (K9), Wolmaransstraat 1E (K5) en Wolmaransstraat 1E (K4, aanvraag verhuurvergunning voor 18 panden, 29-1-24, Z/24/3633781
 • Morsweg 236, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 25-1-24, Z/24/3632627
 • Morsweg 262 en 264, aanvraag verhuurvergunning voor twee panden, 29-1-24, Z/24/3634048
 • Morsweg 278 en 280, aanvraag verhuurvergunning voor twee panden, 28-1-24, Z/24/3633432
 • Paramaribostraat 39, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 30-1-24, Z/24/3634685
 • Pretoriusstraat 7, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 24-1-24, Z/24/3632038
 • Pretoriusstraat 7, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 25-1-24, Z/24/3632508
 • Rijnzichtstraat 5, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 26-1-24, Z/24/3632946
 • Vliegerstraat 32, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 31-1-24, Z/24/3635027

Horeca en Bijzondere Wetten

 • Botermarkt 3, aanvraag alcoholvergunning Justin Wagtendonk t.h.o.d.n. 30ml Leiden, 29-1-24, Z/24/3634021

Terrasvergunning

 • Botermarkt 3, aanvraag terrasvergunning Justin Wagtendonk t.h.o.d.n. 30ml Leiden, 29-1-24, Z/24/3634026
Inzage

Informatie over de aanvragen kunt u vanaf vrijdag a.s. opvragen bij het team Omgevingsvergunningen, via tel. 14 071 (Leiden, keuze 4) of via het contactformulier.

Verleende vergunningen

De volgende vergunningen zijn verleend.

Omgevingsvergunning regulier

 • Burggravenlaan 7, vervangen kozijnen erker, 26-1-24, Z/23/3577713
 • Cobetstraat 49, plaatsen tuinkamer aan achterzijde woning en plaatsen zonnepanelen, 25-1-24, Z/23/3607481
 • Haagweg 228, doorbreken draagmuur, 31-1-24, Z/23/3566679
 • Haarlemmerstraat 114 – 120, inpandige aanpassing bestaande winkelruimtes, 26-1-24, Z/24/3620368
 • Herensingel 19, vervangen kozijnen en vervangen dakkapel voorzijde, 26-1-24, Z/23/3606542
 • Hogewoerd 167, renoveren woning, 29-1-24, Z/23/3552214
 • Klavertuin 3, plaatsen dakkapel voorzijde, 26-1-24, Z/23/3612568
 • Rijnsburgersingel 1A, wijzigen gebruik en verbouwen van woning naar logies, 15-1-24, Z/23/3602443
 • Veluwemeerlaan 11, plaatsen twee dakkapellen, 26-1-24, Z/23/3612281
 • Vlietweg 18 en 20, dierenvoedselbos planten achter de vlietweg, 30-1-24, Z/23/3581535
 • Vollersgracht 3A, plaatsen van dakraam, gevelkozijn, constructieve doorbraak achtergevel en wijzigen voordeur, 31-1-24, Z/23/3617889

Horeca en Bijzondere Wetten

 • Vennemeerstraat 5, alcoholvergunning (paracommercieel) Stichting TEAR fund Nederland, 29-1-24, Z/24/3631797

Terrasvergunning

 • Alexandrine Tinneplein 10, terrasvergunning Café/Restaurant Bij Tante Jans, 29-1-24, Z/23/3522404
 • Alexandrine Tinneplein 2, terrasvergunning Farina Pizza, 30-1-24, Z/23/3499287
 • Kloksteeg 7, terrasvergunning Café Frank B.V., 31-1-24, Z/24/3621200
 • Sint Jorissteeg 13, terrasvergunning Ragu Leiden, 30-1-24, Z/21/3307560
Inzage

Informatie over de vergunningen kunt u vanaf vrijdag a.s. opvragen bij het team Omgevingsvergunningen, via tel. 14 071 (Leiden, keuze 4) of via het contactformulier.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de achter de vergunning vermelde datum bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Leiden, Postbus 9100, 2300 PC  Leiden, of via www.leiden.nl/bezwaar.

Indien, gelet op de betrokken belangen, spoed is vereist kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH  Den Haag. Dit kan ook via www.rechtspraak.nl.

Ruimtelijke ordening

Voorgenomen verhuur van ruimte

De gemeente Leiden heeft het voornemen om de cascoruimte in IJshal De Vliet, gelegen aan Marie Diebenplaats 108, 2324 NG, kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie nummer LDN.O.4062 ter grootte van circa 450 m² te verhuren aan: CrossFit Leiden.

De verhuur van de ruimte gaat in per 1 maart 2024

Voor de verhuur van de ruimte sluit de gemeente een huurovereenkomst die gebaseerd is op het Model van de Raad van de Onroerende Zaken 2015 – Model Winkelruimte waar o.a. de volgende zaken worden opgenomen:

 • De huurprijs.
 • De huurperiode van 1 maart 2024 t/m 31 december 2028.
 • De huurperiode beslaat vijf jaar, aangezien huurder investeringen moet doen in de afbouw en inrichting van de casco ruimte.
 • De ruimte mag uitsluitend gebruikt worden voor een sportfunctie en een sport-gerelateerde winkelfunctie.

Een serieuze gegadigde

De gemeente Leiden is op grond van de navolgende objectieve, toetsbare en redelijke criteria van mening dat dat uitsluitend de hiervoor genoemde partij als huurder in aanmerking komt

 • Vorig jaar heeft de gemeente Leiden een marktconsultatie uitgevoerd, waaruit in totaal 6 potentieel geïnteresseerde huurders naar voren zijn gekomen.
 • De gemeente is met alle geïnteresseerden in overleg getreden.
 • Geen van de kandidaten heeft interesse in de huur van de gebonden ruimtes
 • Nadien is de gemeente benaderd door CrossFit Leiden die interesse heeft getoond en een serieuze kandidaat is.

Reageren

Tegen de voorgenomen uitgifte kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Algemene wet bestuursrecht worden ingediend c.q. ingesteld. Mocht u zich niet kunnen verenigen met de voorgenomen uitgifte en merkt u zichzelf aan als een gekwalificeerde gegadigde dan kunt u binnen een termijn van 20 dagen na publicatie van deze bekendmaking een kort geding tegen de voorgenomen uitgifte aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag.

Informatie

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Team Sportaccommodaties, cluster Beheer, Toon Keijzer (tel. 06-34213028, t.keijzer@leiden.nl).

Publicatie

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Raadscommissies

D

e vergaderingen vinden fysiek plaats. Wilt u bij een vergadering aanwezig zijn? Meld u dan aan via griffie@leiden.nl of 06-36162575. U kunt de vergaderingen live volgen via www.gemeenteraadleiden.nl. Hier vindt u ook de agenda’s van de vergaderingen.

Rekeningen

Dinsdag 13 februari 2024 – 20.00 uur, Commissiezaal Stadhuis.

Bespreekstukken

 • Boardletter en interne managementletter 2023
 • Jaarplan Commissie voor de Rekeningen 2024
 • Thema: fysieke projectbeheersing

Leefbaarheid en Bereikbaarheid

Donderdag 15 februari 2024 – 20.00 uur, Commissiezaal Stadhuis.

Agenda

 • Burger aan het woord
 • Presentatie netcongestie

Hamerstukken

 • Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leiden 2020 (januari 2024) (RV 24.0002)
 • Aanvraag rijksbijdrage project ‘NGE werkzaamheden fietsenstalling De Geus’ en ‘risicoanalyse NGE wijkvernieuwingen’ (RV 24.0008)

Bespreekstukken

 • Centrumregeling Afvalbeheertaken Leidse regio (RV 24.0006)

Stedelijke Ontwikkeling

Donderdag 15 februari 2024 – 19.00 uur, Raadzaal Stadhuis.

Agenda

 • Informatie over Wethoudersbrief inzake Werkwijze adviesrecht onder de omgevingswet
 • Burger aan het woord

Horen insprekers

 • Ruimtelijke en programmatische beleidskaders voor Prins6 en Rijtjes (RV 24.0007)

Bespreekstukken

 • Kaders Herontwikkeling Rivierenbuurt (RV 23.0130)
 • Wensen en bedenkingen Uitvoeringprogramma 2024 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) (RV 24.0003)

Inspreken

Door in te spreken kunt u de gemeenteraad vertellen wat u van een plan vindt en of u vindt dat de raad voor of tegen een plan moet stemmen, of het plan moet (laten) aanpassen. Alle inwoners van Leiden mogen komen inspreken. Maar ook anderen die een belang hebben bij het onderwerp dat besproken wordt, bijvoorbeeld iemand met een bedrijf in Leiden. U kunt alleen inspreken tijdens de vergaderingen van de commissies. Meld u uiterlijk 1 dag vóór de vergadering 12.00 uur aan via het inschrijfformulier op www.gemeenteraadleiden.nl.

Informatie

Heeft u vragen over de vergaderingen? Neem contact op met de griffie, via griffie@leiden.nl of 06-36162575. E-mails aan de gemeenteraad kunt u ook naar dit adres sturen. Raadsleden vertegenwoordigen de bevolking. Zij staan open voor uw ideeën. De adressen en telefoonnummers van de raadsleden vindt u op de website van de Gemeenteraad.

Vergaderingen

Op vrijdagochtend 16 februari 2024 worden de volgende zaken behandeld in het Stadskantoor van Leiden:

 • Acht bezwaarschriften gericht tegen de verleende omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik van straat naar horeca-terras en het plaatsen van meubilair op de locatie Hooglandse Kerkplein, tegenover Nieuwstraat 28 (10.30 uur)
 • Vijf bezwaarschriften gericht tegen de verleende terrasvergunning voor horeca-terras en het plaatsen van meubilair op de locatie Hooglandse Kerkplein, tegenover Nieuwstraat 28 (10.30 uur)

Informatie

Wilt u een zitting bijwonen, stuur dan een mail aan bezwaren@leidse-regio.nl. De agenda kan namelijk nog wijzigen.

Evenementen

Vergunningaanvragen

De burgemeester heeft de volgende aanvragen ontvangen.

 • Beestenmarkt: Variaworld – Platenbeurs Leiden op donderdag 18 april, donderdag 16 mei, donderdag 18 juli, donderdag 15 augustus en donderdag 19 september 2024 van 10.00-18.00 uur.
 • Huigpark: Inama Agency – Bevrijdingsfestival Leiden op zondag 5 mei van 16.00-22.00 uur (Cat. 2a).
 • De Burcht, Hooglandse Kerkplein, Hooglandse Kerkgracht, Pieterskerkplein, Van der Werfpark, Koornbrug, Leidse hofjes binnenstad: Stichting Cum Laude Concerten – Leidse Hofjes Festival. Op zondag 19 mei 2024 van 13.00-18.00 uur en maandag 20 mei 2024 van 11.00-18.00 uur (m.u.v. maandag 20 mei 2024 van 11.00-16.00 uur op het Hooglandse Kerkplein) (cat.1).
 • Route Cronesteinkade/Zouterwoudse singel: Particulier – Avondvierdaagse Dukdalf op maandag 27 mei t/m woensdag 29 mei van 18.45-20.00 uur en op donderdag 30 mei van 18.45-20.30 uur.
 • Kopermolen: Blitz Events – Kindervrijmarkt op zaterdag 29 juni 2024 van 11.00-17.00 uur (cat. 1).
 • Beestenmarkt: Particulier – Songs of Freedom op zaterdag 6 juli van 13.30-20.00 uur (cat. 2b).

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over de aanvragen tot twee weken na publicatie schriftelijk indienen bij Bureau Evenementen van de gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC  Leiden

Verleende vergunning

De burgemeester heeft op 8 februari 2024 voor het volgende evenement vergunning verleend:

 • Heurniusstraat: LUMC – LUMC Zomerfeest 2024 donderdag 6 juni 2024 van 16.00-20.00 uur (cat. 2a).

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie bezwaar indienen bij de gemeente Leiden, postbus 9100, 2300 PC  Leiden, of via www.leiden.nl/bezwaar. Indien, gelet op de betrokken belangen, spoed is vereist kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Rechtbank Den Haag. postbus 20302, 2500 EH  Den Haag. Dit kan ook via www.rechtspraak.nl.

Informatie

Bureau Evenementen, tel. (071) 5165144.

Verkeersbesluiten

Voornemen gehandicaptenparkeerplaats

Burgemeester en wethouders van Leiden zijn van plan om in de buurt van onderstaande adres(sen) een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen.

 • Dobbedreef 11
 • Marie Boddaertpad 6, locatie plaats Marie Boddaertstraat thv nr. 1
 • Jacques Urlusplantsoen 256
 • Stevenshofdreef 24

Inzage

Neem voor inzage contact op met team Parkeren via tel. 14 071 (Leiden, keuze 3).

Zienswijzen

U kunt binnen twee weken schriftelijk of mondeling uw zienswijze kenbaar maken bij: Team Vergunningen openbare ruimte, Cluster Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid, Postbus 9100, 2300 PC  Leiden.

Informatie

Tel. 14 071 (Leiden, keuze 3) – ma t/m vr 9.00-17.00 uur.

Diversen

Personen uitgeschreven uit de Basisregistratie personen

In de periode voorafgaand aan deze publicatie zijn de volgende personen op grond van de Wet BRP uitgeschreven uit de Basisregistratie personen (BRP).

Besluit 31-01-2024: naam, geb. datum, datum uitschrijving

 • D. Banaszak, 10-05-1999, 02-01-2024
 • M. Baran, 18-08-1978, 29-12-2023
 • D.P Burkowski, 09-07-1992, 29-12-2023
 • J. Chen, 26-07-1995, 17-10-2023
 • S.A. Chouribi, 00-00-1929, 29-12-2023
 • B.B. Chuchkov, 07-02-1990, 29-12-2023
 • R.S. Dylik, 03-07-1971, 19-12-2023
 • N.C. Forkas, 21-12-2001, 18-10-2023
 • C. McKie, 27-03-1982, 01-12-2023
 • G.O. Santamaria, 01-08-1983, 05-12-2023
 • J. van der Vliet, 26-04-1999, 09-11-2023
 • Y. Wu, 02-05-2000, 26-09-2023
 • W. Zhao, 30-06-1998, 31-01-2024

Ingeschreven bij RNI

Volgens artikel 2.22, eerste lid, van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP), heeft het college bovenvermeld besluit genomen en zijn de gegevens met betrekking tot de verblijfplaats gewijzigd in: vertrokken naar ’Onbekend’ en ingeschreven in de registers van de RNI (Registratie Niet-Ingezetenen).

De brief, waarin het voornemen voor dit besluit tot uitschrijving is aangekondigd, is eerder gestuurd naar het adres dat als laatste bekend is van deze personen. De datum van deze brief is tevens de datum van de uitschrijving. De datum van het besluit is minimaal vier weken na verzending van deze brief.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen, binnen zes weken na de datum van het besluit, bezwaar maken tegen dit besluit. Vermeld hierbij naam en adres van de indiener, datum en omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de motivering waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift kunt u richten aan: Burgemeester en wethouders van Leiden, Postbus 9100, 2300 PC  Leiden. Dit kan ook via www.leiden.nl/bezwaar. U heeft daarvoor een DigiD nodig.