Bewonersbrieven

Rijnsburgerweg – asfalteren (2024-095)

De werkzaamheden starten op maandagavond 6 mei. Er wordt van 19.00 uur tot 05.00 uur gewerkt. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met woensdagochtend 8 mei 05.00 uur.

Bosrode – asfalteren (2024-094)

De werkzaamheden starten op donderdag 18 april. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met woensdag 1 mei.

Zuster Reichertstraat – rioolwerkzaamheden (2024-093)

Het werk aan het riool wordt uitgevoerd op woensdag 8 mei. Naar verwachting duren de werkzaamheden 1 dag.

Breestraat – asfalteren (2024-092)

Omdat de Breestraat erg druk is, beginnen de werkzaamheden op zondagavond 28 april 2024. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met maandag 29 april 2024.

Houtlaan 10 – Nieuwe rioolaansluitingen (2024-091)

Met deze brief informeren we u over de werkzaamheden die binnenkort plaatsvinden op de Houtlaan. Hieronder leest u wat dit voor u betekent. Dit gaan we doen De rioolaansluiting op…

Meerburg – uitnodiging bijeenkomst (2024-090)

De riolering in een groot deel van Meerburg is aan vervanging toe. Voor de werkzaamheden onder de grond moeten de straten en stoepen open. Een mooi moment om de inrichting…

Fitterstraat – werkzaamheden opknappen speelplek (2024-089)

Met deze brief willen we u informeren over de werkzaamheden die binnenkort plaatsvinden bij de Speelplek aan de Fitterstraat. Hieronder leest u wat dit voor u betekent. Wat gaan we…

Lindestraat – vergroening (2024-075)

De gemeente Leiden wil dat alle Leidenaren dichtbij huis kunnen spelen en bewegen in een groene omgeving. Op dit moment kan dit in de Tuinstadwijk niet zo goed. Hier wil…

Maresingel – rioolwerkzaamheden (2024-088)

Met deze brief informeren we u over de werkzaamheden die binnenkort plaatsvinden op de Maresingel. Hieronder leest u wat dit voor u betekent. Dit gaan we doen Op de Maresingel…

Roekenplaats – herbestrating (2024-087)

Met deze brief informeren we u over de werkzaamheden die binnenkort plaatsvinden in de Roekenplaats. Hieronder leest u wat dit voor u betekent. Wat gaan we doen Het trottoir voor…

Vijf Meilaan 137 – terugkoppeling en uitnodiging bewonersbijeenkomst (2024-086)

Deze brief bevat veel informatie over het terrein tussen de Korte Vliet en de Johan Wagenaarlaan (adres: Vijf Meilaan 137). Daar staan nu verschillende verouderde (school)gebouwen. Op 27 februari maakte…

Langebrug – herbestrating (2024-085)

Met deze brief informeren we u over de werkzaamheden die binnenkort plaatsvinden op de Langebrug. Hieronder leest u wat dit voor u betekent. Wat gaan we doen? De rijbaan is…

Hazewindsteeg – herhuisvesting muziekschool (2024-084)

Met deze brief nodigen wij u uit voor een tweede informatiebijeenkomst over de voortgang van de herhuisvesting van de muziekschool aan de Hazewindsteeg 2-4 op maandag 15 april 2024. Stand…

Joseph Haydnlaan – planning werkzaamheden pleintje (2024-082)

Eind vorig jaar stonden we met elkaar in wind en regen op het pleintje aan de Joseph Haydnlaan. We spraken met elkaar over de huidige inrichting en wensen over de…

Varkenmarkt – herbestrating (2024-080)

Met deze brief informeren we u over de werkzaamheden die binnenkort plaatsvinden in de Oude Varkenmarkt. Hieronder leest u wat dit voor u betekent. Wat gaan we doen? Het trottoir…

Rembrandtpark – herbestrating pad (2024-079)

Met deze brief informeren we u over de werkzaamheden die binnenkort plaatsvinden in het Rembrandtpark. Hieronder leest u wat dit voor u betekent. Wat gaan we doen Het pad langs…

Waard en Waardeiland – peiling ‘keuzes in duurzaamheid'(2024-077)

We nodigen u uit om de peiling ‘keuzes in duurzaamheid’ in te vullen over de energietransitie. De peiling is een initiatief van Stichting Energietransitie De Waard en Waardeiland (SEDWW). SEDWW…

Extra bomen in de straat (2024-071 t/m 076)

Leiden moet ook in de toekomst een fijne stad zijn om in te wonen. Het is daarom belangrijk om voldoende groen en bomen te hebben, zeker in de binnenstad. Want…

Joop den Uyllaan – bestratingswerkzaamheden (2024-078)

Met deze brief informeren we u over de werkzaamheden die binnenkort plaatsvinden in de Joop den Uyllaan. Hieronder leest u wat dit voor u betekent. Wat gaan we doen De…

Papengracht – rioolinspectie (2024-070)

Met deze brief informeren we u over de werkzaamheden die binnenkort plaatsvinden op de Papengracht. Hieronder leest u wat dit voor u betekent. Dit gaan we doen Op de Papengracht…

Rijnsburgweg t.h.v. Lijsterstraat – afsluiting (2024-057)

Met deze brief informeren wij u over de afsluiting van de Rijnsburgerweg in de richting Leiden  van maandagochtend 25 maart 07.00 uur t/m vrijdagmiddag 19 april 16.00 uur. Afsluiting Rijnsburgerweg…

Telderskade – inrichting buitenruimte Huis van de Buurt (2024-069)

Het gebied rond de Telderskade wordt de komende jaren verder ontwikkeld tot een levendige plek, met betaalbare woningen, maatschappelijke functies en veel aandacht voor groen, spelen en klimaat. In het…

Stationsplein – asfalteren (2024-068)

Met deze brief informeren we u over de werkzaamheden die binnenkort plaatsvinden op het Stationsplein. Hieronder leest u wat dit voor u betekent. Dit gaan we doen De bovenste laag…

Steenstraat – asfalteren (2024-067)

Met deze brief informeren we u over de werkzaamheden die binnenkort plaatsvinden op de Steenstraat. Hieronder leest u wat dit voor u betekent. Dit gaan we doen De bovenste laag…

Kooilaan – asfalteren (2024-066)

Met deze brief informeren we u over de werkzaamheden die binnenkort plaatsvinden op de Kooilaan. Hieronder leest u wat dit voor u betekent. Wat gaan we doen? De bovenste laag…

Pieter de la Courtstraat/Resedastraat – vergroenen buurt (2024-064)

De gemeente Leiden wil dat alle Leidenaren dichtbij huis kunnen spelen en bewegen in een groene omgeving. Op dit moment kan dit in de Tuinstadwijk niet zo goed. Hier wil…

Hulstbes – herbestrating (2024-063)

Met deze brief informeren we u over de werkzaamheden die binnenkort plaatsvinden in de Hulstbes. Hieronder leest u wat dit voor u betekent. Wat gaan we doen De rijbaan is…

Veerpolderpad – straatgroen in de buurt (2024-058)

Onlangs ontving u een brief over ons voorstel om extra struweel aan te planten langs het Veerpolderpad. Op 29 januari 2024 zijn we ter plekke langs geweest met het aangepaste…

Meer groen in de stad – (2024-056/059/061)

Leiden is een dichtbevolkte stad: mens en dier wonen er graag. En met extra groen en nieuwe leefgebieden voor stadsdieren houden we onze stad zo leefbaar mogelijk. Om ervoor te…

Ververstraat – ontwerp speelplein (2024-055)

In de brief van 11 september 2023 hebben we het voorlopig ontwerp voor het plein in de Ververstraat gepresenteerd. U werd gevraagd een reactie te geven op het ontwerp. Via…

Arsenaalplein – bewonersavond 25 maart (2024-054)

Het Arsenaalplein krijgt dit voorjaar een tijdelijke opknapbeurt met verplaatsbaar groen. Samen met omwonenden en de vrienden van het Singelpark heeft de gemeente, na een prijsvraag, een circulair en biodivers…

Merenwijk – baggerwerkzaamheden (2024-052)

De gemeente Leiden heeft Baggerbedrijf Midden Nederland de opdracht gegeven om de watergangen uit te baggeren. Hierbij verwijderen we modder of slib van de bodem. Dit doen we voor een…

Morsweg – informatieavond op 20 maart (2024-051)

Op woensdag 7 februari was er een informatieavond over het ontwerp van de route Schipholweg-Morssingel-Morsweg-Rijnzichtbrug-Haagweg. Deze straten worden deels opnieuw ingericht. Graag nodigen we de bewoners en ondernemers aan de…

Bibliotheek BplusC Nieuwstraat – informatiebijeenkomst (2024-053)

Met deze brief nodigen wij u graag uit voor een tweede informatiebijeenkomst over de Bibliotheek BplusC aan de Nieuwstraat op woensdag 20 maart 2024. Stand van zaken De huidige bibliotheek…

Gooimeerlaan-Singelpark – ecologische verbinding (2024-049)

Leiden moet ook in de toekomst een fijne stad zijn om in te leven. Het is daarom belangrijk om het groen in de stad zo veel mogelijk te versterken en…

Schelpenkade – update werkzaamheden (2024-050)

Met deze brief willen we u nader informeren over de geplande werkzaamheden op de Schelpenkade. De situatie Eerder hebben we u geïnformeerd dat de kademuur aan de Schelpenkade in slechte…

Haagweg-zuid – inloopavond schetsontwerp fase 4 duurzame wijkontwikkeling (2024-048)

De riolering in uw wijk is aan vervanging toe. Omdat de straten hiervoor open moeten, is dit een mooi moment om de straten, stoepen en het groen in de wijk…

Suze Robertsonstraat – werkzaamheden (2024-047)

Met deze brief informeren we u over de werkzaamheden die binnenkort plaatsvinden in de Suze Robertsonstraat. Hieronder leest u wat dit voor u betekent. Wat gaan we doen? Door boomwortelopdruk…

Olmenrode – herbestrating (2024-046)

Met deze brief informeren we u over de werkzaamheden die binnenkort plaatsvinden in de Olmenrode. Hieronder leest u wat dit voor u betekent. Wat gaan we doen? De rijbaan is…

Maredijk – snoeiwerkzaamheden speeltuin (2024-045)

Met deze brief informeren we u over de werkzaamheden die binnenkort plaatsvinden in de speeltuin Rondom de Maredijk. Hieronder leest u wat dit voor u betekent. Dit gaan we doen…

Rijnsburgerweg – informatiebijeenkomst onderzoeken leefbaarheid en R-netbus (2024-042)

De provincie Zuid-Holland en de gemeenten Noordwijk, Katwijk, Oegstgeest en Leiden gaan samen twee onderzoeken doen waar wij u graag bij betrekken. Het gaat om een onderzoek naar de leefbaarheid…

Pasteurstraat / Schapenwei – herbestraten (2024-039)

Met deze brief informeren we u over de werkzaamheden die binnenkort plaatsvinden in de Pasteurstraat. Hieronder leest u wat dit voor u betekent. Wat gaan we doen De rijbaan van…

Wilhelmina Bladergroenweg – plaatsen minicontainers (2024-040)

Met deze brief willen we u informeren over de juiste wijze van aanbieden van de minicontainer en de mogelijke locaties in uw wijk. Wat is het probleem? In de afgelopen…

Zijlpoortsbrug – werkzaamheden (2024-043)

Met deze brief informeren we u over de werkzaamheden die binnenkort plaatsvinden bij de Zijlpoortsbrug. Hieronder leest u wat dit voor u betekent. Dit gaan we doen Er moet een…

Brandts Buyskade – snoeiwerkzaamheden (2024-044)

Met deze brief informeren we u over de werkzaamheden die binnenkort plaatsvinden in de Brandts Buyskade. Hieronder leest u wat dit voor u betekent. Dit gaan we doen Op de…

Bos van Bosman – start werkzaamheden (2024-041)

De gemeente gaat het Bos van Bosman opknappen. De werkzaamheden starten op maandag 26 februari 2024. Wat gaat er gebeuren? Bij een opknapbeurt kijkt de gemeente welke delen van het…

Sportcomplex 1574 – Uitnodiging kennismaking en rondleiding (2024-038)

Op 7 oktober 2023 is Sportcomplex 1574 officieel geopend. Inmiddels is het sportcomplex volop in gebruik genomen door verschillende sporters en verenigingen. Graag willen we u als omwonende van Sportcomplex…

Groenhazengracht – herbestrating (2024-037)

Met deze brief informeren we u over de werkzaamheden die binnenkort plaatsvinden in de Groenhazengracht. Hieronder leest u wat dit voor u betekent. Wat gaan we doen? Het voetpad, rijbaan…

Merendonk – opnieuw inrichten entree (2024-036)

Met deze brief informeren we u over de werkzaamheden die binnenkort plaatsvinden in de Merendonk. Hieronder leest u wat dit voor u betekent. Wat gaan we doen? De bestrating bij…

Vijf Meilaan 137 – uitnodiging kennismaken bouwplannen (2024-034)

Op het terrein tussen de Korte Vliet en de Johan Wagenaarlaan staan nu verschillende en verouderde (school)gebouwen. Dit jaar zal een deel daarvan gesloopt worden. Een aantal organisaties wil met…

Zeeheldenbuurt – uitspraak rechtbank over fietsroute tussen de rijndijken (2024-032)

De nieuwe inrichting van de fietsroute tussen de Rijndijken is al enige tijd klaar. Toch wordt de Tasmanstraat nog niet als fietsstraat gebruikt en loopt de zuidkant van de straat…

Hyacinthstraat en Lindestraat – definitief ontwerp speelplek (2024-031)

De gemeente Leiden wil dat alle Leidenaren dichtbij huis kunnen spelen en bewegen in een groene omgeving. Op dit moment kan dit in de Tuinstadwijk niet zo goed. Hier wil…

Staringkade – herbestrating (2024-033)

Met deze brief informeren we u over de werkzaamheden die binnenkort plaatsvinden in de Staringkade. Hieronder leest u wat dit voor u betekent. Wat gaan we doen De rijbaan van…

Franchimontlaan / Melchior Treublaan – voorlopig groenontwerp (2024-030)

Op woensdag 27 september 2023 presenteerden we het schetsontwerp voor het vergroenen van de versteende hoek Franchimontlaan – Melchior Treublaan op locatie. Het vergroenen van versteende plekken is nodig om…

Rijnsburg – Verkeerstellingen Posthofrotonde en studie (2024-029)

In deze brief vertellen we u over de verkeerstellingen die binnenkort op de Posthofrotonde worden gehouden. Deze tellingen zijn nodig voor een studie die de gemeente Leiden samen met de…

Vlietzone-Midden – Actuele ontwikkelingen (2024-028)

Op 30 januari heeft het college van de gemeente Leiden het Kaderbesluit Vlietzone-Midden ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. Hiermee is weer een volgende stap gezet in de realisatie van…

Witte Rozenstraat 21 – bewonersavond opvanglocatie (2024-019)

De gemeente Leiden vangt op dit moment op verschillende locaties ongeveer 560 Oekraïense ontheemden op. Door de aanhoudende oorlogssituatie is er nog steeds sprake van een toestroom van Oekraïense ontheemden.…

Zoeterwoudsesingel – snoeien bomen (2024-026)

Met deze brief informeren we u over de snoeiwerkzaamheden aan de bomen langs de Zoeterwoudsesingel die binnenkort plaatsvinden. Hieronder leest u wat dit voor u betekent. Wat gaan we doen?…

Koninginnelaan – snoeien bomen (2024-027)

Met deze brief informeren we u over de snoeiwerkzaamheden aan bomen langs de Koninginnelaan die binnenkort plaatsvinden. Hieronder leest u wat dit voor u betekent. Wat gaan we doen? We…

Merenwijkpark – snoeien bomen (2024-024)

Met deze brief informeren we u over de snoeiwerkzaamheden die binnenkort plaatsvinden in het Merenwijkpark. Hieronder leest u wat dit voor u betekent. Aanleiding snoei en kap en wat gaan…

Speeltuinvereniging Ons Eiland – werkzaamheden (2024-025)

Hierbij informeer ik u dat er werkzaamheden gaan plaats vinden op het terrein van de speeltuinvereniging Ons Eiland. Het terrein van de speeltuinvereniging is gelegen achter uw woning en daarom…

Alexandrine Tinneplein – vergroenen (2024-022)

Met deze brief willen we u informeren dat binnenkort het Alexandrine Tinneplein wordt vergroend. Dit houdt in dat er werkzaamheden gaan plaatsvinden, hieronder leest u wat dit voor u betekent.…

Informatiebijeenkomst inrichting Oosterkerkstraat, Kerksteeg en Ir. Driesenstraat (2024-023)

Graag nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst over de nieuwe inrichting voor de Oosterkerkstraat, Kerksteeg en Ir. Driessenstraat. In 2018 was hiervoor een plan aan de gemeenteraad voorgelegd. Het…

Houtzaagmolen – werkzaamheden (2024-011)

De gemeente Leiden werkt samen met Van der Vorm Vastgoed, de eigenaar van het winkelcentrum, aan de vernieuwing van winkelcentrum De Kopermolen en de directe omgeving. Op dit moment plannen…

Lange Mare – verlenging opvanglocatie (2024-010)

Zoals u wellicht weet worden op de Lange Mare 43 ongeveer 95 Oekraïense ontheemden opgevangen. Op verzoek van de Rijksoverheid hebben we onderzocht of we deze opvanglocatie langer open kunnen…

Informatieavond route Schipholweg, Morssingel, Morsweg, Rijnzichtburg en Haagweg (2024-014)

De gemeente gaat de route Schipholweg-Morssingel-Morsweg-Rijnzichtbrug tot aan de Haagweg opnieuw inrichten. Dit gebeurt naar verwachting in 2026 en  2027. In deze brief vertellen we u meer over het project…

Cronesteinkade -werkzaamheden kademuur (204-013)

Met deze brief willen we u informeren over project vervanging kademuur Cronensteinkade. Hieronder leest u wat dit voor u betekent. Dit gaan we doen De huidige kademuur aan de Cronensteinkade…

Hart van Meerburg – extra participatieperiode project (2024-017)

In een groot deel van Meerburg wordt de riolering vervangen en tegelijkertijd de openbare ruimte opnieuw ingericht. Het voorlopig ontwerp voor dit project Hart van Meerburg is de afgelopen maanden…

Prinsessenbuurt – uitnodiging inloopbijeenkomst (2024-015)

Eind vorig jaar heeft u een brief ontvangen van gemeente Leiden. Hierin gaven wij aan dat de Nota van Uitgangspunten bijna klaar was. Deze is nu gereed en wij nodigen…

Schipholweg 68 – verlenging opvanglocatie Oekraïners (2024-021)

Zoals eerder per brief aan u gecommuniceerd, worden er Oekraïense ontheemden opgevangen aan de Schipholweg 68. Het is onduidelijk hoelang de oorlog in Oekraïne nog duurt. Hierdoor is het onbekend…

Gooimeerlaan – bewonersavond (2024-020)

Graag nodigen we u uit voor een informatieavond op dinsdag 6 februari. In deze brief vindt u meer informatie. Oude brandweerkazerne slopen In deze brief leest u meer over de…

Breestraat – werkzaamheden (2024-016)

Er is eerder een brief gestuurd over de werkzaamheden die gaan plaatsvinden in de Breestaat. Door omstandigheden kunnen deze werkzaamheden niet doorgaan. Excuses hiervoor. De werkzaamheden worden later dit jaar…

Breestraat – asfalteren (2024-012)

Met deze brief informeren we u over de werkzaamheden die binnenkort plaatsvinden in de Breestraat. Hieronder leest u wat dit voor u betekent. Dit gaan we doen Een deel van…

Blauwkarper – plaatsing voetbaldoel (2024-018)

Met deze brief willen we u informeren over de werkzaamheden die binnenkort plaatsvinden in de Blauwkarper. Hieronder leest u wat dit voor u betekent. Wat gaan we doen Bewoners uit…

Veerpolderpad – meer straatgroen in uw wijk (204-009)

Onlangs ontving u van ons een brief over ons voorstel voor extra aan te planten struweel langs het Veerpolderpad. Helaas is er een fout in de brief geslopen. De medewerkers…

Stationsplein 107 – verlening opvanglocatie (2024-008)

Zoals u weet worden er Oekraïense ontheemden opgevangen aan het Stationsplein 107. In onze brief van 19 juni 2023 gaven wij aan dat de opvanglocatie in gebruik zou blijven tot…

Driemanschapskade-Van Limburg Stirumstraat – werkzaamheden (2024-007)

De gemeente Leiden is van plan werkzaamheden uit te voeren aan het kruispunt met de Driemanschapskade en Van Limburg Stirumstraat. De verkeersveiligheid op het fietskruispunt wordt bedreigd door het te…

Zijlwijkschool en Dukdalf – verkeersveilige schoolomgeving (2024-006)

Graag informeren wij u over de plannen om de omgeving rond de Zijlwijkschool en Dukdalf veiliger te maken. Ook nodigen we u uit voor een inloopavond in de basisschool de…

Noordeinde – ruimte op straat (2024-005)

Dit jaar richten we het Noordeinde opnieuw in om de straat mooier, beter en veiliger te maken. Maar er blijft een probleem, vooral in het smalste deel van de straat…

Topaaslaan-Diamantlaan – verplaatsen afvalcontainers (2024-004)

De gemeente begint binnenkort aan de herinrichting van het Diamantplein. Het Diamantplein valt onder fase 1 van het grotere project ‘duurzame wijkvernieuwing Hoge Mors’. In de Hoge Mors vervangt de…

Veerpolderpad – meer straatgroen in de buurt (2024-003)

Leiden is een dichtbevolkte stad: mens en dier wonen er graag. En met extra groen en nieuwe leefgebieden voor stadsdieren houden we onze stad zo leefbaar mogelijk. Om ervoor te…

Uitnodiging informatiebijeenkomst Energiepark, 30 januari (2024-002)

Graag nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst over de maatschappelijke opvang in het Energiepark op dinsdagavond 30 januari. Energiepark Op 30 november 2023 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan en…