Woning veranderen in kamerverhuur

Wilt u uw woning onderverdelen in kamers en deze verhuren (kamerverhuur)? Dan hebt u in een aantal wijken een omzettingsvergunning nodig. 

Let op: om te mogen verhuren in Leiden hebt u ook een verhuurvergunning goed verhuurderschap nodig nodig. Ook geldt in heel Leiden een opkoopbescherming.

Wie heeft de vergunning nodig?

 • particuliere en commerciële verhuurders
 • de (rechts)persoon die optreedt als verhuurder

Waar hebt u een vergunning nodig?

In bepaalde wijken geeft de gemeente een maximumaantal (quotum) omzettingsvergunningen af. Dit betekent dat als het maximum aan vergunningen is bereikt, u geen vergunning meer kunt aanvragen.

In de onderstaande straten mogen alle woonhuizen (quotum 100%) veranderd worden in kamerverhuur. U heeft hier geen omzettingsvergunning nodig.

 • Aalmarkt (17 t/m 22)
 • Breestraat (70 t/m 88 en 73 t/m 97)
 • Catharinasteeg
 • Donkersteeg
 • Haarlemmerstraat (1 t/m 179 en 2 t/m 172)
 • Hoogstraat
 • Maarsmansteeg
 • Mandenmakerssteeg
 • Stille Mare

In de onderstaande wijken mag een kwart van de woonhuizen (quotum 25%) per straat kamerverhuur zijn. Met uitzondering van de straten waar het quotum 100% is.

 • Binnenstad Noord: (De Camp, Marewijk, Pancras-West, Pancras-Oost, d’Oude Morsch, Noordvest, Havenwijk-Noord, Havenwijk-Zuid, Molenbuurt en De Waard)
 • Pieterswijk

Het is niet meer mogelijk om een vergunning aan te vragen in de onderstaande wijken (quotum 0%). Met uitzondering van de straten waar het quotum 100% is.

 • De Kooi
 • Noorderkwartier
 • Transvaal

Wat controleert u voordat u de vergunning aanvraagt?

Wat hebt u nodig voor de aanvraag?

Per woning het adres met het aantal kamers, bewoners en de totale gebruiksoppervlakte. 

Plattegrond(en) van de woning met daarin: 

 • De nieuwe indeling per verdieping en de kamers. 
 • Afmetingen en oppervlakte van elke ruimte. 
 • Voorzieningen in en om de woning, met minimaal: keuken, toilet(ten), badkamer(s) en ruimte voor het stallen van fietsen. 

Aanvragen

U kunt als bedrijf of als inwoner online een omzettingsvergunning aanvragen. Als inwoner hebt u daarvoor uw DigiD nodig. Bedrijven gebruiken hiervoor eHerkenning.

U hoeft pas vanaf 3 bewoners een vergunning aan te vragen.

Naar de balie

Kunt u of wilt u dit niet online regelen? Neem dan telefonisch contact op of maak een afspraak via 14071 (keuze 4).

Wilt u appartementen maken kleiner dan 45m2?

Gaat u een woning veranderen in kleine zelfstandige woonruimtes? Zie dan de informatie onder het kopje ‘Wilt u appartementen maken kleiner dan 45m2?’ op de pagina Woning splitsen

Kosten

De aanvraag van een omzettingsvergunning kost € 938,50 euro. Deze kosten betaalt u ook als u de vergunning niet krijgt.

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist binnen 8 weken. De gemeente kan dit met 6 weken verlengen.

Veel gestelde vragen

Er zijn uitzonderingen op de vergunningsplicht. Dat betekent dat u geen vergunning nodig hebt. Dit geldt voor:

 • woonwagens
 • hospita-verhuur waarbij maximaal één onzelfstandige woonruimte aan maximaal één persoon wordt verhuurd
 • woongroepen die aan een aantal strikte voorwaarden voldoen
 • woonruimten die worden verbouwd tot twee of meer woonruimten van 45m2 of meer.
 • woonruimten van een woningcorporatie die voor herstructurering worden gesloopt. 

In Leiden is er veel behoefte aan woonruimte voor studenten en jongeren. De omzetting van woningen naar onzelfstandige woonruimten of meerdere kleinere zelfstandige woonruimten levert een nieuw type woning op, maar gaat ten koste van gewone woningen.

Leefbaarheid

Door verkamering van panden is in sommige wijken en buurten de verhouding tussen het aantal studenten en andere bewoners scheefgegroeid. Dit zet de leefbaarheid van de openbare ruimte in deze wijken en buurten onder druk. Bijvoorbeeld door een tekort aan parkeerplekken, te veel afvalcontainers, geluidsoverlast en/of vervuiling.

Vergunningsplicht en quotum

De vergunningplicht mag alleen gelden in buurten waarvan de gemeente kan aantonen dat de leefbaarheid er onder druk staat. In deze buurten is een vergunning voor omzetting ingevoerd.

De gemeente kan uw aanvraag weigeren als dit nodig is voor de leefbaarheid. Het gaat dan om geluidsoverlast, een tekort aan parkeerplekken voor fietsen en auto’s, te veel afvalcontainers, druk op de openbare ruimte doordat er niet genoeg voorzieningen zijn.

Verder weigert de gemeente een vergunning voor het omzetten van woonruimte als:

 • er sprake is van meldingsplichtig gebruik en er geen melding is gedaan of deze melding niet is geaccepteerd.
 • de aanvrager niet kan aantonen dat na de omzetting wordt voldaan aan de voorschriften van de bouwregelgeving. 

Vraagt u geen omzettingsvergunning aan, terwijl u die wel nodig hebt? Dan gaat de gemeente handhavend optreden met bestuurlijke boetes en last onder dwangsommen.