Samenvoegen, omzetten en onttrekken woonruimte

Wilt u een woning veranderen in een bedrijfsruimte, winkel of kantoor? Of wilt u een woning slopen of gaan verhuren? Dan verliest de woning zijn woonbestemming. U heeft dan een onttrekkingsvergunning nodig.

Voorwaarden

U krijgt van de gemeente een vergunning als:

  • De gemeente het belang van uw onttrekking groter vindt dan het belang van het behoud van de woonruimtevoorraad.
  • U voldoende compensatie biedt voor de onttrekking. Dit kan zijn door het toevoegen van vervangende en gelijkwaardige woonruimte aan de woningvoorraad. U kunt de compensatie ook geven door het betalen van compensatiegeld. Deze compensatiegelden komen in een fonds dat de gemeente alleen voor de volkshuisvesting mag gebruiken. De gemeente kan beslissen u helemaal of voor een deel vrij te stellen van compensatie.

Tijdelijke stop op onttrekkingsvergunningen voor onzelfstandige woonruimtes

Verkamering helpt om de woningnood onder studenten te verminderen maar het geeft op verschillende plekken in de stad ook veel overlast. Omwonenden klagen bijvoorbeeld over geluidsoverlast en veel fietsen op de stoep. Daarom heeft het college besloten tijdelijk te stoppen met de afgifte van vergunningen voor verkamering. Deze stop is vorm gegeven in de Tijdelijke beleidsregel onttrekkingsvergunningen gemeente Leiden 2018. Deze beleidsregel en daarmee de vergunningstop loopt tot uiterlijk 1 januari 2020.