De Omgevingswet

In de Omgevingswet staan alle wetten en regels over de fysieke leefomgeving: alles wat u buiten ziet, hoort of ruikt. Deze wet is op 1 januari 2024 ingegaan.

Het doel van de nieuwe wet is dat gemeente, inwoners en ondernemers de fysieke leefomgeving meer in samenhang bekijken. Bij het maken van plannen moet ook meer rekening worden gehouden met die samenhang. Een ander doel is dat bewoners meer invloed krijgen op hun omgeving.

In het digitale Omgevingsloket kunt u zien welke regels er gelden in uw buurt. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt in één keer bij alle betrokken overheden getoetst. Wilt u meer weten? Bekijk dan het filmpje ‘De omgevingswet in Leiden’.

Omgevingsplan

Naast een omgevingsvisie over de toekomst van de stad, moet iedere gemeente ook een omgevingsplan hebben. In het omgevingsplan staan alle algemene gemeentelijke regels voor (de ontwikkeling van) de fysieke leefomgeving. Onder meer de bestaande bestemmingsplannen en een verzameling rijksregels zijn opgenomen in het omgevingsplan. De Verordening fysieke leefomgeving volgt later, net als andere regels die gelden voor de buitenruimte. Tot aan 2032 wordt het omgevingsplan verder uitgebreid en verbeterd. Zie ook de pagina Omgevingsplan en Omgevingsloket.

Participatie

Participatie is belangrijk binnen de Omgevingswet. Als een ontwikkelaar of gemeente plannen maakt, dan moeten belanghebbenden – vaak bewoners – daar bij betrokken of over geïnformeerd worden. Hoe dat precies moet, staat in de Beleidsregels Participatie. Aanvullend heeft de gemeente de Handreiking Participatie voor initiatiefnemers. Wilt u hier meer over weten? Bekijk dan de pagina Participatie Omgevingswet.

Omgevingsloket

Bewoners, ondernemers én ambtenaren kunnen via het digitale Omgevingsloket alle informatie vinden over de fysieke leefomgeving in Leiden. Het Omgevingsloket heeft 3 onderdelen:

  1. Vergunningcheck: u kunt hier kijken of u een vergunning nodig heeft of melding moet doen van uw activiteit.
  2. Aanvragen van vergunningen: hier kunt u direct digitaal uw vergunning aanvragen of melding doen.
  3. Regels op de kaart: op een digitale kaart ziet u welke regels gelden op de gekozen locatie, of dat nu heel de stad Leiden is of uw directe buurt.

Meer weten?

Zoekt u meer informatie over de Omgevingswet? Bekijk de informatie op de website van de Rijksoverheid.

Meer informatie over de Leidse invoering vindt u op de pagina Leiden 2040.  

Staat uw antwoord er niet bij? Stel uw vraag via het contactformulier onder vermelding van ‘Omgevingswet’ of bel de gemeente Leiden op het telefoonnummer: 14 071.