Stadskrant week 6

Artikelen deze week:

Special Ondermijning

De gemeente wil dat Leiden een veilige en leefbare stad blijft. Een van de aandachtspunten is daarom de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Ondermijnende criminaliteit heeft negatieve gevolgen voor onze stad en raakt ons allemaal. Op deze pagina leest u wat de gemeente en de politie samen met andere organisaties doet om ondermijnende criminaliteit aan te pakken en te voorkomen.

Special Agenda Autoluwe Binnenstad

Leiden heeft één van de mooiste binnensteden van Nederland en dat willen we graag zo houden. In het beleidsakkoord van het college van burgemeester en wethouders zijn hier afspraken over gemaakt en in 2020 heeft het college de Agenda Autoluwe Binnenstad vastgesteld.
Op donderdag 18 februari bespreekt de gemeenteraad de Agenda Autoluwe Binnenstad.
Naast de maatregelen die benoemd worden in de Agenda Autoluwe Binnenstad wordt ook nu al gewerkt aan projecten die een bijdrage leveren aan een veilige, mooie en gezonde binnenstad. U leest hierover in deze special.

Gemeenteberichten 12 februari t/m 18 februari 2021: