Stadskrant week 11

Stadskrant 16 maart 2023

Special: Winst uit je woning

Gemeenteberichten 17 t/m 23 maart 2023

Inzage stukken

De stukken zijn - tenzij anders vermeld - in te zien in het Stadskantoor, Bargelaan 190, maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur.

Inzage, inspraak, zienswijzen, bezwaar, beroep

Bij de artikelen staat aangegeven wat de mogelijkheden zijn. Heeft u vragen, bel dan met de gemeente, tel. 14 071 (Leiden, keuze 4), maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur. Bel voor vragen over bezwaar met de Regionale commissie bezwaarschriften, tel. (071) 5165250 (9.30-12.30 uur).