Wethouder Yvonne van Delft

Yvonne van Delft (GroenLinks) is wethouder Energie, Werk en Inkomen en Cultuur.

"Om nu en in de toekomst een leefbare stad te blijven, zetten we vol in op duurzame energie en het hergebruik van grondstoffen. Samen met de stad werken we toe naar een circulaire economie, waarbij het afval van het ene bedrijf de grondstof van een ander wordt. De goede voorbeelden van de afgelopen vier jaar, zoals statiegeldbekers bij evenementen, het betonakkoord, verduurzaming van de horeca en subsidie voor circulaire initiatieven zetten we voort.

We vergroten het gebruik van duurzame energiebronnen. We vinden het belangrijk dat Leidenaars hun woningen verduurzamen en dat energiearmoede wordt voorkomen. We stimuleren energiebesparende maatregelen en starten een isoleer-offensief, vooral bij de mensen die het minder breed hebben. Als gemeente geven we daarbij het goede voorbeeld en daarom gaan we het gemeentelijk vastgoed verder verduurzamen. We maken gebruik van de kennis in de stad door het organiseren van een Burgerberaad om samen te kijken hoe we de energietransitie kunnen versnellen.

We willen graag dat iedereen in Leiden mee kan doen. Werk is voor de meeste mensen de beste manier om mee te doen in de samenleving. We omarmen de ontwikkeling van DZB Leiden naar een mensontwikkelbedrijf en zoeken samen met DZB naar innovatieve manieren om meer Leidenaars aan werk te helpen. We roepen werkgevers op om kansen te bieden aan alle Leidenaren. Mensen die hulp nodig hebben, kunnen rekenen op ondersteuning. We gaan daarbij uit van wat mensen wél kunnen.

Daarnaast ben ik wethouder Cultuur en Erfgoed. Cultuur ontspant, inspireert en verbindt. Leiden heeft een rijke cultuurgeschiedenis, en ook een veelbelovende generatie nieuwe cultuurmakers. Zij krijgen meer ruimte om kunst te maken en tentoon te stellen. Beeldende kunst nemen we mee in gebiedsontwikkelingen. We brengen bij de huisvesting van culturele instellingen de basis op orde. Daarom maken we geld vrij voor het onderhoud van de gebouwen. Tegelijkertijd blijven we onze geschiedenis en ons erfgoed koesteren. Daar houden we oog voor bij de ontwikkeling van locaties in de stad, zoals het Energiepark, de Kaasmarkt en de Meelfabriek. Zo kunnen we nu en in de toekomst blijven genieten van onze stad van ontdekkingen."