Wethouder Ashley North

Ashley North (GroenLinks) is wethouder Klimaat, Mobiliteit en Financiën.

“Het gaat goed met Leiden, de stad groeit en bloeit. Ook de komende jaren wil Leiden een stad blijven voor iedereen, een leefbare stad, waar alle ruim 125.000 inwoners zichzelf kunnen zijn. Binnen mijn portefeuille speelt het leefbaar houden van de stad door alle onderwerpen heen. De meest duurzame manieren om jezelf te verplaatsen, fietsen en lopen, krijgen ruim baan. Daarnaast stimuleren we gebruik van openbaar vervoer in plaats van de auto. We gaan de binnenstad autoluw maken. Hierdoor kan de luchtkwaliteit verbeteren en creëren we een economisch aantrekkelijke stad. 

We nemen de komende jaren maatregelen waarmee we de stad wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering en schade door wateroverlast, overstroming en hitte. Het groener maken van de stad hoort hierbij. Daarom investeren we ook in biodiversiteit, de rijkdom aan verschillende plant- en diersoorten.  We brengen de verhouding tussen mens en natuur in balans.

Bij het leefbaar houden van de stad is het ook belangrijk dat het schoon is op straat, dat de openbare verlichting werkt en dat we veilige en aantrekkelijke straten en buurten houden

De komende jaren werken een groene, leefbare en ondernemende stad. Dat doen we op een verantwoorde manier, met oog voor de financieel stabiele situatie waarin Leiden verkeert. Als wethouder financiën houd ik zicht op de risico’s en draag ik mijn steentje bij aan het doel van een sociaal en duurzaam Leiden!"