Meerburg – warmtetransitie

In 2050 is elke wijk in Leiden aardgasvrij. Meerburg is één van de eerste vijf wijken waar we mee aan de slag gaan. Voor deze wijken wordt een wijkuitvoeringsplan gemaakt, waarin staat wat de beste manier is om de omschakeling naar schonere energie vorm te geven. Hoe en met wie het wijkuitvoeringsplan tot stand moet komen, staat in een startnotitie.

Startnotitie

Voor de wijk Meerburg is de startnotitie eind 2023 vastgesteld door het college. In de startnotitie staat de ambitie om uiterlijk in 2033 de overstap naar schonere energie te hebben afgerond. De startnotitie is een samenwerking tussen woningcorporaties De Sleutels, Ons Doel, Portaal, netbeheerder Liander en de gemeente Leiden. Ook inwoners worden betrokken: zij kunnen deelnemen aan de klankbordgroep.

Wijkuitvoeringsplan

De volgende stap is het maken van een Wijkuitvoeringsplan, samen met alle belanghebbenden. De ambitie is om dat plan in twee jaar af te hebben. Daarna is er acht jaar om het plan uit te voeren. In het Wijkuitvoeringsplan onderzoekt de gemeente of bewoners kunnen aansluiten op een collectieve warmteoplossing. Bewoners kunnen ook zelf een (individuele) oplossing kiezen.

Schonere energie

Veel van de warmte die we in huis gebruiken voor verwarming, komt van aardgas. Aardgas draagt net als andere fossiele brandstoffen bij aan de opwarming van de aarde. In de Transitievisie Warmte staat hoe we in Leiden de overstap gaan maken naar andere, duurzame manieren van verwarming. Ook koken en koelen doen we duurzaam. Daarmee kunnen uiteindelijk alle woningen en bedrijven in Nederland stapsgewijs van het aardgas af gaan.

De wijk Meerburg

Meerburg is een wijk met relatief veel huurwoningen van woningcorporaties. De wijk kent ten noorden van de Hoge Rijndijk vooroorlogse bouw, ten zuiden hiervan is de bouw van na de oorlog. In de wijk spelen ook andere opgaven, zoals rioolvervanging en de herinrichting van de Hoge Rijndijk. De gemeente probeert zoveel mogelijk werkzaamheden te combineren, zodat de overlast beperkt blijft en er kosten kunnen worden bespaard.

Planning

Startnotitie wijkuitvoeringsplan

eind 2023

Onderzoek naar mogelijkheden

2024

Besluit wijk

eind 2024 / begin 2025

Besluit gemeenteraad

2025

Meer informatie

Contact

Meer weten over energietransitie? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel 14 071. Zelf aan de slag met energie besparen in uw huis, straat of buurt? Kijk op www.gagoed.nl. GOED is het campagnemerk van de gemeente waarmee allerlei acties rond energiebesparing gecommuniceerd worden.

Hoofdproject:

Gebiedsaanpak warmtetransitie

Samen met inwoners, ondernemers, woningcorporaties, warmtebedrijven en andere overheden werkt de gemeente aan een plan per wijk: een wijkuitvoeringsplan. Daarin staat hoe de wijk in 2050 bijna geen CO2 meer uitstoot.