Energietransitie in Leiden

Het klimaat staat onder druk. Om klimaatverandering tegen te gaan, is het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, belangrijk. Dat betekent onder andere het stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals aardgas. In plaats daarvan gaan we gebruikmaken van schonere warmte -en energiebronnen, zoals restwarmte, geothermie, aquathermie, luchtwarmte en waterstof. Deze omschakeling van fossiele energie naar duurzame energie wordt ‘energietransitie’ genoemd.

Hoe gaan we dit in Leiden bereiken?

Ook Leiden is volop bezig met de vraag: hoe zorgen we er voor dat Leiden in 2050 energieneutraal en CO2-vrij is? We doen dat op 3 manieren:

  1. Energie besparen
  2. Duurzame energie opwekken
  3. De stad aardgasvrij maken

Warmtevisie

In 2017 stelde de gemeenteraad de Warmtevisie vast. Deze is in 2022 bijgewerkt en opnieuw vastgesteld. In deze visie staat dat Leiden inzet op een mix van duurzame warmtebronnen als andere mogelijkheden voor aardgas, zoals restwarmte, aquathermie en geothermie. Via grotere en kleinere warmtenetten kan deze warmte geleverd worden aan woningen en bedrijfspanden. Hoe dat er in 2050 precies uit komt te zien, welke volgorde van wijken het slimst is, welke warmtebron het beste bij een bepaalde wijk past… dat bepalen we de komende jaren samen, met de bewoners en ondernemers. Samen met u.

Oplossing per wijk

De overstap gaat natuurlijk niet van de één op de andere dag. Daarom is er de afgelopen tijd onderzoek gedaan naar hoe we dit in Leiden het beste kunnen doen. Op de interactieve kaart is te zien welke warmteoplossing de gemeente verwacht per wijk en wanneer. Die oplossingen liggen nog niet vast en niet elke woning en gebouw in de wijk zullen op dezelfde oplossing overstappen. Lees meer over de wijkaanpak warmtetransitie.

Zelf aan de slag

Zelf aan de slag met energie besparen in uw huis, of samen met de straat of de buurt? Kijk op www.gagoed.nl. GOED is het campagnemerk van de gemeente waarmee allerlei acties rond energiebesparing gecommuniceerd worden.

Meer informatie

Contact

Meer weten over dit project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel 14 071.

Documenten

Nieuws

Gemeenten Leidse regio verkennen mogelijkheden warmtebedrijf

Gemeenten in de Leidse regio werken sinds 2021 samen aan de warmtetransitie, het programma Warmte Leidse Regio (WLR). In de komende periode start het programma Warmte Leidse Regio met een verkenning naar de oprichting van een Regionaal Publiek Integraal Warmtebedrijf.

Burgerberaad Energietransitie

De coalitiepartijen hebben aan het begin van deze collegeperiode afspraken gemaakt over wat ze de aankomende vier jaar voor elkaar willen krijgen in de stad. Deze afspraken staan in het Beleidsakkoord ‘Samen leven in Leiden’. Eén van die afspraken is dat er een burgerberaad komt over energietransitie.

Burgerinitiatieven Merenwijk en gemeente Leiden starten samen met wijkuitvoeringsplan

De rijksoverheid schrijft voor dat de energievoorziening in Nederland in 2050 (bijna) helemaal duurzaam en CO2-neutraal is. Het wijkuitvoeringsplan (WUP) waarmee is gestart in de Merenwijk is een stap op weg daarnaartoe. In dat plan komen de verschillende mogelijkheden te staan om met de wijk geleidelijk om te schakelen naar schonere energie.

Gemeente Leiden pakt netcongestie aan

Het elektriciteitsnet raakt op piekmomenten overbelast en kan dan zelfs uitvallen. Dit noemen we netcongestie. Gemeente Leiden werkt samen met de netbeheerder Liander aan het oplossen en het verder voorkomen van netcongestie.