Burgerberaad

Het burgerberaad is een democratisch vernieuwende manier om inwoners te betrekken bij een onderwerp.

Waarom een burgerberaad energietransitie?

Met het burgerberaad wil de gemeente bewoners invloed geven op hoe de energietransitie in Leiden wordt aangepakt. Burgerberaden in andere steden en landen laten zien dat inwoners goede oplossingen kunnen bedenken voor ingewikkelde uitdagingen, zoals bijvoorbeeld de energietransitie.

Hoe ziet een burgerberaad eruit?

In Leiden wonen veel verschillende mensen met verschillende meningen. Door alle ideeën en ervaringen te combineren komen we tot beter beleid. In het burgerberaad zitten ongeveer 120 inwoners uit Leiden, die samen een zo goed mogelijke afspiegeling van de stad vormen. Leiden wil een duurzame en leefbare stad zijn, voor nu en voor de volgende generaties. Dat brengt met zich mee dat we overstappen van aardgas naar duurzame zonne- of windenergie. De verandering naar een duurzamere stad is ingrijpend en raakt iedereen. Daarom vraagt de gemeente Leiden nu hulp van haar inwoners. Zodat we die overstap zo goed mogelijk kunnen maken.

“Hoe kunnen we als gemeente en bewoners sneller stappen zetten richting minder en schonere energie?”

Dit is de vraag voor het eerste burgerberaad over de energietransitie. Het betrekken van inwoners bij de energietransitie is belangrijk voor het slagen van deze overgang naar duurzame energie en energiebesparing. Dit burgerberaad overlegt over de energietransitie om gezamenlijk tot aanbevelingen te komen over wat er moet gebeuren.

Hoe werkt een burgerberaad precies?

De deelnemers aan een burgerberaad worden niet gekozen, maar geselecteerd via een loting, dus volstrekt willekeurig. Iedereen uit Leiden van 16 jaar of ouder kon worden ingeloot. Via een steekproef hebben inwoners een brief ontvangen met de vraag of ze willen deelnemen. Daarnaast mochten inwoners zich ook opgeven. Uit alle aanmeldingen zijn vervolgens weer 150 mensen geselecteerd via loting, die samen een afspiegeling vormen van de Leidse bevolking. Criteria die zorgen voor een goede afspiegeling van de bevolking zijn bijvoorbeeld  leeftijd, geslacht, inkomen, opleiding, etc. Voor de deelname aan het burgerberaad ontvangen deelnemers een vergoeding van 250 euro in de vorm van een voucher, geld of een donatie aan een goed doel naar keuze.

Met elkaar in gesprek

Het maakt niet uit of iemand vooraf veel of weinig weet van het onderwerp. Het is juist belangrijk dat iedereen kan meepraten vanuit zijn dagelijkse kennis en ervaring. In 5 bijeenkomsten werkt het burgerberaad in werkgroepen voorstellen uit. Dit gebeurt onder deskundige en onafhankelijke begeleiding van Leidse Gesprekken, een democratisch burgerparticipatie initiatief.

De werkgroepen kunnen een beroep doen op experts, ervaringsdeskundigen, inspiratoren en ambtenaren en kunnen daarnaast zelf op pad gaan om materiaal te verzamelen.

Het burgerberaad voorstel

De voorstellen van het burgerberaad worden aangeboden aan het college. Het college neemt geen besluit over deze voorstellen maar adviseert de raad over realiteit, haalbaarheid en de aansluiting ervan op de gemeentelijke plannen. De raad besluit uiteindelijk over de voorstellen van het burgerberaad. 

Nieuws en documenten

Contact

Hebt u vragen? Stuur een e-mail naar burgerberaad@leiden.nl.